Lancaster W4888Het verhaal over de Lancaster W4888

The story about the Lancaster W4888

Gevechts-
vliegtuigen

Poppy-krans

Jacob Wiersma

Geert Bakker

Foto's onthulling monument
16-04-2015

Drama aan de Koaidyk

Workumers bij de "razzia-wedstrijd"

Hendrik Kuiper Drama aan de Koaidyk


5 Mei 1943
Crash Lancaster W4888Na de realisatie van het Workumer Verzetsmonument in 2010 in de wijk Thomashof ontstond in de loop van 2012 het idee om voor de omgekomen bemanning van de Lancaster W4888 een herinneringsplaquette op te richten nabij de plaats waar het vliegtuig op 5 mei 1943 neerstortte bij de mislukte noodlanding in het Warkumer Nijlân.

Door omstandigheden kon dit idee pas nader vorm worden gegeven halverwege 2014 dankzij de medewerking van de Oudheidkundige Vereniging `Warkums Erfskip', uit wier leden/sympathisanten een collectief - de Werkgroep Lancastermonument Workum - kon worden gevormd, dat de daadwerkelijke uitvoering van het plan op zich nam.

De zeer gewaardeerde financiële medewerking van verschillende instanties, fondsen en particulieren en de vergunning verlenende instantie hebben de Werkgroep in staat gesteld om op 16 april 2015 - de datum waarop 70 jaar geleden Workum door in hoofdzaak Canadese militairen werd bevrijd - voor deze kwartiermakers van onze bevrijders een passende herinnering te kunnen onthullen op de Alde Dyk bij Workum, dicht nabij de plek des onheils.

Het paneel is een initiatief van Werkgroep Lancastermonument Workum van de Oudheidkundige Vereniging 'Warkums Erfskip' en kon dankzij bijdragen en medewerking van de navolgende (overheids)instanties, stichtingen en fondsen worden gerealiseerd:

Provinsje Fryslân
Stichting Juckema-Siderius Fonds
Stichting Jonkvrouwe Bas-Backer
Stichting Sneek 1940-1945
Stichting Friesland 1940-1945
P.W. Jansen's Friesche Stichting
Prins Bernhard Cultuur Fonds Fryslân
Stichting Old Burger Weeshuis
Stichting Missing Airmen Memorial Foundation
Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip
Hunia's Drukkerij
Gemeente Súdwest-Fryslân
Vereniging Plaatselijk Belang Workum
en diverse particulieren.

Workum, maart 2015,
© Werkgroep Lancastermonument Workum:
Johannes A. Hoekema
Henk J. Gorter
Gerrit Kemker
Jan P. Dykstra Hzn.
Lambertus Brandsma

Jelle de Jong

Roelof Ybema

Bauke de Boer:
Sigaretten voor
Seys Inquart

Werkgroep Lancaster- monument op basisscholen

Verzets- monument Thomashof

Distributie en geld in de oorlog

Gemeenschaps zang Nederlandsche Arbeids Dienst Workum 1941