Gemeentearchief
Archief                 
van de gemeenten Workum, Stavoren, Hindeloopen en Hemelumer Oldeferd en Noordwolde


Workumer gemeente archief: ‘by Dokkum om’.

Het archief van de stad Workum, maar ook die van de steden Hindeloopen, Stavoren en de voormalige grietenij Hemelumer Oldeferd en Noordwolde liggen sinds maart in het Streekarchief Noordoost Fryslân te Dokkum.

De verhuizing van het archief van Nijefurd is begin maart 2016 afgerond en de eerste bezoekers zijn er ook al geweest. Het archief staat thans bedrijfsklaar opgesteld. De afspraak is, dat u zelf contact op kunt nemen met de mensen van het streekarchief in Dokkum. Dit zijn de heren Tjeerd Jongsma en Jaques Boersma. De openingstijden zijn meestal van half tien tot vijf uur (zie onder). Het streekarchief is ook ’s avonds open, maar dan kunnen er geen stukken worden opgevraagd.

De archivaris van de gemeente Súdwest-Fryslân, de heer Hessel Jaasma, zou het wel op prijsstellen wanneer hij van het archiefbezoek op de hoogte wordt gehouden, bijvoorbeeld door een kopietje naar hem te sturen wanneer u naar Dokkum gaat.


Het bezoekadres van het Streekarchief Noordoost Fryslân:

Brokmui 62
9101 EZ Dokkum
www.hicnof.nl


Postadres:

Postbus 369
9100 AJ Dokkum


Telefoon:

0519 - 22 28 53


E-mail:

info@hicnof.nl
Cc-tje naar: h.jaasma@sudwestfryslan.nl
Of telefonisch contact met H. Jaasma 0515—489 489


Openingstijden:

Maandag 13.30-17.00 en 17.00-20.30 *
Dinsdag 09.30-17.00 en 17.00-20.30 *
Woensdag 09.30-17.00 en 17.00-18.00 *
Donderdag 09.30-17.00 en 17.00-18.00 *
Vrijdag 09.30-17.00 en 17.00-20.30*
Zaterdag 10.00-15.00 *

* gedurende deze uren is de studiezaal van het streekarchief toegankelijk, maar er worden dan geen originele archiefstukken uit het depot gehaald. Er kan dan wel gebruik gemaakt worden van de in de studiezaal aanwezige inventarissen, toegangen op bevolkingsregisters, microfiches Burgerlijke Stand en Nedergerechten en de Collectie Genealogiën uit de bibliotheek.