Brieven Boven Water: Huijte Fookles


Brieven Boven Water
Huijte Fookles
Workumer schipperOp de bovenste etage van ons museum is een vaste expositie te zien en te beluisteren over de Workumer schipper Huijte Fookles, van wie maar liefst 300 brieven en zakelijke aantekeningen bewaard blijken te zijn.

Naar aanleiding van een vondst in de National Archives in London is de afgelopen jaren een inventarisatie gemaakt van de brieven van Nederlandse koopvaarders die bewaard zijn gebleven. Historicus Roelof van Gelder ploegde voor de Koninklijke Bibliotheek zo’n 38.000 brieven door van en aan Nederlandse scheepslieden uit de periode 1650-1815. Onder de naam Sailing Letters is dit project online beschikbaar. Tijdens met name de 4 Engelse oorlogen namen de Engelsen vele Nederlandse schepen in beslag. Daarbij bewaarden ze de inhoud van de scheepskisten omdat die mogelijk interessante informatie voor hen konden bevatten. Zo kwamen de vele brieven uiteindelijk in het Engelse archief terecht.

Het bijzondere aan de brieven is het inzicht in de denk- en leefwereld van de gewone man in de 17e en 18e eeuw. Brieven van en aan de thuisgebleven geliefde, familie, vrienden en zakenrelaties geven een beeldend verslag van weersomstandigheden, ziektes, oorlogen en andere bijzonderheden.Brieven Boven Water:
Derk Bolt bezorgde de post na 400 jaar...
In zijn programma probeerde verslaggever Derk Bolt een aantal in de 17e en 18e eeuw verstuurde, nooit aangekomen brieven, alsnog bij de nazaten van de geadresseerden te bezorgen. Speurt Derk in Spoorloos vaak naar verloren ouders, in Brieven Boven Water leidde het spoor hem van verre voorouders naar nazaten in het heden.


Televisieopnamen Huijte Fookles:
Op 21 en 22 februari 2012 werden door de KRO opnamen gemaakt voor het programma “Brieven Boven Water” over de uit Workum afkomstige schipper Huijte Fookles. Op 10 mei werd het programma over Huijte Fookles uitgezonden  voor de KRO op Nederland 2 om 20.25 uur.
Verslag in de Workumer Krant Friso: Huijte Fookles herleeft

Omrop Fryslân Radio: Omnium
Op donderdagmorgen 3 mei werd in het radioprogramma “Omnium” voor Omrop Fryslân aandacht besteed aan deze Workumer schipper. In het programma vertelden Eelco Kingma, een nazaat van de Makkumer reder Hylke Jans, waarvan ook een brief aan Huijte Fookles is gevonden, en Gerben Groenhof over het leven van Huijte Fookles.

KRO Nederland 2: Brieven Boven Water
Donderdagavond 10 mei werd op de televisie in het KRO-programma “Brieven Boven Water” ruim aandacht besteed aan Huijte Fookles, waarin de verre nazaat Jan Ybema van Allingawier, bekend geworden door het programma “Boer Zoekt Vrouw”, werd meegenomen naar de tijd van Huijte Fookles.
Ook was er aandacht voor het edele handwerk: het branden van planken voor de ronde scheepshuid door de werknemers van scheepstimmerwerf De Hoop (Jorrit en Harold) en het snijden van letters voor het schip De jonge Stoffels door Floor van der Leun.
In en om de Sint Gertrudiskerk zijn opnamen gemaakt van de begrafenis van Huijte Fookles op de schippersbaar.  

Sailing Letters:
Eeuwenlang zijn de brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familieleden, de scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties bewaard in het archief van The National Archives in Londen.
Het project Sailing Letters wil de bekendheid van de brieven en documenten vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers.


Gekaapte brieven
Op deze website kunt u duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw doorzoeken en lezen, die veelal zijn geschreven door gewone Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn herontdekt. De moeilijk leesbare originelen zijn door vrijwilligers nauwkeurig overgetikt. De gekaapte brieven leveren een schat aan gegevens voor historici en taalkundigen, (amateur-)genealogen, erfgoedinstellingen zoals musea, en iedereen die geïnteresseerd is in het maritieme verleden van Nederland. De collectie bevat zakelijke post die in de 17e en 18e eeuw per schip werd vervoerd en ook de persoonlijke correspondentie tussen de opvarenden en hun familieleden.


Fries Scheepvaart Museum:
In het Jaarboek 2006 van het Fries Scheepvaart Museum is een zeer uitgebreid artikel opgenomen over de Workumer schipper Huijte Fookles, van wie maar liefst 300 brieven en zakelijke aantekeningen bewaard bleken te zijn.


bron: