Parenteel van Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Tromp Wiepkes Schotanus


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
Parenteel van
Gerlof Gerrits Gerritsen
en
Janke Tromp Wiepkes Schotanus
Sjoerd Huitema

lees ook:
Aanvullingen en opmerkingen kunt u sturen naar

Janke Tromp Wiepkes Schotanus

Gerlof  GERRITSEN, geboren op 30-03-1813 te Nijega,  overleden op 16-12-1868 te
Workum op 55-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Doekeles GERRITSEN en Woltje Hendriks HOSPES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-05-1838 te Gem. Hemelumer Oldeferd met
Janke Tromp SCHOTANUS, 20 jaar oud, geboren op 27-03-1818 te Gaastmeer, overleden op 19-12-1881 te it Heidenskip op 63-jarige leeftijd, dochter van Wiepke Nolles SCHOTANUS, boer te Gaastmeer, en Leeuwkjen Michiels TROMP.
}
Uit dit huwelijk:
1. Woltje GERRITSEN (zie 1).
2. Wijpke GERRITSEN, landbouwer, geboren op 28-02-1841 te Nijega, overleden op 27-03-1880 te Koudum op 39-jarige leeftijd. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1869 te Workum met Trijntje KRAMER, 24 jaar oud, geboren op 22-03-1845 te Koudum, overleden op 27-08-1938 te Workum op 93-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Baukes KRAMER en Akke HOEKEMA.
3. Wijtske GERRITSEN (zie 3).
4. Gerrit GERRITSEN, geboren op 12-01-1845 te Nijega, overleden op 08-08-1861 te Workum op 16-jarige leeftijd.
5. Lieuwkje GERRITSEN (zie 5).
6. Sijbrigje GERRITSEN, geboren op 19-03-1849 te Workum, overleden op 03-02-1858 te Workum op 8-jarige leeftijd.
7. Marten GERRITSEN (zie 7).
8. Hendrik GERRITSEN (zie 8).
9. Wikje GERRITSEN (zie 9).Kinderen:


Woltje Gerlofs Gerritsen en Alle Jans Bokma

1. Woltje GERRITSEN, geboren op 23-03-1839 te Nijega, overleden op 24-05-1914 te Ferwoude op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-04-1866 te Workum met
Alle Jans BOKMA, 26 jaar oud, geboren op 23-03-1840 te Piaam, overleden op 15-05-1916 te Ferwoude op 76-jarige leeftijd, zoon van Jan Johannes BOKMA en Trijntje Douwes BANGMA.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit BOKMA (zie 1.1).
2. Trijntje BOKMA (zie 1.2).


Wijtske Gerlofs Gerritsen en Jan Thomas' Schuurmans

3. Wijtske GERRITSEN, geboren op 29-01-1843 te Nijega, overleden op 30-10-1920 te Workum op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1870 te Workum met
Jan Thomas SCHUURMANS, 25 jaar oud, geboren op 12-10-1844 te Workum, overleden op 05-10-1904 te Workum op 59-jarige leeftijd, zoon van Jan Thomas' SCHUURMANS en Froukje Hendriks KUIPERS.
Uit dit huwelijk:
1. Froukje SCHUURMANS, geboren op 14-02-1878 te Workum, overleden op
17-02-1896 te Workum op 18-jarige leeftijd


Lieuwkje Gerlofs Gerritsen en Jan Jans Buwalda

5. Lieuwkje GERRITSEN, geboren op 09-12-1846 te Nijega, overleden op 28-02-1900 te Gaast op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-05-1875 te Workum met
Jan BUWALDA, 28 jaar oud, geboren op 11-10-1846 te Workum, overleden op 15-09-1922 te Ommerveld op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans BUWALDA, boer, en Froukje Hendriks KUIPERS.
Uit dit huwelijk:
1. Froukje BUWALDA (zie 5.1).
2. Janke BUWALDA (zie 5.2).
3. Jan BUWALDA (zie 5.3).
4. Gerlof Gerrit BUWALDA (zie 5.4).
5. Marten BUWALDA (zie 5.5)


Joltje Tjerks van der Brug

7. Marten GERRITSEN, geboren op 04-04-1851 te Workum, overleden op 24-04-1915 te Workum op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 29-04-1874 te Workum met
Joltje van der BRUG, 20 jaar oud, geboren op 07-11-1853 te Workum, overleden op 11-05-1904 te Workum op 50-jarige leeftijd, dochter van Tjerk Jans van der BRUG en Tjitske Ates de BOER.
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 05-08-1911 te Workum met Baukje de JONG, 40 jaar oud, geboren op 06-03-1871 te Workum, overleden op 06-03-1962 te Sneek op 91-jarige leeftijd, dochter van Hessel de JONG en Geertje FENNEMA. {Zij is later gehuwd op 54-jarige leeftijd op 02-05-1925 te Workum met Jacob de JONG, 62 jaar oud, schipper, geboren op 12-09-1862 te Workum, overleden op 15-01-1932 te Workum op 69-jarige leeftijd, zoon van Ype de JONG en Catharina Gezina BRANDENBURGH.}
Uit het eerste huwelijk:
1. Janke Tromp GERRITSEN (zie 7.1).
2. Tjitske GERRITSEN, geboren op 31-12-1875 te Workum, overleden op 05-07-1967 te Workum op 91-jarige leeftijd. Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-05-1906 te Workum met Klaas STEIGINGA, 23 jaar oud, geboren op 31-05-1882 te Workum, overleden op 02-04-1955 te Workum op 72-jarige leeftijd, zoon van Douwe STEIGINGA en Gettjen HARINGSMA.
3. Sijberigje GERRITSEN (zie 7.3).
4. Gerlof Gerrit GERRITSEN (zie 7.4).
5. Wiepke GERRITSEN (zie 7.5).
6. Tjerk GERRITSEN, geboren op 08-10-1888 te Workum. Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 15-06-1922 te Velsen met Wilhelmina BLOK, 35 jaar oud, geboren op 03-09-1886 te Egmond a/Zee, dochter van Gerrit BLOK en Teunisje GROEN. {Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-09-1909 te Egmond aan Zee met Cornelis SMIT, 23 jaar oud, visser, geboren op 14-10-1885 te Egmond aan Zee, overleden op 03-06-1915 te Op zee, a/b trawler Letty op 29-jarige leeftijd, zoon van Pieter SMIT en Arendje VISSER.}
7. Gerrit GERRITSEN, geboren op 04-05-1891 te Workum, overleden op 09-05-1960 te Uitwellingerga op 69-jarige leeftijd. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-09-1914 te Amsterdam met Hielkje de JONG, 21 jaar oud, geboren op 25-02-1893 te Benedenknijpe, dochter van Siebe de JONG en Antje HOFSTRA.


Hendrik Gerlofs Gerritsen en Albertje Baukes Haitsma

8. Hendrik GERRITSEN, boer, geboren op 13-07-1853 te Workum, overleden op 03-05-1928 te Workum op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 21-07-1894 te Workum met
Albertje HAITSMA, 21 jaar oud, geboren op 15-06-1873 te it Heidenskip, overleden op 29-05-1955 te Alkmaar op 81-jarige leeftijd, dochter van Bauke Sjerps HAITSMA en Sietske Jacobus' POSTHUMA.
Uit dit huwelijk:
1. Gerlof GERRITSEN (zie 8.1).
2. Sietske GERRITSEN (zie 8.2).
3. Janke Tromp GERRITSEN (zie 8.3).
4. Wijtske GERRITSEN (zie 8.4).
5. Bauke GERRITSEN (zie 8.5).
6. Woltje GERRITSEN (zie 8.6).
Broerkjen Gerritsen
7. Broerkjen GERRITSEN, geboren op 09-02-1903 te it Heidenskip, overleden op 20-01-1979 te Bergen op 75-jarige leeftijd.
8. Engel GERRITSEN (zie 8.8).
9. Lieuwkje GERRITSEN (zie 8.9).


Wikje Gerlofs Gerritsen en Auke Pieters Lootsma

9. Wikje GERRITSEN, geboren op 09-03-1857 te Workum, overleden op 10-07-1939 te Koudum op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1881 te Workum met
Pieter LOOTSMA, 27 jaar oud, geboren op 06-03-1854 te Stavoren, overleden op 30-03-1935 te Workum op 81-jarige leeftijd, zoon van Auke Pieters LOOTSMA en Pietertje Freerks STEIGENGA.
Uit dit huwelijk:
Janke Tromp Lootsma
1. Janke Tromp LOOTSMA, geboren op 14-08-1882 te Workum, overleden op 25-10-1960 te Blaricum op 78-jarige leeftijd. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-07-1910 te Workum met Gerrit SCHRALE, 27 jaar oud, geboren op 14-07-1883 te Warns, overleden op 17-07-1967 te Alkmaar op 84-jarige leeftijd, zoon van Hylke Annes SCHRALE en Aaltje Gerrits FEKKES.
Auke Lootsma
2. Auke LOOTSMA, geboren op 11-05-1884 te Workum, overleden op 04-09-1945 te Koudum op 61-jarige leeftijd.
3. Gerlof Gerrit LOOTSMA, geboren op 19-03-1886 te Workum.
4. Jacob LOOTSMA, geboren op 23-08-1888 te Workum, overleden op 08-08-1962 te Koudum op 73-jarige leeftijd.
Pietertje (Pietje) Lootsma
5. Pietertje LOOTSMA, geboren op 12-11-1895 te Workum, overleden op 20-09-1963 te Franeker op 67-jarige leeftijd.
Kleinkinderen:


1.1. Gerrit BOKMA, geboren op 23-11-1867 te Ferwoude, overleden op 08-01-1931 te Ferwoude op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-05-1898 te Gem. Wonseradeel met
Grietje WIARDA, 24 jaar oud, geboren op 15-03-1874 te Gaastmeer, overleden op 21-01-1937 te Ferwoude op 62-jarige leeftijd, dochter van Symen Jentjes WIARDA en Aaltje Sietzes GLASTRA.
Uit dit huwelijk:
1. Woltje BOKMA, geboren op 18-08-1899 te Ferwoude, overleden op 01-09-1899 te Ferwoude, 14 dagen oud.
2. Woltje BOKMA (zie 1.1.2).
3. Trijntje BOKMA (zie 1.1.3).


1.2. Trijntje BOKMA, geboren op 16-01-1872 te Ferwoude, overleden op 29-04-1900 te Gaast op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-05-1899 te Gem. Wonseradeel met
Symon Bouwe ALGRA, 27 jaar oud, geboren op 30-12-1871 te Gaast, overleden op 15-08-1962 te Scharnegoutum op 90-jarige leeftijd, zoon van Sytse Bouwes ALGRA en Jantjen Epëus' van HYLKEMA VLIEG. {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 08-11-1911 te Gem. Wonseradeel met Maaike de JONG, 30 jaar oud, geboren op 14-04-1881 te Cornwerd, overleden op 18-04-1973 te Sneek op 92-jarige leeftijd, dochter van Douwe de JONG, boer, en Wijke HENGST.}
Uit dit huwelijk:
1. Sijtze Bouwe ALGERA (zie 1.2.1).


Froukje Jans Buwalda en Jan Hendriks van Dijk
bron: fotoarchief Robijns Workum

5.1. Froukje BUWALDA, geboren op 24-10-1875 te Workum, overleden op 24-12-1967 te Huizen op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-05-1899 te Workum met
Jan van DIJK, 27 jaar oud, geboren op 14-09-1871 te Workum, overleden op 08-01-1926 te Workum op 54-jarige leeftijd, zoon van Hendrik  Jans van DIJK en Tietje Baukes BUWALDA.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik van DIJK, geboren op 27-01-1900 te Workum, overleden op 21-02-1986 te Workum op 86-jarige leeftijd. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-11-1924 te Workum met Sietske HENDRIKSMA, 24 jaar oud, geboren op 31-08-1900 te Hieslum, overleden op 11-09-1980 te Workum op 80-jarige leeftijd, dochter van Rink Roelofs HENDRIKSMA en Beeuw Sijtzes van der VELDE.
2. Lieuwkje van DIJK, geboren op 27-03-1902 te Workum, overleden op 20-05-1974 te Zaandijk op 72-jarige leeftijd. Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 01-07-1920 te Beemster met Hendrik KRAMER, tuinder, 24 jaar oud, geboren op 17-07-1895 te Beemster, overleden op 09-08-1976 te Zaanstad op 81-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Cornelis' KRAMER en Jannetje Hendriks HOEVE.
3. Tietje van DIJK (zie 5.1.3).
4. Jan van DIJK, geboren op 09-07-1908 te Workum, overleden op 28-11-1922 te Witharen (Ommen, Stad) op 14-jarige leeftijd.
5. Janke van DIJK, geboren op 09-03-1912 te Workum, overleden op 02-07-1988 op 76-jarige leeftijd. Gehuwd met Hendrik van der BORN, schilder, geboren op 09-01-1910, overleden op 18-06-1977 op 67-jarige leeftijd.
6. Wiebrig (Wieb) van DIJK, geboren op 12-06-1914, overleden op 11-01-2006 op 91-jarige leeftijd. Gehuwd op 23-jarige leeftijd in juni/juli 1937 te Huizen met Klaas Hogenbirk, vishandelaar te Huizen, 23 jaar, geboren te Huizen op 05-11-1913, overleden op 22-09-2000 te Huizen op 86-jarige leeftijd.


Christelijke School te Gaast (1905)
bron: Photo's uit Oerpake's tijd, Leeuwarder Courant 27-11-1982

5.2. Janke BUWALDA, geboren op 19-10-1877 te Parrega, overleden op 08-03-1964 te Huizen op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-08-1901 te Gem. Wonseradeel met
Johan Theodoor KOEBRUGGE, onderwijzer te Gaast (1901), 24 jaar oud, geboren op 10-08-1877 te Nijeveen, overleden op 31-03-1948 te Huizen op 70-jarige leeftijd, zoon van Abraham Abrahams KOEBRUGGE, onderwijzer (1867), hoofd der school te Gaast (1901) en Johanna Theodora Dirks GUNTERS.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Dorothea KOEBRUGGE, geboren op 25-05-1902 te Gaast, overleden op 13-04-1985 op 82-jarige leeftijd.
2. Jan KOEBRUGGE, geboren op 18-05-1904 te Gaast, overleden op 06-01-1978 op 73-jarige leeftijd. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-1930 te Huizen met Fijtje MAKKINJE, 26 jaar oud, geboren op 22-09-1903 te Huizen, overleden op 06-06-2003 op 99-jarige leeftijd, dochter van Andries Klazes MAKKINJE, visventer (1902), en Ebbetje Cornelis' van der WAL.
3. Abraham KOEBRUGGE, geboren op 05-10-1907 te Huizen, overleden op 15-03-1987 op 79-jarige leeftijd. Gehuwd 1933 te Huizen met Antje MOLENAAR, geboren op 07-07-1906, overleden op 25-07-1999 op 93-jarige leeftijd.
4. Lieuwkje KOEBRUGGE, geboren op 16-08-1911 te Huizen, overleden op 29-01-2001 op 89-jarige leeftijd. Gehuwd met Evert Gerrit van AKEN, geboren op 30-05-1918, overleden op 04-09-1992 op 74-jarige leeftijd.
5. Antonia Johanna KOEBRUGGE, geboren op 17-08-1913 te Huizen, overleden op 27-05-1989 op 75-jarige leeftijd.
6. Johan Theodor KOEBRUGGE, loodgieter te Huizen (1936) en electriciën, geboren op 05-08-1916 te Huizen, overleden op 09-04-1984 op 67-jarige leeftijd. Gehuwd met Hendrikje KOOIJ, geboren op 02-10-1917, overleden op 04-10-2005 op 88-jarige leeftijd.
7. Froukje KOEBRUGGE, geboren op 30-12-1920, overleden op 07-11-1992 op 71-jarige leeftijd. Gehuwd in 1946 met Frits Ernsts LEICHT, ambtenaar gemeentepolitie Amsterdam, geboren op 10-02-1917 te Franeker, overleden op 06-03-1979 op 62-jarige leeftijd, zoon van  Ernst Jurjens LEICHT, schoenmaker te Franeker (1911), brievenbesteller te Franeker (1917), winkelier te Franeker (1954) en Anna Frits' MASSOLT. Uit dit huwelijk: drie dochters.


5.3. Jan BUWALDA, geboren op 31-07-1879 te Parrega, overleden op 21-05-1956 te Heiloo op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1903 te Sneek met
Pietertje KOOPMANS, 22 jaar oud, geboren op 24-03-1881 te Sneek, overleden op 30-11-1969 te Alkmaar op 88-jarige leeftijd, dochter van Daniel Pieters KOOPMANS en Geertje Douwes DOUMA.
Uit dit huwelijk:
1. Jan BUWALDA, geboren op 24-11-1904 te Sneek, overleden op 19-12-1993 te Andijk op 89-jarige leeftijd. Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 13-05-1936 te Heerhugowaard met Neeltje KOSSEN, 25 jaar oud, geboren op 05-09-1910 te Anna Paulowna, overleden op 07-12-2006 te Andijk op 96-jarige leeftijd.
2. Geertje BUWALDA, geboren op 08-04-1908 te Weidum, overleden op 28-04-2007 te NH op 99-jarige leeftijd. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-11-1928 te Heerhugowaard met Bartholomeus Bernardus van TRICHT, 23 jaar oud, geboren op 08-10-1905 te Haarlem, overleden op 10-11-1976 te Heiloo op 71-jarige leeftijd, zoon van Bernardus Jans van TRICHT, stoker (1903) en Wilhelmina Bartholomeus (Mijntje) van EERDE.
3. Daniel Pieter BUWALDA, geboren op 17-06-1910 te Weidum, zuivelarbeider in De Rijp (1939), overleden op 29-03-1987 te Heiloo op 76-jarige leeftijd.
4. Lieuwe BUWALDA, geboren op 10-11-1912 te Weidum, overleden op 08-03-2002 op 89-jarige leeftijd. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-04-1939 te Enkhuizen met Simontje de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 13-10-1914 te Enkhuizen, overleden op 15-03-2005 op 90-jarige leeftijd, dochter van Dirk Aukes de VRIES, arbeider (1896) en IJtje Klazes KRUL.
5. Gerlof Gerrit BUWALDA, geboren op 27-06-1914 te Twisk, overleden op 28-07-1939 te Heerhugowaard op 25-jarige leeftijd.


Gerlof Gerrit Jans Buwalda en Hermina Pieters Smid
bron: Fotoalbum Lootsma-Gerritsen 2 en Fotoalbum Aaltje Pieters Smid

5.4. Gerlof Gerrit BUWALDA, van boerebedrijf te Workum (1906),veehouder te Oudega (1908), veehouder te Workum (1933), geboren op 18-05-1881 te Parrega, overleden op 23-12-1978 te Oudemirdum op 97-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1906 te Workum met
Hermina SMID, 24 jaar oud, geboren op 22-07-1881 te Workum, overleden op 20-12-1944 te Workum op 63-jarige leeftijd, dochter van Pieter Ypes SMID en Baukje Aukes de BOER.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter BUWALDA (zie 5.4.1).


5.5. Marten BUWALDA, geboren op 07-06-1883 te Heeg, overleden op 27-10-1932 te
Alkmaar op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1908 te Sneek met
Johanna KOOPMANS, 24 jaar oud, geboren op 25-03-1884 te Sneek, overleden op 29-08-1914 te it Heidenskip op 30-jarige leeftijd, dochter van Daniel Pieters KOOPMANS en Geertje Douwes DOUMA.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje BUWALDA, geboren op 15-09-1909 te Weidum, overleden op  08-04-1995 te Purmerend op 85-jarige leeftijd. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-10-1938 te Warder met Berthus van JAARSVELD, 32 jaar oud, timmerman, geboren op 14-10-1906 te Hoorn, overleden op 22-05-1994 te Purmerend op 87-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Gijsberthus Hendriks van JAARSVELD, schoenmaker (1891) en Elisabeth Lourens de FLART, dienstbode (1891).
2. Jan BUWALDA, geboren op 13-08-1911 te Sneek, overleden op 06-11-1956 te Edam op 45-jarige leeftijd. Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 14-02-1948 te Edam met Jantiena Gecina VRIJS, 37 jaar oud, geboren op 24-12-1910 te Herne (D), overleden 1990, dochter van Arend  Jans VRIJS, voerman, en Jantje Geerts VREDEVELD.
3. Daniel BUWALDA, geboren op 25-04-1914 te Sneek, overleden op 10-07-2000 te Koll. op 86-jarige leeftijd. Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-08-1944 te Twisk met Suza Louise ZEGERIUS, 25 jaar oud, geboren op 07-06-1919, overleden op 01-06-1988 op 68-jarige leeftijd.


7.1. Janke Tromp GERRITSEN, geboren op 04-01-1875 te Workum, overleden op 15-07-1950 te Workum op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17-11-1894 te Workum met
Siebren de VRIES, 23 jaar oud, geboren op 05-05-1871 te Deventer, overleden op 02-05-1953 te Workum op 81-jarige leeftijd, zoon van Feitze Pieters de VRIES en Joukje LAVERMAN.
Uit dit huwelijk:
1. Feitze de VRIES (zie 7.1.1.).
2. Joltje de VRIES, geboren op 09-01-1898 te Workum, overleden op 08-01-1989 op 90-jarige leeftijd. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-12-1926 te Workum met Huite GIELSTRA, brievenbesteller, 37 jaar oud, geboren op 19-12-1889 te Workum, overleden op 08-06-1963 op 73-jarige leeftijd, zoon van Siemon Jans GIELSTRA en Cornelia Cornelis'FABER. {Hij is eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-08-1920 te Gem. Workum met Maaike STUUR, 26 jaar oud, geboren op 08-01-1894 te Workum, overleden op 23-05-1925 te Workum op 31-jarige leeftijd, dochter van Albert Harmen Reinders STUUR, bakker, en Simkje Folkerts SCHOOTSTRA.}
3. Joukje de VRIES, geboren op 26-04-1904 te Workum, overleden op 10-02-1992 te Koudum op 87-jarige leeftijd. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-04-1934 te Workum met Hessel van der ZEE, 29 jaar oud, geboren op 05-02-1905 te Nijemirdum, overleden op 18-09-1978 te Koudum op 73-jarige leeftijd, zoon van Harmen Hessels van der ZEE en Catharina Hendriks GIJSEN.


7.3. Sijberigje GERRITSEN, geboren op 05-10-1879 te Workum, overleden 5 1929 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-11-1906 te Workum met
Cornelis WOLZAK, 31 jaar oud, geboren op 27-02-1875 te Amsterdam, overleden op 04-12-1951 te Bloemendaal op 76-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Cornelis' WOLZAK, timmerman (1874) en Jansie Pieters BOSMAN.
Uit dit huwelijk:
1. Jansje WOLZAK (zie 7.3.1).


7.4.  Gerlof Gerrit GERRITSEN, geboren op 08-12-1880 te Workum.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-12-1910 te Amsterdam met
Klaske de JONG, 24 jaar oud, geboren op 12-02-1886 te Leeuwarden, dochter van Rinke Rinkes de JONG en Zwaantje Klazes EIER.
Uit dit huwelijk:
1. Joltje GERRITSEN, geboren op 27-04-1911 te Amsterdam. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-10-1936 te Amsterdam met Pieter Maurits HAARLEM, 25 jaar oud, geboren op 23-10-1910 te Amsterdam, zoon van Maurits Pieter Pieters HAARLEM en Geertrui Maria Johannes' van EUNEN.
2. Maaike GERRITSEN, geboren op 05-07-1913 te Amsterdam, overleden 1976.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-05-1935 te Amsterdam, gescheiden na 3 jaar op 27-07-1938 te Amsterdam van Jan de JONG, geboren op 02-10-1909 te Amsterdam, overleden op 02-03-1991 op 81-jarige leeftijd, zoon van Hendrik de JONG, rijwielhersteller (1909), en Clara Maria Annes REIJ.


7.5. Wiepke GERRITSEN, geboren op 23-04-1883 te Workum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-08-1908 te Gem. Gaasterland met
Johanneske ALBADA, 22 jaar oud, geboren op 17-10-1885 te Oudemirdum, dochter van Willem Jans ALBADA en Akke Pieters WEERMAN.
Uit dit huwelijk:
1. Joltje GERRITSEN, geboren op 05-02-1909 te Nijemirdum.
2. Marten GERRITSEN, geboren op 22-09-1910 te Nijemirdum.


Gerlof Hendriks Gerritsen
bron: fotoarchief Robijns Workum
8.1. Gerlof GERRITSEN, geboren op 05-04-1895 te it Heidenskip, overleden op 16-08-1966 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 01-08-1928 te Rotterdam met
Henderika Johanna de LANGE, 30 jaar oud, geboren op 05-07-1898 te Den Helder, overleden op 29-01-1929 te Rotterdam op 30-jarige leeftijd, dochter van Johannes Franciscus Johannes' de LANGE en Henderika Johanna Johannes' VINK.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 30-05-1934 te Rotterdam met
Siertdina EZENGA, 27 jaar oud, geboren op 11-06-1906 te Woltersum, overleden op 15-07-1999 te Rotterdam op 93-jarige leeftijd, dochter van Siert Jans EZENGA en Everdina Jakobs BOER.
Uit het eerste huwelijk:
1. Levenloze zoon GERRITSEN, geboren op 25-01-1929 te Rotterdam, overleden op 25-01-1929 te Rotterdam, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
2. zoon GERRITSEN.
3. dochter GERRITSEN.
4. zoon GERRITSEN.
5. dochter GERRITSEN.


Sietske Hendriks Gerritsen en Jan Frederiks Robijns
bron: fotoarchief Robijns Workum

8.2. Sietske GERRITSEN, geboren op 13-04-1896 te it Heidenskip, overleden op 10-09-1959 te Workum op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-05-1922 te Workum met
Jan ROBIJNS, 29 jaar oud, eigenaar meubel en stoffeerbedrijf, geboren op 26-11-1892 te Workum, overleden op 30-05-1981 te Workum op 88-jarige leeftijd, zoon van Frederik Jans ROBIJNS en Barber Ernsts HUNIA.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik ROBIJNS, geboren op 28-02-1923 te Workum.
2. Frederik ROBIJNS (zie 8.2.2).
3. Barber ROBIJNS (zie 8.2.3).
4. Albertje ROBIJNS, geboren op 30-07-1929 te Workum. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-12-1957 met Siebe van DAM, 25 jaar oud,  geboren op 28-08-1932 te Nes (bij Akkrum), overleden op 08-01-2010 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd, zoon van Bonne van DAM en Foekje ARENDZ.


Janke Tromp Hendriks Gerritsen en Sjoerd Bauke Baukes Gaastra
bronnen: fotoarchief Robijns Workum en Fotoalbum Abbring Hingst-Schotanus

8.3. Janke Tromp GERRITSEN, geboren op 26-07-1897 te it Heidenskip, overleden op 20-07-1991 te Losser op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-01-1923 te Weltevreden (N.O.I.) met
Sjoerd Bauke GAASTRA, 28 jaar oud, geboren op 25-04-1894 te Workum, overleden op 18-07-1968 te Bergen - NH op 74-jarige leeftijd, zoon van Bauke Sjoerds GAASTRA en Jantje Nolkje Martens SCHOTANUS.
Uit dit huwelijk:
1. Albertje GAASTRA (zie 8.3.1).
2. Bauke Sjoerd GAASTRA (zie 8.3.2).
3. dochter GAASTRA.    


Wijtske Hendriks Gerritsen
bron: fotoarchief Robijns Workum

8.4. Wijtske GERRITSEN, geboren op 20-11-1898 te it Heidenskip, overleden op 10-09-1942 te Alkmaar op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-04-1925 te Workum met
Marinus Jacobus Cornelis van SCHAGEN, 28 jaar oud, banketbakker, geboren op 20-12-1896 te Middelburg, overleden op 09-08-1976 te Alkmaar op 79-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Johans van SCHAGEN, onderwijzer (1890), en Johanna Frederica Hendrica Adriana Marinus' SCHEIJBELER.. {Hij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 20-03-1944 te Alkmaar met Lieuwkje GERRITSEN, 37 jaar oud (zie 8.9).}
Uit dit huwelijk:
1. zoon van SCHAGEN.
2. zoon van SCHAGEN.
3. zoon van SCHAGEN.
4. zoon van SCHAGEN.


Bauke Hendriks Gerritsen
bron: fotoarchief Robijns Workum

8.5. Bauke GERRITSEN, geboren op 20-04-1900 te it Heidenskip, overleden op 20-11-1981 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-08-1925 te Ten Boer met
Jantine (Tine) EZENGA, 22 jaar oud, geboren op 09-02-1903 te Woltersum, overleden op 31-12-1988 te Ridderkerk op 85-jarige leeftijd, dochter van Siert Jans EZENGA, verver (1894), en Everdina Jakobs BOER.
Uit dit huwelijk:
1. zoon GERRITSEN.
2. dochter GERRITSEN.
3. zoon GERRITSEN.
4. dochter GERRITSEN.
5. zoon GERRITSEN.


Woltje Hendriks Gerritsen
bron: fotoarchief Robijns Workum en Fotoalbum De Jong-Okma-Kiestra

8.6. Woltje GERRITSEN, geboren op 02-12-1901 te it Heidenskip.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-10-1922 te Batavia met
Klaas JANSEN, 28 jaar oud, geboren op 22-10-1893 te Workum, overleden op 10-11-1981 te De Bilt op 88-jarige leeftijd, zoon van Jacob Rinkes JANSEN en Dieuwke Klazes NAUTA.
Uit dit huwelijk:
1. dochter JANSEN.
2. dochter JANSEN.

Engel Hendriks Gerritsen en Arij Pieters Gaastra
bron: fotoarchief Robijns Workum en Workum kijkt u aan

8.8. Engel GERRITSEN, geboren op 10-04-1904 te Workum, overleden op 12-02-2002 te Bolsward op 97-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-10-1928 te Workum met
Arij GAASTRA, 22 jaar oud, geboren op 15-04-1906 te Workum, overleden op 14-03-1976 te Workum op 69-jarige leeftijd, zoon van Pieter Simons GAASTRA, koopman, en Janke Pieters van der WAL.
Uit dit huwelijk:
1. dochter GAASTRA
2. Alberdina Catharina (Dineke) GAASTRA, geboren op 25-04-1931 te Workum, overleden op 27-07-2007 te Kootstertille op 76-jarige leeftijd. Gehuwd
3. zoon GAASTRA.
4. zoon GAASTRA.


Lieuwkje Hendriks Gerritsen
bron: fotoarchief Robijns Workum

8.9. Lieuwkje GERRITSEN, geboren op 08-07-1906 te Workum, overleden op 11-03-1975 te Alkmaar op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 20-03-1944 te Alkmaar met
Marinus Jacobus Cornelis van SCHAGEN, 47 jaar oud, banketbakker, geboren op 20-12-1896 te Middelburg, overleden op 09-08-1976 te Alkmaar op 79-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Johans van SCHAGEN, onderwijzer (1890), en Johanna Frederica Hendrica Adriana Marinus' SCHEIJBELER. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-04-1925 te Workum met Wijtske GERRITSEN, 26 jaar oud (zie 8.4.)}
Uit dit huwelijk:
1. zoon van SCHAGEN.    
    


Achterkleinkinderen:

1.1.2. Woltje BOKMA, geboren op 25-05-1901 te Ferwoude, overleden op 13-09-1929 te Wons op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1924 te Gem. Wonseradeel met
Gerben ELZINGA, 27 jaar oud, geboren op 21-04-1897 te Gaast, overleden op 19-01-1984 te Haledon, Passaic County, NJ. op 86-jarige leeftijd, zoon van Sijmon Johannes'ELZINGA en Jantje Gerbens POOL. {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27-08-1931 te Gem. Gaasterland met Lijsbert van der KOOIJ, 33 jaar oud, geboren op 04-04-1898 te Hindeloopen, overleden te USA, dochter van Yede van der KOOIJ en Jannigjen de BOER. Hij was ook ooit gehuwd met Wilhelmina HEEREMA, geboren op 31-03-1910 te NJ. Overleden 3 1996 te Passaic, NJ. Dochter van Clarence HEEREMA en Gertrude HAGEDOORN.}
Uit dit huwelijk:
1. Grietje ELZINGA, geboren 2 1925 te Allingawier.
2. Sijmon ELZINGA, geboren op 19-04-1926 te Allingawier, overleden op 25-02-2018 te Meridan, Id. op 91-jarige leeftijd. Gehuwd 1952 met Uilkje (Julia Ann) WIJNJA, geboren op 31-05-1931 te Exmorra, overleden op 19-10-2011 te Meridian, Id. op 80-jarige leeftijd, dochter van Hotze Joris' WIJNJA en Sijtske Simons van DIJK.
3. Jantje ELZINGA, geboren op 10-12-1927 te Workum, overleden op 27-11-2018 te Sneek op 90-jarige leeftijd. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-06-1952 te Gem. Hemelumer Oldeferd met IJpe SCHÜRER, 22 jaar oud, geboren op 19-04-1930 te Molkwerum, overleden op 24-09-2017 te Sneek op 87-jarige leeftijd, zoon van Pier Hendriks SCHÜRER en Anna Ypes SMID.
4. Gerrit ELZINGA, geboren op 27-06-1929 te Nijemirdum, overleden op 26-11-2006 te Ferrisburg, Addison County, VT op 77-jarige leeftijd. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-02-1956 met Julia van der PLOEG, 22 jaar oud, geboren op 16-10-1933 te De Wilp, overleden op 30-06-2014 te Ferrisburg, Addison County, VT. op 80-jarige leeftijd.


1.1.3. Trijntje BOKMA, geboren op 22-07-1902 te Ferwoude, overleden op 07-05-1992 te Makkum op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-12-1922 te Gem. Wonseradeel met
Epke van der VALK, 21 jaar oud, geboren op 27-01-1901 te Dedgum, overleden op 22-06-1976 op 75-jarige leeftijd, zoon van Lieuwe Ymes van der VALK en Janke Epkes WIERSMA.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje (Grace) van der VALK, geboren op 13-06-1923 te Ferwoude, overleden op 13-06-2017 te Grimsby op 94-jarige leeftijd. Gehuwd 1951 met Frans BURGHGRAEF, geboren op 03-06-1924, overleden op 08-02-2018 te Grimsby, Ont. op 93-jarige leeftijd, zoon van Broer Franses BURGHGRAEF en Jantje Sybrens WIERSMA.
2. Janke van der VALK, geboren op 13-06-1924 te Ferwoude, overleden op 05-08-2006 te Brampton, Ont. op 82-jarige leeftijd. Gehuwd met Johannes Cornelis (Hans) DAS, geboren op 07-08-1927, overleden op 15-01-2018 te Sarnia, Ont. op 90-jarige leeftijd, zoon van Johannes Cornelis DAS en Klazina Elisabeth BROER.
3. Lieuwe van der VALK, geboren op 22-02-1928 te Ferwoude, overleden op 11-11-1989 te Exmorra op 61-jarige leeftijd.
4. Woltje van der VALK, geboren 11 1929 te Ferwoude. Gehuwd met Durk RUNIA, geboren op 07-06-1929 te Leeuwarden, overleden op 28-10-1993 te Kampen op 64-jarige leeftijd, zoon van Arend Hendriks RUNIA en Pietje Hendriks MEIJER.
5. dochter van der VALK.
6. zoon van der VALK.
7. zoon van der VALK.


Sijtze Bouwe Sijmons Algera
bron: Workum kijkt u aan

1.2.1. Sijtze Bouwe ALGERA, veehouder, geboren op 07-04-1900 te Gaast, overleden op 07-07-1970 te Workum op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-12-1923 te Gem. Wonseradeel met
Trijntje van der BAAN, 22 jaar oud, geboren op 25-05-1901 te Bolsward, overleden op 15-06-1981 te Workum op 80-jarige leeftijd, dochter van Bauke Jetzes van der BAAN, veehouder, en Maaike Jans WIERSMA.
Uit dit huwelijk:
1. Sijmon Bouwe ALGERA, geboren op 27-09-1924 te Workum. Gehuwd februari 1953 te Leeuwarden met J.E. Hendriks, geboren ca. 1926.
2. Bouke ALGERA, geboren op 27-03-1926 te Workum, overleden op 14-01-2007 te Workum op 80-jarige leeftijd. Gehuwd.
3. Alle Jan ALGERA, geboren op 01-03-1929 te Workum. Gehuwd mei 1959 te Workum met Jantje (Jannie) IJNTEMA, geboren op 25-12-1936 te Workum, overleden op 01-06-2019 te Sneek.
4. Jan ALGERA, melker en verzorger vee op staatsbedrijf in Frankrijk, geboren  op 28-10-1931 te Workum, overleden op 05-05-1997 te Uitgeest op 65-jarige leeftijd. Gehuwd met J.L. (Coby) KOORNNEEF.
5. Trijntje ALGERA, geboren op 05-08-1937 te Workum. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-07-1964 met Klaas BETTEN, geboren oktober 1928 te Nieuwehorne, zoon van Jacob Klazes BETTEN en Minke Jolles JANSMA


Tietje Jans van Dijk en Age Teedes Walthuis
bron: Workum kijkt u aan

5.1.3. Tietje van DIJK, geboren op 05-10-1903 te Workum, overleden op 02-08-1986 te Workum op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1927 te Workum met
Age WALTHUIS, groentehandelaar te Workum, 22 jaar oud, geboren op 24-10-1904 te Workum, overleden op 13-10-1995 te Sneek op 90-jarige leeftijd, zoon van Teede Foppes WALTHUIS en Eike Ages BOOGAARD.
Uit dit huwelijk:
1. dochter WALTHUIS.
2. zoon WALTHUIS.
3. dochter WALTHUIS.


Pieter Gerlofs Buwalda en Pieter Gerlofs Buwalda en Boukje Richtje Jetses van der Baan
bron: Workum kijkt u aan en fotocollectie Gerrit Buwalda, Nieuwegein

5.4.1. Pieter BUWALDA, geboren op 27-05-1908 te Oudega, overleden op 09-03-1994 te Balk op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1933 te Workum met
Baukje Richtje van der BAAN, 21 jaar oud, geboren op 08-08-1911 te Bolsward, overleden op 20-02-1994 te Balk op 82-jarige leeftijd, dochter van Jetse Baukes van der BAAN, pensionhouder, en Ieke Gerlofs WIERSMA   (zie ook 2.1.2 Parenteel Sijtse Tjalkes van der Meer en Sijtske Gerrits Gerritsen).
Uit dit huwelijk:
1. zoon BUWALDA.
2. zoon BUWALDA.


Feitze Siebrens de Vries
bron: Leeuwarder Courant 13-08-1960
7.1.1. Feitze de VRIES, geboren op 22-10-1895 te Workum, overleden op 31-03-1978, werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen te Enkhuizen en Uitgeest en hoofdseinhuiswachter te Haarlem. Schrijft onder het pseudoniem "Friso" in de Workumer krant Friso de "Fryske Brief", lid van de Krite Inkhuzen en oprichter en voorzitter van de Krite Beverwyk, schrijft toneelstukken, mede-oprichter en secretaris van de Feriening fan Ald-Warkumers en aandringer voor de oprichting van Aldheidkundige Feriening Warkums Erfskip en lid van de Straatnamencommissie Workum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1918 te Delft met
Hendrika Johanna (Riek) van Dijk, 19 jaar oud, geboren op 25-03-1899 te Vrijenban, overleden rond 20-12-1989 op 00-jarige leeftijd, dochter van Andries Willem Willems van Dijk en Eeltje Lammerts Vos.
Uit dit huwelijk:
1. Siebren (Siep) de Vries, geboren op 13-10-1918 te Workum en overleden in 1996 of 1997.
2. Andries Willem (Dries) de Vries, geboren op 21-03-1921 te Enkuizen, overleden op 02-09-2000.
3. Lambertus (Bertus) de Vries, geboren in Enkhuizen. Ik meen in 1927 en overleden in juli 1984 of 1985.
4. Hendrik Johan (Henk) de Vries, geboren op 15-07-1939 te Uitgeest, overleden te op 01-09-1999 te Beverwijk. Gehuwd.


7.3.1. Jansje WOLZAK, geboren op 02-09-1903 te Amsterdam, overleden op 07-04-1981
op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-03-1927 te Amsterdam met
Rinze HUISMAN, 30 jaar oud, geboren op 03-06-1896 te Terwispel, overleden op 25-12-1983 op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. Sieb HUISMAN, geboren op 29-11-1927, overleden op 06-06-1974 op 46-jarige leeftijd.


8.2.2. Frederik ROBIJNS, geboren op 30-06-1924 te Workum, overleden op 29-05-2009 te
Workum op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd 5 1952 te Groningen met
Jetsche (Jetty) WITTEVEEN, geboren op 10-12-1925 te Sneek, overleden op 17-04-1999 te Sneek op 73-jarige leeftijd, dochter van Johannes WITTEVEEN en Fokeltje DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
1. zoon ROBIJNS.
2. dochter ROBIJNS.
3. zoon ROBIJNS.


8.2.3. Barber ROBIJNS, geboren op 25-06-1926 te Workum, overleden op 22-11-2015 te
Workum op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-08-1953 te Workum met
Meinte OOSTERHOUT, 33 jaar oud, geboren op 19-03-1920 te Grouw, overleden op 19-09-1970 te Groningen op 50-jarige leeftijd, zoon van Gerhardus OOSTERHOUT en Wijtske de JONG.
Uit dit huwelijk:
1. dochter OOSTERHOUT.
2. zoon OOSTERHOUT.
3. zoon OOSTERHOUT.


8.3.1. Albertje GAASTRA, geboren op 14-09-1924 te Bandoeng, overleden 1996.
Gehuwd met Jan Willem van der VEUR, overleden 2001.
Uit dit huwelijk:
1. Annemieke van der VEUR, geboren 1956, overleden 2011.


8.3.2. Bauke Sjoerd GAASTRA, geboren op 28-12-1925 te Bandoeng, overleden op
08-09-2008 te Enschede op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-05-1953 te Hilversum met
Johanna Gesina (Ann) STEENSMA, 26 jaar oud, geboren op 02-08-1926 te Amsterdam, overleden op 20-01-2000 te Losser op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. dochter GAASTRA.
2. zoon GAASTRA.lees ook: