200 Jaar Nutsspaarbank150 Jaar Nutsspaarbank Workum
1817-1967


Zamenspraak tusschen Sjoerd en Ynte over Spaarbanken en Brand-Waarborg-
Societeiten (1818)
200 jaar
Nutsspaarbank
1817 - 2017

Het is eigenlijk allemmal in het Schotse Ruthwell begonnen. Daar stichtte Reverend dr. Henry Duncan de eerste spaarbank, zoals wij die kennen, in het jaar 1810 ten behoeve van zijn arme parochianen.

Het werd een spaarbank, die zich zelf moest kunnen bedruipen. Zijn initiatief had succes. Het spaarzame voorbeeld, dat hij had gegeven vond al spoedig navolging in Engeland, dat toen nog groot was. In 1810 was het ook dat de Keizer der Fransen huis hield in Europa en ter doorvoering van het continentaal stelsel het Koninkrijk Holland tot Franse provincie degradeerde. Door de aanwezigheid van Napoleon had Willem van Oranje zijn toevlucht gezocht in Engeland en wachtte daar betere tijden af. Hier maakte hij kennis met de spaarbank. Toen hij drie jaar later naar Nederland als Koning Willem I terugkeerde om de regering op zich te nemen ontwikkelde de vorst initiatieven ter verbetering van de hier heersende economische toestanden. Zo spoorde hij de oprichting aan van de Nederlansche Bank in 1814 en wekte mensen op het voorbeeld, dat hij in Engeland had leren kennen. Bij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen vond zijn opwekking ingang. In 1817 werd een belangrijk initiatief genomen. Op een vergadering in augustus van dat jaar werd besloten de departementen van de Maatschappij uit te nodigen tot het oprichten van hulp- en spaarbanken over te gaan.

Van de departementen, die gehoor gaven aan de oproepen, legden Haarlem en Workum de meeste voortvarendheid aan de dag. Nog dat zelfde jaar besloten zij elk een Nutsspaarbank op te richten.

Jhr. Julius Matthijs van Beijma thoe Kingma

Op 10 november 1817 werd de Nutsspaarbank Workum opgericht en de eerste thesaurier was jhr. Julius Matthijs van Beijma thoe Kingma. Vier weken later werd de Nutsspaarbank te Haarlem opgericht.

In de jaren '80 van vorige eeuw ging de Nutsspaarbank op in de Friese Bondsspaarbank, die in 1990 fuseerde met de Friesland Bank. In april 2012 werd de Friesland Bank overgenomen door de Rabobank.

De enige bank, die zich nog verwant voelt met de Nutsspaarbank, is de Volksbank, waar de SNS, Regiobank, ASN Bank en BLG Wonen onder vallen.
Zij heeft besloten een tentoonstelling op de eerste verdieping van Museum Warkums Erfskip in te richten. In 2017 en 2018 is deze te bezichtigen.