Domna
Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


onderstaande gegevens zijn met toestemming van
overgenomen van zijn site
en aangevuld met gegevens van
ontleend aan zijn site


Domna

de kerk te Workum waar Tjalling(ius) Domna vanaf 1684 als dominee heeft gestaan

VIII

245 DOMNA, Maria Catharina (Marya)  ~18.09.1733 Midsland - +26.04.1805 Midsland  
    (volgens Paul Tienkamp overleden te West Terschelling); begraven 26.04.1805 West     Terschelling in graf nr. 18 West-Terschelling.
    x 08.07.1764 Midsland
    Pieter Johannes Brandenburg *Hoogkarspel 12-02-1742 - +Terschelling 26-04-1805, schoolmeester


IX

490 DOMNA, Ds Henricus Tjallingius  * 12.05.1708 Workum - +11.04.1769 Midsland  
    ~16.05.1708 Workum; predikant
    x(2) Oost-Terschelling 12.05.1766 Johanna Reus
                        *±1745 - +18.01.1808 (Terschelling ?)
    x(1) Midsland 22.11.1730
491 van DESSEL, Elizabeth *±1710 Workum - + vóór 1766 Midsland
    afkomstig van Workum; kinderen gedoopt te Midsland (Terschelling)
    Maria Catharina ~16.09.1731 doopgetuige was Gesina van Dessel
    Maria Catharina ~18.09.1733;
    Tjallingius ~24.10.1734 en
    Philippina ~30.03.1736X

980 DOMNA, Ds. Tjalling(ius) Henricusz * 01.04.1654 Kollum - + 09-06-1728 Dronrijp  
    dominee o.a. te Workum (vanaf 1684)
    x(1) Franeker 02.03.1683 Trijntje Reen afkomstig van Franeker (*±1660 Kollum - +17-12-1683 Kollum)
    x(2) Workum (ondertrouw met attestatie naar Amsterdam) 27.10.1685 Elizabeth Domna afkomstig van Amsterdam (1685) (*±1665 Kollum + Dronrijp 22.05.1692)
            dochter van Dionysius Tjallingusz Domna  
                   Kinderen uit dit huwelijk:
                   Flora ~Workum 13-07-1687 doopheffer is Elias Helt, mr. en advocaat Hof van Holland en raadsheer van de Prins van Oranje
                   Hendricus ~Workum 16-11-1690 doopheffer is Elias Helt, mr. en advocaat Hof van Holland en raadsheer van de Prins van Oranje, regerend Coning van Engelant
                   Hendricus ~Workum 07-02-1692 doopheffer is Elias Helt, mr. en advocaat Hof van Holland en raadsheer van de Prins van Oranje
    x(3) Amsterdam 20-8-1696 (ondertrouw te Workum 09-08-1696 met attestatie naar Amsterdam)
981 (van) COPPONOLIE/COPPENOLE, Phillipina Luijcas' ~28.07.1671 Amsterdam - + 03.05.1748 Workum
    12.05.1748 begraven te Dronrijp;
    kinderen gedoopt te Workum waar Tjalling dominee was
    Aurelia ~Workum 06.07.1697 Doopheffer is Lucas van Coppenole, grootvader van moeders zijde en de tweede doopheffer is jfr Margareta Purmerendt, grootmoeder van moederszijde
    Margareta (Margriet) ~Workum 27.08.1699 x ds. Thomas Johannes' Munckerus, zoon van ds. Johannes Jacobus Munckerus en Ynske Tiberie
    Elyzabeth/Elisabeth ~Workum 25.01.1702
    Maria ~Workum 07.02.1702
    Hendricus ~Workum 16.05.1708
              

Ds.Tjallingi Henricus Domna is sinds 1684 predikant te Workum. In 1710 wordt hij door de Duitser Zacharias Conrad von Uffenbach bezocht. In Van Uffenbachs boek "Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und Engelland" (1710), vertelt hij over dominee Domna:

Het is een stil man, met weinig voorkomen, die zeer kromme beenen heeft...
Zijne boekerij is vrij talrijk, en daarbij gelijk en zindelijk gebonden, op Hollandsche wijze...  
Ofschoon de theologische werken de overhand hebben, zoo is toch van alle vakken iet voorhanden, en daaronder vele goede en kostbare boeken, bijzonder een zeer groot aantal Engelsche, zoo als men buiten dit land niet ligt zoo veel bij elkander zal aantreffen. Van geschiedkundige werken waren er ook iets, maar niet zeer veel. Handschriften of zeer zeldzame  werken hebben wij in het geheel niet gezien.

Bron: "Een aardig landstadje Workum in historische reisberschrijvingen"
door G. Twijnstra en Dr. J.D.Th. Wassenaar. 2007


982         Van de familie Van Dessel weet ik helemaal niets. Ik zoek al jaren voor
    x    gegevens over deze familie. Dessel ligt in Brabant (Anthony Hofstee)
983                            XI

1.960    DOMNA, Henricus Tjallingsz./Tjallingi
                    * ± 1614 Leeuwarden - + 12-12-1672 Dronrijp
    predikant te Dongjum (1639), Tzummarum (1641), Kollum (1647), Harlingen (1657) en Leeuwarden in de Galeisterkerk (1659)
    x (1) 1642 (Leeuwarden 3e proclamatie 20-03-1642) Sytske Andles/Andies Popta * ± 1620 (afkomstig van Leeuwarden 1642)
        dochter van Andle Wopckes Popta (+ 07.11.1617) en Sytske Dircksdr Fogelsangh),
    x (2) 1646 Bolsward (3e proclamatie 18-10-1646)
1.961     GERLSMA, Auckjen/Auckien Bauckes ± *1617 Bolsward - + 16-11-1672 Leeuwarden
    kinderen:
    Tammerus * ± 1650
    Dionysius Tjallingusz *± 1655 Kollum  
    Tjalling Henricusz * 01.04.1654 Kollum
    Yda (Jidtie) Hendricks ~ 23.07.1665 Leeuwarden x Deinum 08-05-1687 Johannes Winkler
    Baukje Henricus Domna   x Johannes Jacobus Munckerus1.962     COPPENOLIE/COPPENOLE, Lukas/Luijcas
    ~ 14.05.1638 Oudenaarde (België) 14-5-1638 - + 26.11.1703 Amsterdam
    begraven in de Nieuwe Kerk 04.12.1703
    x 10.07.1661 Wesep
1.963     PURMEREND, Margaretha (Grietjen)
        * 12.05.1641 Amsterdam - + 13-3-1720 Workum