Dijkstra

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

de gegevens zijn verstrekt door

link:
Rooms Katholieke families in Fryslân


Dijkstra


1. onbekend tr. Onbekend.

    Kinderen:
i      Jetze_Dirks (Dijkstra).
ii     Andries (Dijkstra) geb Hartwerd (Won)  ??.
iii    Albert (Dijkstra).volgende generatie


 Jetze Dirks (Dijkstra) tr. 11-12-1728, te Bolsward, Sjouwkje Sietses.  Jetze_Dirks overleed 25-10-1771, Burgwerd (Won).

    Kinderen:
i       Waltie Jetzes (Dijkstra) geb 10-01-1730.
ii      Pittie Jetzes (Dijkstra) geb 22-09-1731, tr. 20-10-1763, te Bolsward, Arent Mulder?.
iii     Sietse Jetzes (Dijkstra) geb. 28-07-1733.
iv     Durk Jetzes (Dijkstra) geb 15-07-1735, Cornwerd (Won),
           tr. 21-03-1764, te Bolsward, Geertie Martens, gebBolsward?.
v      Anne Jetzes (Dijkstra) geb 14-02-1737, Cornwerd (Won).
vi     Jelger (Dijkstra) geb 24-05-1738, Idsegahuizen (Won),
                    ove 09-06-1774, Burgwerd (Won).
vii    Popke/Poppo Jetzes (Dijkstra) geb23-07-1743, Burgwerd (Won),
        ove 24-12-1759, Burgwerd (Won).volgende generatie

3.   Sietse Jetzes (Dijkstra) geb 28-07-1733, Cornwerd (Won), tr. 18-06-1764, te Workum, Teuntje Willems, geb 01-06-1738, Workum, ove 17-03-1802, Workum.  Sietse Jetzes overleed na 1778.

    Kinderen:
i       Siuwke Sietzes Dijkstra geb 01-04-1765, Workum.
ii      Trientje (Sietzes) Dijkstra geb 23-02-1767, Workum,
        tr. 12-07-1782, te Workum, Gerben Baukis?.
iii      Antje (Sietzes) Dijkstra geb 01-03-1769, Workum, tr. Meie Lieuwes?.
iv      Willem Sijtses Dijkstra geb. 31-05-1771.
v       Jetze_Sietzes Dijkstra geb. 30-10-1773.
vi      Jelger Sietses Dijkstra geb. 25-11-1775.
vii     Antie_(Sietses) Dijkstra geb 25-11-1775, Wommels (Hen).
viii    Dirk (Sietzes) Dijkstra geb 14-01-1779, Wommels (Hen), ove10-02-1841, Workum.
volgende generatie

4.   Willem Sijtses Dijkstra geb31-05-1771, Workum, beroep: Boer, tr. 17-05-1801, te Workum, Sietske Oepkes Heisma, ove15-12-1846, Workum.  Willem Sijtses overleed 28-11-1846, Workum.

    Kinderen:
i     Teuntje Willems Dijkstra alias : Trijntje geb14-11-1805,
        Makkum, tr. 13-05-1827, te Workum, Douwe Johannes Wagenaar,
        beroep: timmermansknecht.  
        Teuntje Willems overleed 26-08-1831, Workum.
ii    Trijntje Dijkstra ??.


5.   Jetze Sietzes Dijkstra geb 30-10-1773, Wommels (Hen), beroep: Schipper, tr. voor 1818, Teatske Rintjes Ketelaar, geb 03-08-1790, Sandfirden (Wym), ove 02-11-1875, Westhem (Wym).  Jetze Sietzes overleed 30-11-1858, Westhem (Wym).

    Kinderen:
i      Sietze Jetzes Dijkstra geb. 24-06-1812.
ii     Tjitske Jetses Dijkstra geb31-05-1814, Westhem (Wym),
        beroep: Naaister, tr. 11-05-1839, te Wym,
        Lolke Sjoekes Lolkema, geb1814?, Oudega,
        beroep: Boerebedrijf, ove03-07-1847, Westhem (Wym),
        begraven: 05-07-1847, Wym,  Blauwhuis.  
        Tjitske_Jetses overleed 07-12-1893, Westhem (Wym),  
        11-12-1893, Blauwhuis.
iii    Rintje Jetses Dijkstra geb. ?28-05-1816.
iv    Johannes Jetzes Dijkstra geb. 31-05-1818.
v     T(h)eunis Dijkstra geb02-09-1821, Westhem (Wym).
vi    Anne Dijkstra geb11-10-1824, RK Blauwhuis,
        tr. 09-05-1846, te Wym, Johannes  M. Engwerda.  
        Anne overleed 18-06-1894, Workum,  21-06-1894.


6.   Jelger_Sietses Dijkstra geb 25-11-1775, Wommels, beroep: Boer, tr. voor 1810, te Blauwhuis?, Tjitske Siebrens Reinsma, geb26-07-1784, Ferwoude, ove05-10-1853, Ferwoude.  Jelger_Sietses overleed 14-01-1868, Ferwoude, begraven: 15-01-1868, Won.,  Ferwoude.
    Kinderen:
i      Sietse Jelgers Dijkstra geb. 31-07-1810.
ii     Siebrandus / Sieberen Dijkstra geb 01-04-1812, Workum.
iii    Teuntje_Jelgers Dijkstra geb 25-01-1815, Tjerkwerd (Won),  10-02-1815,
    tr. 12-05-1841, te Workum, Johannes_Terwisscha van_Scheltinga,
    geb 25-08-1817, Ter Idzard, ove10-10-1881, Oosterwierum.  
    Teuntje Jelgers overleed 05-03-1861, Tjerkwerd,  
    09-03-1861, Ferwoude.
iv    Liesbeth_Jelgers Dijkstra geb26-12-1825, Ferwoude, tr. 10-05-1848, te Workum,
    Joh. Gerardus_Terwisscha van_Scheltinga, geb24-11-1824, Oosterwierum,
    ove01-10-1909, Heeg.  Liesbeth_Jelgers overleed 10-09-1906, Heeg (Wym),  
    13-09-1906, Blauwhuis.volgende generatie

7.   Sietze_Jetzes Dijkstra geb 24-06-1812, Westhem, beroep: Schipper en koopman, tr. 05-05-1837, te Wym, Hittie_Pieters Bleeker, geb 20-05-1814, Sneek (Sneek),  21-05-1814, ove17-11-1884, Westhem (Wym).  Sietze_Jetzes overleed 06-04-1875, Westhem.
    Kinderen:
i      Jetze_Sietzes Dijkstra geb. 22-04-1838.
ii     Pieter_Sietzes Dijkstra geb 13-10-1840, Wym, ove27-07-1875, Blauwhuis,  
        31-07-1875, Blauwhuis.
iii    Jan_Sietses Dijkstra geb. 19-02-1843.
iv    Taeke_Sietzes Dijkstra geb. 18-05-1846.
v     Catharina_Sietzes Dijkstra geb 23-11-1851, Westhem-Blauwhuis,  25-11-1851,
        tr. ca. 1874, Joseph_Jarings Siemonsma, geb07-02-1844, Greonterp,
        ove 07-03-1931, Sint Nicolaasga.  
        Catharina_Sietzes overleed 28-03-1884, Greonterp.


8.   Rintje_Jetses Dijkstra geb? 28-05-1816, (Wym) Nijland, tr. Eefke_Siebrens Ydema.
    Kinderen:
i      Siebren Dijkstra geb 21-09-1852, Workum, ove12-10-1859, Workum.
ii     Teetske Dijkstra geb 26-12-1854, Workum.
iii    Jetze Dijkstra geb 11-09-1857, Workum, ove01-10-1923, Ter Apel,  
        04-10-1923, Workum.
iv    Dutje Dijkstra geb 23-12-1860, Workum.
v     Siebrigje Dijkstra geb 07-09-1863, Workum.
vi    Siebren_Rintjes Dijkstra geb12-08-1866, Workum, tr. (1) 05-08-1922, te Wym,
        Elisabeth_Klazes Galema, geb28-12-1877, Woudsend, ove13-12-1949, Workum,
        tr. (2) 18-08-1894, te Workum, Alida_Sibles Westerdorp, geb17-04-1869, Workum,
        ove 02-03-1898, Workum,
        tr. (3) ca. 1900, Jeltje_Meinderts Ettema, geb10-12-1867, Gaast, ove 17-04-1910,
        Workum.  Siebren Rintjes overleed 30-09-1956, Workum,  03-10-1956, Workum.


9.   Johannes Jetzes Dijkstra geb 31-05-1818, Westhem-Blauwhuis, beroep: onbekend, tr. 29-05-1841, te Sneek (Sneek), Antje Sjoekes Lolkema, geb 05-02-1818, Oudega (Wym), (dochter van Sjoeke Lolkes Lolkema en Jantje Clazed Altena) ove 01-07-1869, Nijhuizum (Wym).  Johannes Jetzes overleed 08-09-1877, Nijhuizum (Wym),  Blauwhuis RK.
    Kinderen:
i       Jetze_Johannes Dijkstra geb 11-10-1842, Nijhuizum (Wym),
        ove 19-09-1871, Nijhuizum (Wym).
ii      Sjoeke Johannes Dijkstra geb. 11-10-1842.
iii     Rintje Johannes Dijkstra geb 02-03-1844, Hindeloopen (Hindeloopen),  
        02-03-1844, ove??-??-1877.
iv     Jan Johannes Dijkstra geb 20-09-1845, Hindeloopen (Hindeloopen),  22-09-1845,
        ove voor 1877.
v      Taetske Johannes Dijkstra geb 17-02-1848, Hindeloopen (Hindeloopen),  19-02-1848,
        tr. 08-05-1874, te Wym, Tjitte_Baukes de_Jong, geb30-03-1851,
        Nijhuizum (Wym), ove11-04-1926, Gaast (Won), begraven: 12-04-1926.      
        Taetske_Johannes overleed 17-04-1919, Gaast (Won),  22-04-1919, Workum.
vi     Jantje Johannes Dijkstra geb 15-11-1849, Hindeloopen (Hindeloopen),
        tr. 08-05-1874, te Wym, Sietze_Johannes Ruurda.  
        Jantje_Johannes overleed 10-09-1911, Blauwhuis,  13-09-1911, Blauwhuis.
vii     Lolke Johannes Dijkstra geb. 28-07-1851.
viii    Geertje Johannes Dijkstra geb 26-02-1853, Nijhuizum (Wym),
        tr. 21-11-1878, te Won, Hyltje_Hendriks Brandsma, geb 15-12-1849, Gaast,
        ove 24-12-1929, Oosterend-Roodhuis.  
        Geertje_Johannes overleed 07-03-1928, Oosterend-Roodhuis,
        begraven: 08-03-1928,  10-03-1928, Roodhuis.
ix     Rintje Johannes Dijkstra geb. 25-04-1855.
x      Akke Johannes Dijkstra geb 22-03-1857, Nijhuizum (Wym),
        tr. 06-05-1877, te Workum, Tjitte P de_Jong, geb 14-10-1852.  
        Akke_Johannes overleed 09-02-1928, Sneek,
        begraven: 10-02-1928, Sneek (RK),  13-02-1928, Sneek.
xi     Tjitske Johannes Dijkstra geb 14-04-1863, Nijhuizum (Wym),
        tr. (1) 11-05-1889, te Hen, Hieltje Popkes van der_Weij,
        geb 27-10-1864, Nijhuizum (Wym), ove 23-01-1914, Gaast (Won),  
        27-01-1914, Sint Nicolaasga,
        tr. (2) 06-05-1916, te Won, Hendrik Franciscus Kramer,
        geb 02-12-1858, Bolsward, ove 10-02-1952, Leeuwarden.  
        Tjitske Johannes overleed 07-01-1921, Gaast (Won),
        begraven: 08-01-1921,  11-01-1921, Bolsward (RK).


10.   Sietse Jelgers Dijkstra geb 31-07-1810, Ferwoude,  31-07-1810, Blauwhuis (Won), beroep: boer, tr. 27-04-1836, te Workum, Marijke_Klazes Veldman, geb 26-09-1812, Workum-Heidenschap, ove 02-03-1873, Workum-Heidenschap.  Sietse Jelgers overleed 24-09-1884, Bolsward.

    Kinderen:
i    Klaas Sietses Dijkstra geb. 14-04-1837.
ii    Tjitske Sietzes Dijkstra geb 12-03-1840, Workum,  13-03-1840, beroep: huisvrouw,
        tr. 08-05-1864, te Workum, Lieuwe_Lieuwes Ketelaar.  
        Tjitske overleed 08-09-1891, Workum (Heidenschap onder),  
        11-09-1891, Workum.
iii    Jelger Sietzes Dijkstra geb21-04-1842, Workum,  22-04-1842,
            ove 09-05-1846, Workum.
iv    Siebren Sietzes Dijkstra geb. 29-08-1844.
v    Jelger Sietzes Dijkstra geb. 17-09-1846.
vi    Willem Sietses Dijkstra geb. 16-02-1849.
vii    Sjoerd Sietses Dijkstra geb. 29-08-1851.
viii    Jetze Sietzes Dijkstra geb 06-06-1854, Workum, ove01-09-1854, Workum.
ix    Jelle Sietzes Dijkstra geb 26-08-1855, Workum, tr. 05-05-1883, te Workum, Juliana P. de_Jong.  
        Jelle Sietzes overleed 22-06-1899, Workum (Heidenschap onder), Workum (RK).volgende generatie

11.   Jetze_Sietzes Dijkstra geb 22-04-1838, Blauwhuis (Wym),  24-04-1838, tr. 06-05-1870, te Hemelumer Oldeferd, Marijke_Tjebbes de_Boer.  Jetze_Sietzes overleed 03-01-1908, Hindeloopen (Hindeloopen), begraven: 03-01-1908,  Bakhuizen (Gaasterland).

    Kinderen:
i       Hinke Dijkstra geb10-02-1871, Scharl (Hemelumer Oldeferd),
        tr. 08-05-1897, te Wonseradeel, Dirk_Siebrens van_der_Meulen,
        geb 21-03-1867, Hieslum, ove09-08-1954, Woudsend.  
        Hinke overleed 14-09-1949, Woudsend,  
        17-09-1949, Bakhuizen (Gaasterland).
ii      Sietze Dijkstra geb22-07-1872, ?, ove 05-11-1898, Hindeloopen (Hindeloopen).
iii     Dieuwke Dijkstra geb 05-04-1875, Blauwhuis, tr. Cornelis Mous, ovena 1954.  
        Dieuwke overleed 26-02-1954, Bakhuizen (Gaasterland),  02-03-1954, ?.
iv      Tjebbe Jetzes Dijkstra geb. 18-10-1876.
v       Hittie Jetzes Dijkstra geb 12-06-1878, Hindeloopen,  14-06-1878.
vi      Pieter Jetzes Dijkstra geb. 28-01-1880.
vii     Bouke Jetzes Dijkstra geb. 10-01-1882.
viii    Teake Jetzes Dijkstra geb 29-05-1886, Hindeloopen,  31-05-1886.


12.   Jan Sietses Dijkstra geb 19-02-1843, Blauwhuis,  21-02-1843, tr. 08-06-1873, te hem?/lem?, Aaltje Obes Vallinga, geb19-03-1849, Gaast.  Jan Sietses overleed 19-07-1907, Woudsend,  22-07-1907, Sint Nicolaasga.

    Kinderen:
i      Hilje Dijkstra geb 17-02-1887, Westhem (Wym),  18-02-1887.
ii     Jacoba Dijkstra geb 09-12-1888, Westhem (Wym),  11-12-1888.
iii    Silvester Dijkstra geb 19-02-1893, Doniawerstal,  21-02-1893.


13.   Taeke Sietzes Dijkstra geb 18-05-1846, Westhem (Wym),  19-05-1846, beroep: Winkelier, tr. 03-06-1871, te Wym, Sjoekje de Boer.  Taeke Sietzes overleed 26-08-1927, Bolsward,  29-08-1927, Blauwhuis.

Kinderen:
i       Hitje Dijkstra geb 16-03-1873, Wym,  18-03-1873.
ii      Bonte Dijkstra geb 02-11-1874, Wym,  03-11-1874.
iii     Baukje Dijkstra geb 08-10-1875, Westhem (Wym).
iv     Ymkje Dijkstra geb 26-12-1876, Westhem (Wym),  27-12-1876.
v      Sytze Dijkstra geb 06-05-1878, Wymbritseradeel,  07-05-1878.
vi     Sytze Dijkstra geb 03-07-1879, Wym,  05-07-1879.
vii    Sijtske Dijkstra geb 03-08-1883, Westhem (Wym),  06-08-1883.


14.   Sjoeke Johannes Dijkstra geb 11-10-1842, Nijhuizum (Wym),  12-10-1842, tr. 03-05-1873, te Hemelumer Oldeferd, Sjoukje Reins Haarsma, geb 03-07-1849, Oudega (Hon), ove 30-10-1932, Irnsum.  Sjoeke Johannes overleed 11-06-1883, Workum,  Workum (RK).

    Kinderen:
i      Johannes Dijkstra geb 05-08-1879, Workum.
ii     Sietske Dijkstra geb 16-03-1881, Workum, tr. 29-04-1904, te Hem. Oldeferd, Fonger Dolle.
iii    Antje Dijkstra geb 20-04-1883, Workum.


15.   Lolke Johannes Dijkstra geb 28-07-1851, Hindeloopen (Hindeloopen),  30-07-1851, beroep: Landbouwer, tr. 10-05-1879, te Wym, Marijke Boukes de Jong, geb 11-05-1857, Heeg (Wym), (dochter van Bauke Tjittes de Jong en Sjoukje Baukes Siemonsma) ove 23-03-1923, Bolsward.  Lolke Johannes overleed 16-02-1922, Burgwerd (Won),  20-02-1922, Bolsward.

    Kinderen:
i       Johannes Lolkes Dijkstra geb. 16-07-1880.
ii      Sjoukje Lolkes Dijkstra geb22-08-1881, Nijhuizum (Wym),
        tr. ca. 1920, Luutzen_Popkes van_der_Wey,
        geb30-05-1873, Nijhuizum (Wym), ove01-12-1946,
        Idzard, ter (Weststellingwerf),  05-12-1946, Wolvega.  
        Sjoukje_Lolkes overleed 17-06-1960, Exmorra (Won).
iii     Bauke Lolkes Dijkstra geb11-05-1883, Nijhuizum (Wym).
iv      Antje Lolkes Dijkstra geb 25-05-1884, Nijhuizum (Wym),
        tr. Tjietze Epke Leenstra, geb ca. 1893, ove 17-01-1970, Wijtgaard.  
        Antje Lolkes overleed 01-03-1962, Wijtgaard,  05-03-1962.
v       Teetske Lolkes Dijkstra geb 27-07-1885, Nijhuizum (Wym),
        tr. Titus Kuipers, geb 08-03-1862, Makkum, ove 23-04-1949, Makkum,  26-04-1949.
         Teetske_Lolkes overleed 02-05-1956, Makkum,  05-05-1956.
vi      Tjitte Lolkes Dijkstra geb. 15-05-1887.
vii     Rintje Lolkes Dijkstra geb 19-08-1888, Nijhuizum (Wym),  
        21-08-1888, ove 11-11-1888, Nijhuizum (Wym).
viii    Jeltje Lolkes Dijkstra geb 16-06-1890, Nijhuizum (Wym).
ix      Rintje Lolkes Dijkstra geb. 25-10-1891.


16.  Rintje Johannes Dijkstra geb25-04-1855, Nijhuizum (Wym), tr. (1) 10-05-1879, te Won, Trijntje van der Werf, tr. (2) 14-08-1912, te Hen, Franciska Tusch.  Rintje Johannes overleed 11-03-1933, Greonterp, begraven: 13-03-1933, Won.

    Kinderen:
i      Akke Dijkstra geb 15-01-1880, Wym,  16-01-1880.
ii     Jitske Dijkstra geb 20-11-1881, Wym,  22-11-1881.
iii    Johannes Dijkstra geb 20-08-1890, Workum, tr. Sj Palstra.  
        Johannes overleed 07-12-1961, Oosterwierum,  11-12-1961, ?.


17.   Klaas Sietses Dijkstra geb 14-04-1837, Workum-Workumerveld,  15-04-1837, tr. Anne J. de Boer, geb14-06-1847, Heeg, ove 28-09-1931, Workum.  Klaas Sietses overleed 06-02-1911, Workum-Heidenschap,  11-02-1911, Workum (RK).

    Kinderen:
i      Marijke Dijkstra tr. 1890, Sjoerd_Jelles Vallinga, geb 14-01-1868, Workum,
        ove 21-10-1941, Westhem-Blauwhuis.
ii     Theresia_Klases Dijkstra geb04-08-1874, Hartwerd-Oldeclooster,
        tr. 04-05-1907, te Workum, Titus Assuerus Terwisscha van_Scheltinga,
        geb08-12-1868, Oudega (W), ove12-12-1938, Westhem-Blauwhuis.  
        Theresia Klases overleed 12-02-1963, Blauwhuis,  Blauwhuis (RK).
iii    Sietske_Klazes Dijkstra geb16-03-1876, Hartwerd-Oldeclooster,
        tr. ca. 1905, Ate_Reins de_Boer, geb 30-04-1869, Hidaard,
        ove 08-02-1951, Tjerkwerd.  
        Sietske_Klazes overleed 17-02-1966, Bolsward,  Blauwhuis.


18.   Siebren Sietzes Dijkstra geb 29-08-1844, Workum-Heidenschap, beroep: Boer, tr. 17-05-1870, te Hennaarderadeel, Minke_Baukes de Boer, geb 01-11-1847, Edens, ove 09-04-1928, Workum-Heidenschap.  Siebren Sietzes overleed 30-06-1928, Workum-Heidenschap,  04-07-1928, Workum (RK).

    Kinderen:
i       Waltje Dijkstra geb07-08-1871, Workum, tr. 04-05-1895, te Workum,
        Theodorus_Petrus_Albada Jelgersma, geb 21-03-1865, Makkum,
        ove15-09-1903, Workum.  Waltje overleed 28-09-1951, Workum.
ii      Marijke Dijkstra geb 06-03-1873, Workum, tr. 02-05-1896, te Workum,
        Dirk_Douwes van_der_Werf, geb 27-08-1868, Workum, ove27-01-1940,
        Workum.  Marijke overleed 29-06-1964, Workum.
iii     Siebrigje_Siebrens Dijkstra geb 04-02-1875, Workum-Heidenschap,
        tr. 03-05-1902, te Workum, Jacob_Klazes Hettinga, geb 01-01-1873,
        Greonterp, ove 06-04-1934, Leeuwarden.  
        Siebrigje_Siebrens overleed 01-07-1911, Idzega.
iv      Baukje Dijkstra geb01-06-1876, Workum-Heidenschap, ove25-01-1961, Workum.
v       Sietse_Siebrens Dijkstra geb 10-02-1879, Workum-Heidenschap,
        beroep: Veehouder, tr. 13-10-1911, te Hemeler Oldeferd,
        Sietske_Joukes de_Boer, geb 02-12-1880, Koudum, ove 08-08-1935,
        Tjerkwerd.  Sietse_Siebrens overleed 22-01-1962, Tjerkwerd,  Bolsward (RK).
vi      Bauke Dijkstra geb 06-02-1881, Workum, beroep: Veehouder,
        tr. Johanna_Lyclama.. Nijholt, geb 23-02-1884, Roordahuizum, ove 21-01-1964,
        Bolsward.  Bauke overleed 13-01-1957, Workum.
vii     Fetje Dijkstra geb 06-06-1883, Workum-Heidenschap, ove 01-02-1961, Sneek.
viii    Willem Dijkstra geb 03-02-1886, Workum-Heidenschap, beroep: Veehouder,
        ove 08-05-1966, Sneek (Sneek),  11-05-1966, Workum (RK).
ix     Bernardina Dijkstra geb 19-05-1887, Workum, ove 22-05-1887, Workum,
        begraven: 23-05-1887, Workum.
x      Bernardina Dijkstra geb 21-07-1892, Workum-Heidenschap,
        tr. 21-07-1919, te Workum, Haye_Tjebbes Westerdorp, geb 29-03-1892,
        Workum-Heidenschap, ove 24-09-1953, Workum.  
        Bernardina overleed 11-12-1984, Workum.


19.   Jelger Sietzes Dijkstra geb 17-09-1846, Workum,  17-09-1846, tr. 10-05-1868, te Workum, Hoatske_Thomas Siemonsma, geb 02-03-1845, Westhem, ove 02-08-1933, Workum.  Jelger Sietzes overleed 05-08-1911, Makkum.

    Kinderen:
i      Sytze Dijkstra geb 09-02-1869, Wonseradeel,  10-02-1869.
ii     Klaas Dijkstra geb 08-01-1875, Workum.
iii    Simon Dijkstra geb 15-08-1877, Workum.
iv    Siebren Dijkstra geb 09-04-1879, Workum.
v     Lieuwe Dijkstra geb 20-05-1884, Workum.
vi    Simon Dijkstra geb 08-04-1889, Workum.


20.   Willem Sietses Dijkstra geb 16-02-1849, Workum-Heidenschap,  16-02-1849, beroep: Boer, tr. Sietske Tolsma, geb 1852, Gaast, ove 11-04-1934, Ferwoude.

    Kinderen:
i    Marie Willems Dijkstra geb 26-04-1892, Ferwoude,
        tr. Dirk Zeinstra, geb 07-10-1891, Gaast, ove 20-08-1968, Ferwoude.  
        Marie_Willems overleed 08-02-1972, Ferwoude,  Workum (RK).


21.   Sjoerd_Sietses Dijkstra geb 29-08-1851, Workum,  30-08-1851, beroep: Boer, tr. 05-05-1883, te Wym, Apolonia Hielkes Overmeer, geb 12-08-1861, Ypecolsga, ove 21-12-1925, Workum.  Sjoerd_Sietses overleed 11-01-1909, Workum, begraven: 11-01-1909,  14-01-1909, Workum (RK).

    Kinderen:
i        Sijtze Dijkstra geb 23-02-1884, Workum, tr. Catharina Jurres.
ii       Agatha Dijkstra geb 07-04-1885, Workum-Heidenschap,
        tr. Nammele_Jacobs Hiemstra.  Agatha overleed 25-05-1980, Franeker.
iii      Hielke Dijkstra geb24-07-1886, Workum.
iv      Jelle Dijkstra geb 10-02-1888, Workum.
v       Julius Dijkstra geb 01-01-1891, Workum.
vi     Maria Dijkstra geb 19-08-1893, Workum-Heidenschap,
        tr. Dominicus_Jacobus Hiemstra, geb 18-09-1893, Herbaijum,
        ove 02-06-1960, Herbaijum.  Maria overleed 01-10-1985, Herbaijum.
vii     Sebastia Dijkstra geb 13-10-1896, Workum.
viii    Thekela Dijkstra geb 13-10-1896, Workum, tr. Sybrandus_Jurjens Ypma,
        geb 20-06-1895, Dongjum, ove10-03-1961, Workum.  
        Thekela overleed 23-09-1943, Workum,  Workum (RK).
ix      Alida Dijkstra geb 24-07-1899, Workum.
x       Asuerus Dijkstra geb 04-08-1901, Workum.volgende generatie

22.   Tjebbe Jetzes Dijkstra geb 18-10-1876, Scharl (Hemelumer Oldeferd), tr. 17-08-1904, te Hemelumer Oldeferd, Froukje Brouwer, gebWarns, ovevoor 1963.  Tjebbe Jetzes overleed 01-02-1963, Warns,  05-02-1963, Bakhuizen (Gaasterland).

    Kinderen:
i    Jetze Tjebbe Dijkstra geb 19-05-1905, Scharl, ove15-02-1994, Warns.


23.   Pieter Jetzes Dijkstra geb 28-01-1880, Hindeloopen,  30-01-1880, tr. Grietje de_Jong, ovena 1958.  Pieter Jetzes overleed 18-06-1958, Scharl (Hemelumer Oldeferd),  21-06-1958, Bakhuizen (Gaasterland).

    Kinderen:
i       Jetze Dijkstra.
ii      Jouke Dijkstra.
iii     Tjebbe Dijkstra geb. 07-07-1920.
iv     Johannes Dijkstra.
v       Johannes Dijkstra.
vi      Marie Dijkstra.
vii     Lambertus Dijkstra.
viii    Sipkje Dijkstra.
ix     Hittie Dijkstra.
x      Jan Dijkstra.


24.   Bouke Dijkstra geb 10-01-1882, Hindeloopen (Hindeloopen),  12-01-1882, tr. Durkje Tolsma, geb 1881?, ove1961?, Sint Nicolaasga.  Bouke overleed 20-09-1966, Sint Nicolaasga,  23-09-1966, ?.

    Kinderen:
i    Pater Olaf Sijtse Dijkstra.


25.   Johannes_Lolkes Dijkstra geb 16-07-1880, Nijhuizum (Wym), tr. Wiebrigje Kuipers, geb 15-12-1879, ove15-02-1959, Workum,  19-02-1959.  Johannes_Lolkes overleed 25-02-1960, Bolsward.

    Kinderen:
i     Lolke Dijkstra.
ii    Wikje Dijkstra.


26.   Tjitte Lolkes Dijkstra geb 15-05-1887, Nijhuizum (Wym), tr. 20-??-1915, Wilhelmina Oude Wolbers, geb 21-11-1888, Bornerbroek, ove 22-11-1974, Glanerbrug,  26-11-1974.  Tjitte Lolkes overleed 19-09-1965, Enschede,  23-09-1965, Glanerbrug.

    Kinderen:
i     Jan Dijkstra.
ii    Piet Dijkstra.
iii    Henie Dijkstra.
iv    Marietje Dijkstra.

de gegevens zijn verstrekt door
Jules Dijkstra