Wezen van Workum

Subcommissie van Weldadigheid in Workum


Brief van
Johannes Willems Schuurmans
uit 1845


It libben yn it weeshús


Ut de skiednis fan it weeshús


Strafmuts en strafijzer


Levens-
beschrijving
van de wees
Auke Klapper


De Warkumer weesjonge Auke Klapper (1853-1910)
Goudsmidsfeint tsjin wil en tank


De dood van een armhuis-mannetje
..den moast Ynte mar yn 't hok...

Een stuk geschiedenis van het Workumer Weeshuis
Wezen van Workum
vanaf 5 april 2014 tot en met 2015


Honderd jaar geleden vertrok het laatste kind uit het Burgerweeshuis van Workum. Dat was het einde van een oud instituut. Eeuwen lang waren weeshuizen onmisbaar. Door slechte gezondheidszorg en hygiëne was er veel sterfte. Opname van ouderloze kinderen door familie was vaak een probleem door wijd verbreide armoede.

Plaatsing in het weeshuis betekende: aparte regels, aparte kleding, een bijzondere weg naar de volwassenheid. De tentoonstelling biedt een kijkje in het leven van deze kinderen en hun plaats in de lokale samenleving.