Fotoalbum De Groot-Visser

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
De Groot-Visser
uit de fotocollectie van R.E. de Groot-Visser, Stavoren
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album De Groot nr....." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
1
Auke Gerbens vd Werf en Agnietje Johannes Hamers

Auke Gerbens van der Werf
*Joure 14-05-1796 - +Makkum 29-01-1847
zoon van
Gerben Aukes van der Werf en Antje Hendriks

koperslager te Makkum
Wonseradeel 27-01-1844 Wijtske Jans Faber

samenwonend met

A(n)gnietje (Anna) Jo(h)annes Ha(a)mers
*Franeker 1780/1781 - +Makkum 04-06-1843 (62 jaar)]
dochter van
Joannes Hendriks Hamers en Maragretha (Grietje) Cramers/Kramers/Kremers
x1 Franeker 10--06-1797 Fokele Douwes Obbema (*Dongjum 1772 - +Franeker 1813)
brouwer te Franeker (1797), moutmaker te Franeker (1812), overleden te Franeker Wijk E Oost nr 28 (1813).

De Nederlands Hervormde Auke Gerbens van der Werf en de Rooms Katholieke Agnietje Johannes Hamers zijn niet met elkaar getrouwd maar wonen samen. Ze krijgen in 1818 één dochter: Antje.
2
Antje Aukes van der Werf
*Franeker, Wijk E nr. 55  30-11-1818 - +Workum 22-02-1910
dochter van
Auke Gerbens van der Werf en Agnietje Johannes' Hamers
x1 Wonseradeel 10-02-1844 Atze Jetzes de Groot (1820-1874)
x2 Workum 01-05-1875 Meindert Jouwes van den Akker (1812-1877)

foto: D. Lümer Photographie Workum
3
Antje Aukes van der Werf
*Franeker, Wijk E nr. 55  30-11-1818 - +Workum 22-02-1910
dochter van
Auke Gerbens van der Werf en Agnietje Johannes' Hamers
x1 Wonseradeel 10-02-1844 Atze Jetzes de Groot (1820-1874)
x2 Workum 01-05-1875 Meindert Jouwes van den Akker (1812-1877)

D. Lümer Photographie Workum
4
Antje Aukes van der Werf
*Franeker, Wijk E nr. 55  30-11-1818 - +Workum 22-02-1910
dochter van
Auke Gerbens van der Werf en Agnietje Johannes' Hamers
x1 Wonseradeel 10-02-1844 Atze Jetzes de Groot (1820-1874)
x2 Workum 01-05-1875 Meindert Jouwes van den Akker (1812-1877)

foto: Gebr. de Haas Sonsbeeksingel 58 Arnhem
de achterkant van de hiernaast afgebeelde foto
5
Atse Jetzes de Groot
*Grou 06-02-1820 - +Dordrecht 09-06-1874
zoon van
Jetze Meintes de Groot en Tettje Atzes van Stralen

Voer eerst op de palingaken en later als schipper op een Rijnaak.
Te Dordrecht verdronken 9-6-1874 oud 54 jr. Begraven vanuit het  Sacraments Gasthuis voor minder draagkrachtigen e.d.

x Wonseradeel 10-02-1844

Antje Aukes van der Werf (1818-1910)

foto: J. Penati, 198.Highstreet  Shoreditch
De hiernaast afgebeelde foto is tussen 1871 en 1874 gemaakt in Londen. De Shoreditch Highstreet ligt een paar kilometer vanaf de Theems waar de palingaken lagen.

Giovanni (John) Penati werd in 1842 geboren te Bergamo (Italië).
Hij heeft in Londen op drie plaatsen zijn fotostudio gehad:
1. 198 Shoreditch High Street, Shoreditch 1871 - 1875.
2. 202 Shoreditch High Street, Shoreditch 1875 - 1876.
3. 203 Shoreditch High Street, Shoreditch 1877 - Mei 1887.
Penati overleed te Great Yarmouth in 1923.

6
Meindert Jouwes van den Akker
*Bolsward 25-10-1812 - +Workum 02-01-1877
zoon van
Jouwe Menzes van den Akker en Trijntje Meinderts
(huisman te Bolsward 1812)

schutter bij het eerste bataillon der Eerste afdeeling Vriesche Schutterij (tot 14/03/1836); Boereknecht te Bolsward (vanaf 14/03/1836); arbeider te Bolsward (1837); schipper te Sexbierum (1838); arbeider in de buitenbuurt Wijk F nr 738 te Bolsward (1841); poldermolenaar van de Nieuwlander Molen te Workum (1866-1877).

x1. Bolsward 03-04-1836 Grietje Sjoerds Brunia
x2. Workum 01-05-1875 Workum Antje Aukes van der Werf

foto: Photographie D. Lümer, Workum
Auke Atses de Groot
Tjaltje Jans Bosch
7
Auke Atses de Groot
*Makkum 01-01-1847 - +Workum 05-01-1926
zoon van
Atse Aukes de Groot en Antje Aukes van der Werf

schippersknecht te Workum (1872); zeevarende te Workum (1873)

x Workum 09-07-1872

Tjaltje Jans Bosch (1847-1931)
8
De graven van Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch op het kerkhof bij de Sint Gertrudiskerk te Workum
9
Palingaak "De Herstelling" waarop o.a. Auke Atses de Groot tot 1907 tussen Workum en Londen voer.
10
Op een palingaak ± 1898 te Workum
Staande v.l.n.r. Pieter Tjerkstra (Heeg), Willem van der Mast (Workum, schipper op een Workumer aalaak, waarschijnlijk "De Herstelling"), Tjibbele van der Zee (Balk, later Gaastmeer), Jetze Wiersma (Workum), Willem van der Schaaf (Heeg) en Pieter Sjoerds Wiersma (Workum).
Zittend vooraan: Atse Aukes de Groot (Workum, geboren 1873 te Workum), Reinder de Vreeze (een Hindelooper schipper die op Heeg voer, was schipper van de aalaak "Vriesland") en Oepke de Boer.
Op de foto staat het aaksvolk van meerdere aken. Na als knecht gevaren te hebben wordt Atse Aukes de Groot op 27 december 1905 schipper op de aalaak "Mentor" van het Workumer kantoor. Atse is dan 32 jaar en is de jongste schipper ooit op de aken. Het originele journaal van de "Mentor", lopende van december 1904 tot aan de 8ste april 1910 is in 2013 aan het Fries Scheepvaart Museum geschonken.
11
Atse Aukes de Groot (*Workum 1873) is hier 17 jaar oud.
Hij staat geheel links met Workumer vrienden.
Wie herkent de overige personen?

De foto is op metaal geplakt en is slechts 4 cm breed en 5,5 cm hoog.

foto: onbekend
12
Atse Aukes de Groot
*Workum 14-03-1873 - +Stavoren 15-02-1945
zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch

schippersknecht te Workum (1899, 1901),
schipper te Workum (1907)

x Workum 23-05-1899

Anna Ages Visser (1868-1959)

foto: H. J. Weesing Amsterdam
Binnen Brouwerstraat 5.
13
Atse Aukes de Groot
*Workum 14-03-1873 - +Stavoren 15-02-1945
zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch

schippersknecht te Workum (1899, 1901),
schipper te Workum (1907)

x Workum 23-05-1899

Anna Ages Visser (1868-1959)

foto: Parisian School of Photography
131. Fleetst Street e.c.
and at
246. Old Kent Rd. S.E.
London
Estabished 1861

14
Anna Ages Visser
*Workum 23-10-1868 - +Stavoren 09-05-1959
dochter van
Age Scheltes Visser en Rigtje Hendriks de Boer

x Workum 23-10-1868

Atse Aukes de Groot (1873-1945)

foto: Photographie Instantanée J.H. Slaterus Langemarktstraat
tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W. No. 14.
15
Anna Ages Visser
*Workum 23-10-1868 - +Stavoren 09-05-1959
dochter van
Age Scheltes Visser en Rigtje Hendriks de Boer

x Workum 23-10-1868

Atse Aukes de Groot (1873-1945)

foto: Photographie Instantanée J.H. Slaterus Langemarktstraat
tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W. No. 14.
16
Het zegel dat Atse Aukes de Groot altijd in Londen gebruikte bij het verzegelen van brieven e.d.
17
De Christelijke Bewaarschool te Workum ca. 1905
Auke Atses de Groot (*1901) staat in de op een na achterste rij 2de van links achter het meisje in het wit.
Wie kent de andere kinderen?
18
School met den Bijbel te Workum 1909
Auke Atses de Groot staat in de achterste rij achter het meisje in het wit.
Vooraan zitten van 2e van rechts Tjaltje Atses de Groot en 3e van rechts Richtje Atses de Groot.
Wie kent de overige namen?
19
In Londen wordt op de palingaak “Mentor” door Atse Aukes de Groot (rechts) paling verkocht (± 1911).
20
links: Jan Atzes de Groot 1912-1988
rechts: Age Atzes de Groot 1909-2002
foto is gemaakt in 1913

zonen van
Atse Aukes de Groot en Anna Ages Visser
21
Jan en Age Atses de Groot

zonen van
Atse Aukes de Groot en Anna Ages Visser

foto: 1e Snel Fotografie Apollo
6 Korte Nieuwendijk 6
Amsterdam
Richtje Atses de Groot
*Workum 06-11-1904 - +Koudum 10-01-2004
dochter van
Atse Aukes de Groot en Anna Ages Visser
x Stavoren 14-03-1939
Hilbert Johannes' de Vries
*Kolderwolde 08-05-1905 - +Stavoren 01-12-1979
zoon van
Johannes de Vries en Geeske Pries

De foto is begin 1905 genomen. Achter de stoel zit onzichtbaar haar moeder Anna het kind vast te houden,
want die kon amper zitten. De familie De Vries en De Groot waren bevriend met elkaar.
mededeling: Rudi Visser-de Groot 09-11-2014


foto: Gebr. de Haas, Sonsbeeksingel 58, Arnhem

22
links: Richtje Atses de Groot 1904-2004 en
rechts: Tjaltje Atses de Groot 1906-1941
dochters van
Atse Aukes de Groot en Anna Ages Visser
23
Tjaltje Atses de Groot
*Workum 26-01-1906 - +Stavoren 23-02-1941
dochter van
Atse Aukes de Groot en Anna Ages Visser

24
Richtje Atses de Groot en
een vriendin Baukje Hooijinga uit Oostermeer
25
ca. 1919
Richtje Atses de Groot is hier 15 jaar
*Workum 06-11-1904 - +Koudum 10-01-2004
dochter van
Atse Aukes de Groot en Anna Ages Visser
x Stavoren 14-03-1939
Hilbert Johannes' de Vries
*Kolderwolde 08-05-1905 - +Stavoren 01-12-1979
zoon van
Johannes de Vries en Geeske Pries
26
Tjaltje en Richtje Atses de Groot
27
rechts Betje Zwaluwe en links Tjaltje Atses de Groot
ca 1917
28
Richtje Atses de Groot
19 nov 1921
29
Tjaltje Atses de Groot
19 november 1921
30
Meintje Jans de Groot *Balk 25-06-1912 en haar nicht
Richtje Atses de Groot *Workum 06-11-1904
foto 1922
Meintje is de dochter van Jan Aukes de Groot en Hoatske Hofstra
31
Auke Atses de Groot 1919
*Workum 12-10-1901 - +Amsterdam 13-05-1971
binnenschipper
zoon van
Atse Aukes de Groot en Anna Ages Visser
x Sneek 04-07-1932
Saakje Hommes Rijpkema
*Sneek 09-12-1907 - +Amsterdam 16-03-1991
dochter van
Homme Rijpkema en Hiltje van der Sluis
32
It Greate Pier Feest 1921
Feest op het land achter de Openbare Lagere School
en een openluchtspel op de Merk
33
34
"Drie Gebroeders"
eigenaar schipper Atse Aukes de Groot
ingevroren op Schenkenskans bij Leeuwarden  1922

V.l.n.r. Tjaltje Atses de Groot,  Anna de Groot-Visser, Atse Aukes de Groot,  Auke Atses de Groot. Op het ijs Jan en Age Atses de Groot en twee onbekenden.

35
Atse Aukes de Groot aan boord van de Drie Gebroeders
binnenkomend te Stavoren van de Zuiderzee 1928.
36
Tjaltje en Richtje Atses de Groot. De foto is in Sneek gemaakt met stormweer.
37
Tjaltje Atses de Groot, Anna de Groot-Visser en Richtje Atses de Groot in 1923  

foto: fotogr. De Jong Kl. Zand 30 Sneek
38
Richtje Atses de Groot 19 jaar
1923
39
Tjaltje Atses de Groot
1924
foto: Fotografie De Jong 30 Kleinzand Sneek
40
Anne Holkema (haar vader was smid op 't Sylspaed te Workum) en Tjaltje Atses de Groot
41
Nette Kampman vriendin van Tjaltje Atses de Groot
Nette is getrouwd met een boer uit Hindeloopen.

foto: Fotografie de Jong 30 Kleinzand Sneek
42
Richtje Atses de Groot aan het roer van de Drie Gebroeders terwijl haar zuster
Tjaltje Atses de Groot met de kijker in de omgeving in de gaten houdt
1928
43
foto van 1929
Age Atses de Groot *1909
*Workum 21-12-1909 - +Sneek 08-08-2002
binnenschipper
zoon van
Atse Aukes de Groot en Anna Ages Visser
x Wymbritseradeel 19-07-1944
Pietje Tjeerds van Netten
*Gaastmeer 14-08-1919 - +Sneek 25-02-2012
dochter van
Tjeerd Franke van Netten en IJbeltje Walinga

44
Aant Elsinga en Age Atses de Groot in Den Helder 1929.

Aant Elsinga *22-02-1910 - +30-03-1970
45
Jan Atses de Groot 1929
46
jaren '30
Jan Atses de Groot
*Workum 30-04-1912 - +Sneek 11-01-1988
binnenschipper met woonadres te Stavoren
zoon van
Atse Aukes de Groot en Anna Ages Visser
x Stavoren 14-03-1939
Grietje Pieters Wijbrands
*Stavoren 02-07-1918 - +Sneek, Sint Antonius Ziekenhuis 13-02-1996
dochter van
Pieter Andries Wijbrands en Ruurdtje Elizabeth Lykles van der Wal

foto: Gale's Studios Branches in all towns
47
Tjaltje Atses de Groot en haar moeder Anna Ages Visser in roef  van de Drie Gebroeders (1930)
Wie is de man die op het portret rechts boven staat? (zie ook de uitsnede rechts).
48
Boven op een lading sluik (riet). Atse Aukes de Groot en zijn vrouw Anna Ages Visser.
Journaal Drie Gebroeders:
281e reis
den 13e aug. 1930 van Sneek vertrokken en 's middags in Zwartsluis. Zeilstra net voor ons, en de volgende dag stormweer en 't water boven peil. Begonnen te sluikladen 19 aug. en 20 aug., 12 uur klaar en 's nachts met ruw weer onder 't fort Pampus ten anker. Den 22 aug 's middags 3 uur in Zandsloot lossan aan P. v. Reisen en Zn. Leeg den 25e aug. 's avonds.
49
In de lading sluik van Zwartsluis naar Sassenheim Richtje Atses de Groot. Sluik is een afvalproduct van graan of riet en wordt gebruikt als  is veevoer. Het is licht van gewicht.
50
Trekken van het lege schip op het IJ bij Amsterdam naar de Oranjesluis. Richtje Atses de Groot en Jan Atses de Groot.
Er was geen motor aanwezig, zodat bij gebrek aan wind handkracht nodig was. Een schip met een roeiboot vooruittrekken wordt ook wel "boegseren" genoemd.

51
Strontladen in het Duivelsrak in de bevroren Woudvaart.
52
Strontladen in het Duivelsrak in de Woudvaart.
V.l.n.r.: Auke Atses de Groot, Jan Atses de Groot, Ieme Remery,
Willem Bouwhuis, kruier Jan Visser, Pieter Bakker, Atze Aukes de Groot.
53
By Top en Twel  in de Woudvaart (1930)
Mestladen met de klipper Drie Gebroeders met op het voordek Jan en Age Atses de Groot.
Er voor ligt het skûtsje van Pieter Bakker
54
bemanning van de klipper de Drie Gebroeders en het skûtsje van Pieter Bakker
Achter v.l.n.r. Pieter Bakker (lader van het schip, eigenaar van het skûtsje); Saakje de Groot- Rijpkema (*Sneek 1907); Auke Atses de Groot (*Workum 1901), Tjaltje Atses de Groot (*Workum 1906) en Eime Remery.
Voor: Richtje Atses de Groot (*Workum 1904) en Jan Visser (lader van het schip, knecht van Pieter Bakker).
55
Jan Atses en Age Atses de Groot in Stavoren op de zeedijk.
56
Zittend Age Atses de Groot en staand Piet Schokker.

Pieter Schokker *28-08-1911 - +Heeg 26-11-1996
zoon van Gerrit Schokker en Minke Ritskes
x D. Tamboer
57
Johannes de Jong,  Age Atses de Groot en Aant Elzinga
te stappen op de Nieuwendijk te Amsterdam

foto: Snel Fotografie Internationaal
32 Kort Nieuwendijk 22 Amsterdam

58
Atse Aukes de Groot eind jaren '30
59
Saakje Homme Rijpkema en Auke Atses de Groot
x Sneek 04-07-1932
Saakje Homme Rijpkema
*Sneek 09-12-1907 - +Amsterdam 16-03-1991

dochter van
Homme Rijpkema en Hiltje van der Sluis
Auke Atses de Groot
*Workum 12-10-1901 - +Amsterdam 13-05-1971
binnenschipper
zoon van
Atse Aukes de Groot en Anna Ages Visser
60
V.l.n.r.: Atse Aukes de Groot,  Saakje de Groot-Rijpkema  en Auke Atses de Groot, Anna de Groot-Visser en Richtje Atses de Groot (1933).
60a
Aan boord van "De Drie Gebroeders" 1934/1935
v.l.n.r Atse Aukes de Groot (*14-03-1873) op de bolder zit zijn oom Ritske Atses de Groot (*10-07-1863) te aardappelschillen.
Zoon Jan Atses de Groot (*30-04-1912) staat bij het roer.
61
Jan Atses de Groot (1933)

foto: Fotowinkel Tromp Sneek
62
Tjaltje Atses de Groot (1933)

foto: Fotowinkel Tromp Sneek
63
Saapke Eelkes Postma dochter van de Workumer verwer Eelke Postma die tegenover de familie De Groot in Workum woonde naast 't Pypke in het huis Wijk C nummer 1.
x de zoon van Teake Keimpes de Jong uit Workum
De foto is van 1934.
64
Tjaltje Atses de Groot
Op de zeedijk te Workum bij 't Tointsje (1939).
65
Workum: Nieuwlander Molen 1937
66
Workum: het Torentje 1937
67
Workum: de Sluis 1937
68
Workum: Bij de Kettingbrug 1937
Snakkerburren 10 (= 1920-1956: G 172 en 1870-1920: G 98).
Hier woonden eerst Atse Aukes de Groot (1873-1945)  en Anna Ages Visser (1869-1959) tot 1914
en toen zijn ouders Auke Atses de Groot (1847-1926) en Tjaltje Jans Bosch (1847-1931)
69
Hilbert en Richtje de Vries de Groot op de Dam te Amsterdam (1936)
70
De oudste foto van de klipper de Drie Gebroeders gemaakt buiten de Ven bij de  vuurtoren van Enkhuizen. De wind was toen noord-oost kracht 4. De foto is van vóór 1937. Toen begon men met het mestvaren.
71
De klipper de Drie Gebroeders (1938)
72
Aan de hand van bovenstaande linker foto en op aanwijzigen van Jan Atses de Groot,
maakt de Heidenskipster schilder Marten Groenhof in 1976 een schilderij van de zeilklipper de Drie Gebroeders.
Journaal Drie Gebroeders
405e reis
De 14e juli 1938 om het ruim klaar te maken voor slaap, koken en eetgerei aan de Javakade van de Maatsch. Nederland
klaarde de 19e juli en nog vertrokken naar Enkhuizen
den 20 juli aan het Snekermeer aan Zwierstra zijn land.
Den 8e aug. de boel opgebroken en 's avonds in Enkhuizen
den 9de aug. leeg
ontvangen f 224,-
voor kosten en motorgebruik f 44,42
tot: f 268,42
Fen Fryske Groun (1938):
Hieronder: ziehier de beide zusterschepen onder leiding van den heer Ruytingschildt aan den rietzoom van het Sneekermeer liggen als twee besloten oorden van vreugde en sterking -- vroolijk gepavoiseerd zoowel door de jeugd zelf als door de kleurige vlaggen!
73
De "Drie Gebroeders" (De Groot) en de "Flora" (Groenhof)
De schepen zijn met vlaggen "gepavoiseerd".
74
Vacantie 1938
In de Houkesloot. 4/6 augustus 1938: V.l.n.r.: Martje Groenhof, Richtje Atses de Groot, met de scheepshond
de kok Herman Reinier van Steensel van der Aa, Riemke Groenhof, Hilbert de Vries en Anne Groenhof.
Herman Reinier van Steensel van der Aa. was in 1904 nog chef-kok in het hotel ,,de Klanderij te Leeuwarden en later kok op de grote vaart.  
Op 7 februari 1907 is hij te Amsterdam getrouwd met Geertruida Johanna Speel. Herman is op 03-02-1877 geboren te Alkmaar als zoon van Camillus Franciscus van Steensel van der Aa (in 1907 fotograaf) en Nicola Christina Scholte.

Het waren reizen met studenten. Er gingen zeilbootjes mee. Atse de Groot moest voor afspraken naar de heer Ruytenschild te Aerdenhout. Hij en zijn vrouw waren mee aan boord en voor hen werd in het ruim een aparte hut getimmerd. De eerste keer ging als kok mee Herman Reinier van Steensel van der Aa, hij was kok geweest op de grote vaart. De slaperij was bij buurman Groenhof.
Atse maakte de reis samen met schipper Jacob Groenhof van het motorschip "Flora". Ook daar was het gezin aan boord bestaande uit Jacob en zijn vrouw Martje en de drie dochters: Anna, Coba en Riemke.

75
augustus 1938
Aan boord van de "Flora".
Staand v.l.n.r.: Martje Groenhof, Coba Groenhof, de kok Herman Reiniers van Steensel van der Aa,
Tjaltje Atses de Groot en Anna de Groot-Visser.
Zittend v.l.n.r.: Jan Atses de Groot, schipper Jacob Groenhof met de scheepshond en Atses Aukes de Groot.
76
6 augustus 1938 Houkesloot
V.l.n.r.: Anna Groenhof, Riemke Groenhof en Richtje Atses de Groot
77
4 augustus 1938. In de Houkesloot. Op de Drie Gebroeders wordt gegeten en in het schip van Groenhof wordt geslapen.
4 augustus 1938 hebben Vader en Richt dochter/zus Tjal naar Groningen gebracht naar het ziekenhuis,
donderdag 8 september weer terug, veel beter.
78
In de Houkesloot. 6 augustus 1938. V.l.n.r.: Richtje Atses de Groot, Hilbert de Vries en Grietje Pieters Wijbrands.
Op de achtergrond de gehuurde zeilbootjes die ook op de reis meegingen.
79
In de Houkesloot 4/6 augustus 1938.
V.l.n.r.: Saakje de Groot, ..... Groenhof, Martje Groenhof, Anne Groenhof, Tjaltje en Richtje Atses de Groot.
80
augustus 1938 Houkesloot
Het haar van Hilbert de Vries wordt gewassen. V.l.n.r.: Richtje de Groot, Riemke Groenhof en Tjaltje de Groot.
81
6 augustus 1938 Houkesloot
Zeilkamp in de Houkesloot, waarschijnlijk is dit Richtje Atses de Groot.
82
augustus 1938 Houkesloot
Grietje Pieters Wijbrands en Jan Atses de Groot
x Stavoren 14-03-1939
Grietje Pieters Wijbrands
*Stavoren 02-07-1918 - +Sneek, Antoniusziekenhuis 13-02-1996

dochter van
Pieter Andries Wijbrands en Ruurdtje-Elizabeth Lykles van der Wal
Jan Atses de Groot
*Workum 30-04-1912 - +Sneek, Marie Louisestraat 5  11-01-1988
binnenschipper met adres te Stavoren
zoon van
Atse Aukes de Groot en Anna Ages Visser

83
Jan Atses de Groot en Grietje Pieters Wijbrands op het achterdek bij de zwaardslier van de "Drie Gebroeders" (1938).
84
Huwelijksfoto van
Jan Atses de Groot en Grietje Pieters Wijbrands
x Stavoren 14-03-1939
85
De klipper de Drie Gebroeders komt de haven van Stavoren binnen (1938/1939).
86
De klipper de Drie Gebroeders op het IJsselmeer (1939)
87
"in de ringen" (1939)
Verlovingsfoto van Richtje Atses de Groot en Hilbert Johannes' de Vries
Het huwelijk was op 14 maart 1939 te Stavoren, gelijk met haar broer Jan, omdat moeder Anna Ages Visser twee keer drukte niet aan kon.
Richtje Atses de Groot
*Workum 06-11-1904 - +..................
In december 1991 overhandigt de 87-jarige Richtje aan Warkums Erfskip een tekening van haar pake Age Scheltes Visser, gemaakt door Tjipke Visser.
dochter van
Atse Aukes de Groot en Anna Ages Visser
Hilbert Johannes' de Vries
*Kolderwolde 08-05-1905 - +Stavoren 01-12-1979
werkman/stuurman op de Staverse veerboot


zoon van
Johannes de Vries en Geeske Pries

88
Jan Atses de Groot op schaatsen in Stavoren 1940.
90
Atse Aukes de Groot 1873-1945
91
Atse Aukes de Groot *Workum 14-03-1873 - +Stavoren 15-02-1945
en Anna Ages Visser *Workum 23-10-1868 - +Stavoren 09-05-1959
92
Atse Aukes de Groot
Volgens schoondochter Grietje de Groot-Wijbrands zou je de baard op de foto niet zien. Atse had geen zin zich eerst te scheren. De foto moest in april 1941 worden genomen voor de Ausweis. Atse ging op reis mee naar Medemblik waar hij en zijn zoon Jan en schoondochter Grietje op de foto werd vereeuwigd.
93
23-05-1944 Verlengde Schans Stavoren
Ates Aukes de Groot en Anna Ages Visser
45 jaar getrouwd

Atse Aukes de Groot
*Workum 14-03-1873 - +Stavoren 15-02-1945
zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch

schippersknecht te Workum (1899, 1901),
schipper te Workum (1907)

x Workum 23-05-1899

Anna Ages Visser
*Workum 23-10-1868 - +Stavoren 09-05-1959
dochter van
Age Scheltes Visser en Rigtje Hendriks de Boer
94
De jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging van Oud Workumers in 1981.
Vooraan met de rug naar ons toe zit de heer Blom (familie van de slager) met rechts van hem zijn vrouw.
Links van hem zitten v.l.n.r. Age Atses de Groot zijn vrouw Pietje  en zijn zuster Richtje de Vries-de Groot.
95
Jan Aukes de Groot
*Workum 08-04-1875 - +Balk 27-10-1954

zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bos

x Gaasterland 06-11-1902

Hoatske Ages Hofstra (1880-1963)

foto: J.C. Puist Leeuwarden Sneek
96
Jan Aukes de Groot was vóór zijn huwelijk in dienst
bij de Sleepbootmaatschappij in Kinderdijk.
97
Links: Jan (achternaam onbekend)
vriend van Gerben Aukes de Groot
Rechts: Gerben Aukes de Groot
*Workum 07-10-1891 - +Workum 01-04-1921

Gerben is de zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch

foto: onbekend
98
Staande derde van rechts Jan Aukes de Groot (*Workum 08-04-1875 - +Balk 27-10-1954) met vrienden uit Workum

foto: onbekend
99
Jan Aukes de Groot
*Workum 08-04-1875 - +Balk 27-10-1954
tot zijn huwelijk in 1902 in dienst van een sleepbootdienst te Kinderdijk; later voer hij op de stoomboot "Gaasterland".

zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bos
zeeman te Workum

x Gaasterland 06-11-1902

Hoatske Ages Hofstra
*Balk 08-11-1880 - +Stavoren 18-12-1963)

dochter van
Age Sipkes Hofstra en Fokeltje Jans Piersma
goudsmid te Balk
met hun zoon Age *Drachten 05-07-1905 - +Bolsward 10-04-1996
100
Meintje Jans de Groot *Lemmer 25-06-1912 en
Age Jans de Groot *Balk 05-07-1905

kinderen van
Jan Aukes de Groot en Hoatske Ages Hofstra
101
Jetze Aukes de Groot
*Workum 29-07-1877 - +Sassenheim 02-03-1938
zoon van
Aukes Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch
102
Het graf van Gerben Aukes de Groot (Workum 1891-Workum 1921) en zijn broer Jetze Aukes de Groot (Workum 1877-Sassenheim 1938)
op het kerkhof bij de Sint Gertrudiskerk te Workum. Er achter liggen de stenen van hun ouders.
103
De zeilklipper "Ambulant"
gebouwd 1909 door de Gebroeders Wildschut te Gaastmeer
eigenaar Jetze Aukes de Groot *1877
foto 1917
104
ca 1917
De klipper "Ambulant" van Jetze Aukes de Groot ligt bij de Lange Brug tegenover de Ielpôle aan de Trekwei te Workum.
Een bekende plek voor de familie De Groot. Vroeger werden de palingen bij de Ielpôle in bunnen bewaard, voordat ze met "ielaken" van Workum naar Londen werden getransporteerd.
105
Meindert Aukes de Groot
*Workum 09-12-1879 - Stavoren 18-08-1970
zeilmaker te Stavoren
zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch

x Stavoren 11-08-1910

Grietje Jans Visser (1888-1970)

foto: Leo P. Tismeer
Photographe Ymuiden
106
Grietje Jans Visser
*Stavoren 25-02-1888 - +Stavoren 10-12-1970

dochter van
Jan Klazes Visser en Elisabeth Boers de Vreeze
boer/slager/veekoopman
x Stavoren 11-08-1910

Meindert Aukes de Groot (1879-1970)

foto: de Jong Leeuwarden
107
Sipke Aukes de Groot
*Workum 22-01-1882 - +Leeuwarden 15-02-1944

zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch

x. Workum 02-08-1912

Neeltje Ruurds Vlieger (1889-1971)

foto: Photographie W.F. Boelsums
Den Helder Kanaalweg 146
tegenover de Molenbrug
108
Sipke Aukes de Groot
*Workum 22-01-1882 - +Leeuwarden 15-02-1944

zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch

x. Workum 02-08-1912

Neeltje Ruurds Vlieger (1889-1971)

foto: S. Dijkstra
Helder, Keizerstraat 75
109
Sipke Aukes de Groot
zit op een boek om groter te lijken
*Workum 22-01-1882 - +Leeuwarden 15-02-1944

zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch

x. Workum 02-08-1912

Neeltje Ruurds Vlieger
*Hindeloopen 07-05-1889 - +Leeuwarden 10-05-1971

dochter van
Ruurd Yges Vlieger en Marijke Jans Glashouwer
110
Meinte Aukes de Groot
*Workum 16-11-1884 - +Amersfoort 02-03-1960
werkte bij het spoor als machinist

zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch

x Nijmegen 26-05-1911

Jenneke-Neeltje Jans van Laar
*Valburg 21-07-1887 - +Amersfoort 17-03-1965

dochter van
Jan-Adrianus van Laar en Maria Franken

foto: Fotografien vd Pijl
Nieuwesteeg 6, Leeuwarden
111
Auke-Adrianus Meintes de Groot
*Nijmegen 02-04-1912
piloot bij de luchtmacht

zoon van
Meinte Aukes de Groot en Jenneke-Neeltje Jans van Laar

foto is gemaakt te Amsterdam d.d. 11-09-1929
  
112
Hendrik Aukes de Groot
*Workum 30-07-1887 - +Opeinde 20-12-1954
binnenschipper

zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch

x Workum 24-07-1914

Bregtje (Brechtje) van Keimpema
*Workum 24-02-1890 - +Drachten 19-12-1967

dochter van
Siete van Keimpema en Pietje Wiarda
boer te Workum

foto: Photographisch Atelier van L. van der Feer
Bothnia Kade 60 Nieuwe Kade Sneek
113
Hendrik Aukes de Groot
*Workum 30-07-1887 - +Opeinde 20-12-1954
binnenschipper

zoon van Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch

foto: S. Dijkstra
Helder  Keizerstraat 75
114
Gerben Aukes de Groot
*Workum 07-10-1891 - +Workum 01-04-1921
timmermansknecht
Werd door zijn baas naar een klus in Gaasterland gestuurd, waar hij kou vatte, met als gevolg dat hij overleed.

zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch

foto: Photographie D. Lümer Workum
115
Gerben Aukes de Groot
*Workum 07-10-1891 - +Workum 01-04-1921
timmermansknecht
Werd door zijn baas naar een klus in Gaasterland gestuurd, waar hij kou vatte, met als gevolg dat hij overleed.

zoon van
Auke Atses de Groot en Tjaltje Jans Bosch

foto: Atelier Obbema Sneek
Meinte Atses de Groot
Marijke Cornelis Amels
116
Achterste rij vl.n.r.: Douwe Koopmans, Anna Meintes de Groot (ongehuwd), Cornelis Meintes de Groot, Jantje de Groot-Zeeman, Jikke de Groot-van der Valk, Piet Meintes de Groot, Atze Meintes de Groot
  Voorste rij v.l.n.r.: Sipkje Koopmans-de Groot, Marijke de Groot-Amels, Meinte Atzes de Groot en Trijntje de Groot-Hibma.
117
Cornelis Meintes de Groot
*Spannum 04-07-1882
+Harlingen 31-08-1979

zoon van Meinte Atses de Groot en Marijke Amels

x 19-05-1909 Mantgum

Jantje Baukes Leeman
*Winsum 01-02-1881
+Harlingen 17-12-1962

met dochter
Sytske-Jantje Cornelis' de Groot
*Harlingen 27-08-1921

foto is gemaakt te Harlingen in november 1921

foto: onbekend
Tetje Atses de Groot
Teunis Lolkes van der Zee
118
Tetje Atses de Groot
*Workum 26-09-1854 - +Garyp 11-10-1933
dochter van
Atse Jetzes de Groot en Antje Aukes van der Werf

dienstmeid bij ds. Tinholt te Koudum (1879)

x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 14-11-1879

Teunis Lolkes van der Zee (1855-1940)
119
Teunis Lolkes van der Zee
*Koudum 30-11-1855 - +Garyp 01-02-1940
zoon van
Lolke Teunis van der Zee en Gelske Age de Bij
bakker te Koudum (1879)

bakkersknecht te Koudum (1879)

x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 14-11-1879

Tetje Atses de Groot (1854-1933)
120
V.l.n.r.: Atze Teunis van der Zee (roggebroodbakker), Martha de Groot-de Man,
Janke Atzes de Groot, Froukje Wijma en Teunis Lolkes van der Zee.
Gerben Atses de Groot
Mina Alberts van der Schagt
Geertruida-Jacoba Willems Verhoeff
121
Mina Alberts van der Schagt
*Baarn 26-12-1861 - +Hilversum 12-04-1894
dochter van
Albert Gijsberts van der Schagt en Stijntje Pieters Dijkman

x Baarn 13-05-1887

Gerben Atses de Groot (1859-1935)
121
Kinderen van Gerben Atzes de Groot
en van Mina (x 1887) en Geertruida (x 1895)
circa 1900:
v.l.n.r.:
Albert (*Rheden 30-05-1888), Johanna (*Weesp 25-03-1896), Wilhelmina (*Weesp 11-01-1899), Antje (*Weesp 27-08-1897) en Atse (*Rheden 07-01-1890).
122
Jetze Gerbens de Groot (*Weesp 26-01-1901) en
Meinte Gerbens de Groot (*Weesp 27-04-1906)

foto: Photographie de Jong, Leeuwarden
123
Gerben Atses de Groot
*Workum 30-05-1859 - +Weesp 30-06-1935
zoon van
Atse Jetses de Groot en Antje Aukes van der Werf

x1 Baarn 13-05-1887 Mina van de Schagt (1861-1894)
x2 Weesp 13-06-1895 Geertruida-Jacoba Verhoef (1865-1947)
124
Geertruida-Jacoba Willems Verhoeff
*Amsterdam 28-10-1865 - +Weesp 24-02-1947

dochter van
Willem Carel Verhoeff en Johanna-Gerarda Postema
smid te Amsterdam

x Weesp 13-06-1895

Gerben Atses de Groot (1859-1935)
125
Gezinsfoto 1936
Albert Gerbens de Groot en Johanna Donker
Getrouwd te Weesp in 1912
Albert is de oudste zoon van Gerben Atses de Groot en Mina van de Schagt

V.l.n.r.: Harmen Zevering (1912-1976), Mina de Groot (1916), Albert Gerbens de Groot (1888-1972), Albert de Groot (1929), Johanna Donker (1888-1953), Gerben de Groot (1919-1991), Maria C. Zevering-de Groot (1913), Geertruide J. de Groot (1921).
Ritske Atses de Groot
Geertje Harmens Visser
126
Ritske Atses de Groot
*Workum 08-07-1863 - +Rotterdam 22-02-1945
zoon van
Atze Jetzes de Groot en Antje Aukes van der Werf

werkman te Workum (1890); classificeerder te Rotterdam

x Workum 17-05-1890

Geertje Harmens Visser

foto: A. Swaab Heldersekanaalweg
nabij de goudwinkel van den Heer Prins
127
Geertje Ritskes de Groot  
*Charlois (Zuid Holland) 11-05-1906 - +14-10-2004
en
Aag Ritskes de Groot
*Charlois (Zuid Holland) 16-10-1909 - +31-01-1979

kinderen van

Ritske Atses de Groot en Geertje Harmens Visser
foto is in 1915 gemaakt

uit de fotocollectie en de tekst van Herman L. Popeijus
(08-04-2015)

foto: Fotografie Strauss Rotterdam Hoogstraat 375 over de R.K. Kerk
128
Het gezin van Ritske Atses de Groot en Geertje Harmens Visser.
Foto vermoedelijk uit 1905, rond Hemelvaartsdag, wellicht voor het 15-jarig huwelijk.

Achterste rij staande: Tetje *Charlois (Zuid Holland) 19-10-1894, Antje *Charlois (Zuid Holland) 31-07-1891-+02-03-1965
en Harmen *12-07-1893 - +1966
Voorste rij zittende: Eelkje Geertje *Rotterdam 23-04-1896, Ritske Atses de Groot *Workum 08-07-1863 - +Rotterdam 22-02-1945, Atse *18-09-1899, Geertje Harmens Visser *Sloten 13-05-1865 - +Rotterdam 01-01-1940 en Willemina *15-10-1897 - +27-12-1905

Zoon Jetze de Groot *19-11-1902 - +17-05-1904 was reeds overleden.

Correcties en aanvullingen van Herman L. Popeijus (08-04-2015).

foto: Fotografie Strauss, Rotterdam in het gebouw de Galerij Korte Hoogstraat 1. Lift gratis.
Wien, Mariahilferstr. 81; Wien Kohlmarkt 5; Leipzig Windmühlenstra 8/12, Plauen W. Albertplatz 12

128a
De foto is uit 1910, mogelijk voor het 20-jarig huwelijk op 17 mei.

Staand v.l.n.r.: Eelkje de Groot *23-04-1896; Harmen de Groot *12-07-1893 - +1966;
Antje de Groot *31-07-1891 - +02-03-1965; Tetje de Groot *19-10-1894.
Zittend v.l.n.r.: Atse de Groot *18-09-1899; Ritske Atses de Groot *08-07-1863 - +22-12-1945;
Geertje de Groot *11-05-1906 - +14-10-2004; Aag de Groot  *16-10-1909 - +31-01-1979;
Geertje Harmens Visser *13-05-1865 - +01-01-1940.

uit de fotocollectie en de tekst van Herman L. Popeijus
(08-04-2015)

129
Familie Ritske Atses de Groot en Geertje Harmens Visser
Hemelvaartsdag 1927

Staand v.l.n.r.: Aag(t) (Agaath) Ritskes de Groot (*1909), Atse Ritskes de Groot (*1899), Johannes (Jo) v.d. Schoor (*1885; x Tetje Ritskes de Groot), Eelkje (Eelk) Ritskes de Groot (*1896), Arie Visser (*1893; x Eelkje Ritskes de Groot), Geertje (Gré) Ritskes de Groot (*1906), Jan van As (*1899; Geertje Ritskes de Groot), Hendrik (Henk) v.d. Schoor (x Antje Ritskes de Groot) en Harmen (Herman) Ritskes de Groot (*1893).
Zittend v.l.n.r.: Martha de Man (*1900; Atse Ritskes de Groot), Tetje (Tet) Ritskes de Groot (*1894), Ritske Atses de Groot (*1869) en zijn vrouw Geertje Harmens Visser (*1865), Antje (Anna) Ritskes de Groot (*1892), Anna (Ans) van Hoof (*1901; x Harmen Ritskes de Groot)

uit de fotocollectie en de tekst van Herman L. Popeijus
(08-04-2015)
Familie Tinholt
in het album van
Tjettje Atses de Groot
*Workum 25-09-1854 - +Garijp 11-10-1933
dochter van
Atse Jetzes de Groot en Antje Aukes van der Werf
x Koudum 14-11-1879
Teunis van der Zee
*Koudum 28-11-1855 - +Garijp 01-02-1940
zoon van Lolke Teunis van der Zee en Gelske Ages de Bij

Tettje was vóór haar huwelijk in 1879 dienstbode bij dominee Lammert Tinholt te Koudum.
130
ds. Lambert Hendriks Tinholt
* Amsterdam 13-09-1825
+ Amsterdam 22-02-1886

zoon van
Hendrik Tinholt en Maria Sophia van Voorst

x Leiden 02-11-1848

Marritje Cornelis' Dros 1823-1893

Was predikant in de Nederlands Hervormde Kerk.Hij kreeg landelijke bekendheid door zijn verzet tegen de modernistische stromingen in die kerk. In 1867 begon hij als predikant van de Hervormde kerk in Koudum, waar nog steeds een straat naar hem genoemd is uit waardering voor het werk dat hij daar verrichtte. Vrij plotseling overleed hij ten huize van zijn ouders in Amsterdam.
Meer gegevens over hem op Wikipediafoto: A. Greiner, Photograf Amsterdam Nieuwendijk L. 89
(achterop de foto staat dat A.Greiner in 1878 een prijs heeft gewonnen)


131
Marritje Dros
*Amsterdam 02-09-1823
+Amsterdam 01-02-1893

dochter van
Cornelis Dirks Dros en Catharin-Marie Hendriks Tieleman

x Leiden 02-11-1848

ds. Lambert Hendriks Tinholt (1825-1886)


foto: A. Greiner, Photograf Amsterdam Nieuwendijk L. 89
(achterop de foto staat dat A.Greiner in 1878 een prijs heeft gewonnen)
132
Hilletje of Maritta-Lamberta Tinholt
dochter van
ds. Lambert Hendriks Tinholt en Marritje Dros

foto: F.H. Kramer
Mariaplaats naast de Botermarkt
Utrecht
133
Cornelis Lamberts Tinholt
*Marken 1851 - +1934
zoon van
ds. Lambert Hendriks Tinholt en Marritje Dros
procuratiehouder te Amsterdam (1885)

x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 16-07-1880

Johanna Petronella de Carpentier
*Koudum 1849/1850
dochter van
Hendrik Jan de Carpentier en Anneke Boelsma

foto: L.H. Serré
Photographe
Utrecht, Nachtegaalstraat,
over het Park Tivoli No. 29,
en
's Hage.
134
Hilletje of Maritta-Lamberta Tinholt
dochter van
ds. Lambert Hendriks Tinholt en Marritje Dros

foto: H.J. Weesing Photograaf Binnen Brouwerstraat 5 Amsterdam

135
Hilletje of Maritta-Lamberta Tinholt
dochter van
ds. Lambert Hendriks Tinholt en Marritje Dros

foto: H.J. Weesing Photograaf Binnen Brouwerstraat 5 Amsterdam
Hilletje Lamberts Tinholt
Haarlemmermeer 1860 - +1901
dochter van
ds. Lambert Hendriks Tinholt en Marritje Dros

x Workum 02-08-1888

Jacob Gerbens Hobma
*Workum 1862 - +Utrecht 1951
zoon van
Gerben Sjoerds Hobma en Dieuwke Jacobs Hemminga

kinderen worden geboren te Baarderadeel
Maritta-Lamberta Lamberts Tinholt
*Haarlemmermeer 1862 - +Leiden 1950
dochter van
ds. Lambert Hendriks Tinholt en Marritje Dros
gouvernante (1885)

x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 05-08-1886

Francois Everhard Boeschoten
*1847/1848
hoofd der school te Workum, weduwnaar van Gerharda Wendelina de Vriendt
Ze krijgen o.a. een dochter Geertuida Hendrika Boeschoten *19-12-1889 - +Leiden 1959
Familie Swart
136
Midden: Hillegonda-Geziena Swart-van Dijk met om zich heen twee onbekende dames.

foto: Snelfotografie ,,Stoel" Witte Huis, Rotterdam.
Sinds begin jaren 1880 is Súd 18 te Workum
een pastorie van de Hervormde Kerk te Workum.

De volgende dominees komen we er o.a. tegen:
1888-1892 ds. Jetze Hoekstra
1892-1895 ds. Dirk Jacobsen
1896-1899 ds. Henri Albertus van Oostrum Soede
1899-1903 ds. Jacob Eringa
1901-1905 ds. Hein Visser

Op 30 november 1905 komt van Lettelbert ds. Jelte Roelofs Swart als dominee te Workum wonen.
Jelte is op 06-02-1873 te Leeuwarden geboren als zoon van de koopman Roelof Swart en Grietje Dijkstra.In 1899 is hij student te Leiden en in 1900  "Cand. in de theol." te Leiden. Vanaf 23-11-1900 staat hij als dominee te Lettelbert (gemeente Leek), waar hij tot en met 1905 zal blijven.
Jelte Swart trouwt op 30-10-1900 in de Haarlemmermeer met Hillegonda Geziena van Dijk *Meppel 21-07-1873 (dochter van Jan van Dijk en Jutina Geziena Moraal).
Kinderen:
Grietje *Lettelbert 28-07-1901

Op 10 juli 1915 vertrekt dr. Jelte Swart uit Workum en wordt op 18 juli bevestigd als predikant te Schiedam waar hij tot 1944 het ambt uit zal blijven oefenen. Op 10 januari 1948 komt Jelte plotseling te overlijden in zijn woning aan de Schoolstraat te Schiedam:

Leeuwarder Courant 15-01-1948:

  Te Schiedam is plotseling overleden dr.
J.  S w a r t, em.-pred. der Ned. Herv. ge-
meente aldaar. Hij werd 6 Februari 1873 te
L e e u w a r d e n   geboren, studeerde te
Leiden stond als predikant te Lettelbert-
Enumatil, Workum (1905-'15) en Schiedam.
Hij promoveerde op een dissertatie
over ,,De Kronieken'' en stond bekend om
zijn grote Schriftkennis. In zijn Friese jaren
was hij voorzitter van de provinciale com-
missie der Confessionele vereniging.   

Na ds. Swart wonen op Súd 18 nog de volgende predikanten:
1916-1925 ds. Adrianus Arnoldus Dönzelmann
1926-1929 ds. Christiaan Johannes Schweitzer
1930-1933 ds. J.P.E.C. Eerhard
1915-1939 ds. Carl Gustav Heinrich Blok
1939-1946 ds. Jacob Loos
1946-1951 ds. Andries de Jonge
1951-1959 ds. Dirk Jan Spaling

bronnen:
Resultaten onderzoekers Wijk C
en


In 1956 begon Tjerk Romkema in dit pand, na een ingrijpende verbouwing een winkel in fietsen, radio's en televisies en wasmachines e.d.
137
Midden: Hillegonda-Geziena Swart-van Dijk met haar twee dochters.
Een van de twee is Grietje Swart *Lettelbert 28-07-1901
De foto is te Workum gemaakt.
Polma
138
Geertje Fokkes Polma (*Workum 21-09-1900) met man en kinderen op het strand.
Geertje haar vader Fokke voer op palingaken en vanaf 1926 bediende hij de Kettingbrêge te Workum.

foto: onbekend
onbekenden
139
onbekend

foto: C. Marcussen Kunstschilder en Photograaf
Amsterdam Kalverstraat by de Munt D 39
140
onbekend

foto: K. Karsen Kunstschilder en Photograaf
Amsterdam Nieuwendijk

De fotostudio van Karst Karsen bestond tot begin 1873
141
onbekend

foto: Th.  M. Staas Photograaf van Z. M. de Koning der Nederlanden Firma E. Fuchs Leeuwarden Willemskade Zuidzijde Let. I. 285
142
onbekend

foto: B. v. d. Heide Photographe
143
onbekend

foto: Photographie G. D. Siewers Hoorn  
Adres C. van Wijk Stalhouder
144
onbekend

foto: Photographie Artistique van L J Cordes te Sneek
achterop staan medailles met het jaartal 1881
145
onbekend

foto: Atelier Moderne Photografie Strüpper en van Duyl
Leeuwarden Voorstreek C 270
146
onbekend

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden Heerenveen Sneek
147
onbekend

foto: Fotografie A. Kok Kattenburgergracht 5 Amsterdam
148
onbekend

foto: F.W. Commello Atelier voor Photographie Zuiderbuurt Drachten
150
onbekend

foto: Photographie Instantanée J.H. Slaterus Langemarktstraat
tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W. No. 14.
151
onbekend

foto: Photographische Ateliers C. J. L. Vermeulen
Heerenstraat 6 Heiligenweg hoek Singel Amsterdam
152
onbekend

foto: J. A. Steenmeyer Visscherstr. 46 Groningen
153
onbekend

Voorstreek 243  fotonummer 651

de Voorstreek is in Leeuwarden