Fotoalbum Stuur-Schootstra

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Stuur-Schootstra

fotocollectie Jan Stuur, Workum
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Stuur-Schootstra nr....." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.


01
Joukje Alberts Stuur
*Workum 02-12-1897 - +Alkmaar 04-02-1976
dochter van
Albert-Harmen Reinders Stuur en Simkje Folkerts Schootstra
bakker te Workum

x Workum 13-08-1919

Sibbele Willems Bakker 1896-1963
firmant Weduwe W. Bakker, fabrikanten van kruiwagens en gereedschappen te Workum
zoon van Willem Bakker en Henderica Piebenga
foto: Atelier Obbema Sneek
stempel achter op de foto's
van J. Hillebrand Workum
02
onbekend

foto: J. Hillebrand Workum
03
Folkert Johannes' Schootstra
*Harich 13-09-1834 - +Workum, Súd 38 08-09-1885
horloge- en uurwerkmaker te Workum, Súd 38
zoon van
Johannes Folkerts Schootstra en Simkjen Rinkes Baukema
schoolmeester te Harich

x1. Wonseradeel 11-05-1861
Leentje Freerks Abma 1834-1865
dochter van Freerk Aukes Abma en Aaltje Hendriks Hoekstra
tuinier te Wommels (1861)

x2. Sneek 25-11-1866
Maaike Rients Prins 1838-1921
dochter van Rient Johannes' Prins en Lolkje Alberts de Gorter
timmerman te Sneek (1838) en winkeliersche te Sneek (1866)
04
Maaike Rients' Prins
*Sneek 24-11-1838 - +Harlingen 13-01-1921
dochter van
Rients Johannes' Prins en Lolkje Alberts de Gorter
timmerman te Sneek (1838) en winkeliersche te Sneek (1866)

x Sneek 25-11-1866

Folkert Johannes' Schootstra 1834-1885
horloge- en uurwerkmaker te Workum, Súd 38

foto: J Hillebrand

Dit zijn de oudouders (over-over-overgrootouders) van de Tour de France-fietser Bauke Mollema:
Folkert Schootstra x Maaike Prins -> Albert Schootstra -> Folkert Schootstra -> Maaike Schootstra -> Antje Bangma -> Bauke Mollema

05
onbekend
06
Tjitske-Tromp Romkes Sevensma
*Landsmeer, Noord-Holland 11-05-1821
+Workum 09-02-1903
dochter van
Romke Sipkes Sevensma en Janke Solkes Tromp
predikant bij de Hervormde Gemeente te Workum (1843)

x Workum 03-12-1843

Harmens Alberts Potma 1817-1893
zoon van Albert Lieuwes Potma en Eke Harmens van Wetzinga

foto: Meyer en Co Groningen Gedempte Zuiderdiep S 258
07
Harmen Alberts Potma
*Workum, Wijk B nr 81   07-06-1817
+Workum 01-01-1893
olieslager te Workum (1843), woont in het pand B 95 te Workum (1846, 1848); B 73 (1851) en was
ontvanger van de Heidenskipster Veenpolder
zoon van
Albert Lieuwes Potma en Eke Harmens van Wetzinga

x Workum 03-12-1843

Tjitske-Tromp Romkes Sevensma 1821-1903
dochter van Rompke Sipkes Sevensma en Janke Solkes Tromp

foto: A.Greiner Phot Amsterdam

Afbeeldingen van bovenstaand echtpaar komen ook in twee andere collecties voor:
Tjitske Tromp Romkes Sevensma
fotocollectie: L.A.Æ. Sluyterman, Eindhoven
Harmen Alberts Potma
fotocollectie: L.A.Æ. Sluyterman, Eindhoven
Tjitske-Tromp Romkes Sevensma
Steendruk van Weduwe Barbiers Zwolle 1853
collectie: Bernadina de Raad-Sluyterman
Harmen Alberts Potma
Steendruk van Weduwe Barbiers Zwolle 1853
collectie: Bernadina de Raad-Sluyterman
08
Gerben Sjoerds Hobma
*Workum 18-03-1888 - +Workum 24-07-1973
lid van de firma S.S. Hobma & Zn, handel in bouwmaterialen en betonwerken te Workum samen met zijn broer Reinder
zoon van
Sjoerd-Sierk Gerbens Hobma en Eke Reinders Stuur
timmerman, later lid van de firma S.S. Hobma & Zn, handel in bouwmaterialen en betonwerken te Workum

foto: Jakob de Vries Gzn
Harlingen en Bolsward en Sneek
09
Trijntje Alberts Stuur
*Workum 04-04-1889 - +Groningen 27-10-1953
dochter van
Albert-Harmen Reinders Stuur en Simkje Folkerts Schootstra
bakker te Workum, Súd 40

x Workum 12-05-1911

Bauke Sijtses Algera 1882-1954
kruidenier te Koudum
zoon van Sijtse Algera en Jantien van Hijlkema Vlieg

foto: onbekend
10
Albert-Harmen Reinders Stuur
*Workum 06-09-1854 - +Workum 30-08-1934
brood- en koekbakker te Workum, Súd 40
zoon van
Reinder Alberts Stuur en Geertje Alberts Potma
bakker (1848), boer (1849-1851), pannenbakker (1853-1861),
bakker, Súd 40 (1872)

x Workum 03-06-1883

Simkje Folkerts Schootstra 1862-1916
dochter van Folkerts Johannes' Schootstra en Leentje Freerks Abma
11
Cornelis Goderts Posthumus
*Harlingen 20-10-1836 - + Amsterdam 21-12-1916
mast-, blok- en pompmaker, later houtkoper, te Harlingen
zoon van
Godert Jurjens Posthumus en Trijntje Wigles Gorter
mr. broodbakker te Harlingen, Zuiderbrug A 183


x Harlingen 24-09-1868

Trijntje Reinders Stuur 1849-1939
dochter van Reinder Alberts Stuur en Trijntje Gerbens Deinum
bakker (1848), boer (1849-1851), pannenbakker (1853-1861),
bakker, Súd 40 (1872)

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
  
12
Wiepkjen Tjipkes Hiemstra
*Workum, Wijk B nr 95 (Súd 109) 03-10-1852
+Leeuwarden 11-02-1943

dochter van
Tjipke Sybouts Hiemstra en Fettje Alberts Potma
fabrikant te Workum
Tjipke Hiemstra is de zoon van
Sijbout Tjipkes Hiemstra, medicinae doctor te Workum en
Wijpkje Sijbrandus Huizinga
Fettje Potma is de dochter van
Albert Lieuwes Potma en Eke Harmens van Wetzinga
voor Albert Lieuwes Potma is de zgn. Workumer kamer ingericht in het pand Súd 109
(nu in het Museum voor Kerkelijke Kunst in Workum)

x Workum 16-07-1874

Tjebbe Pieters Visser (1846-1892)

moeder van Tjipke Visser

13
Tjebbe Pieters Visser
*Hindeloopen Wijk C nr 7   24-12-1846
+Workum (Súd 109) 13-09-1892
houthandelaar te Workum (1874), woont op Súd 109.

zoon van
Pieter Lolkes Visser (1812-1880) en Itsk Tjebbes (1817-1867)
griffier bij het Kantongeregt te Hindeloopen, 33 jr (1841, 1845);
houthandelaar te Workum (1867, 1870, 1871);
fabrikant te Workum (1880)
Itsk Tjebbes Tjebbes (*Hindeloopen 20-10-1817) was de dochter van
Tjebbe Klazes Tjebbes (koopman te Hindeloopen in 1817; koopman en landeigenaar te Hindeloopen, Wijk A nrs 14 en 15 in 1839; dijkgraaf, lid van de Staten van Friesland) en
Catharina Cornelis' Gerlsma

x Workum 16-07-1874

Wiepkjen Tjipkes Hiemstra (1852-1943)

vader van Tjipke Visser


foto: P. Koene Sneek
14
Joukje Reinders Stuur
*Workum 14-07-1861 - +Harlingen 01-05-1943
huishoudster te Workum
dochter van
Reinder Alberts Stuur en Geertje Alberts Potma
bakker (1848), boer (1849-1851), pannenbakker (1853-1861),
bakker Súd 40 (1872)

foto: Jakob de Vries Gzn. Harlingen en Bolsward
15
Eke Reinders Stuur
*Workum 20-05-1858 - +Workum 17-08-1941
dochter van
Reinder Alberts Stuur en Geertje Alberts Potma
bakker (1848), boer (1849-1851), pannenbakker (1853-1861),
bakker Súd 40 (1872)

x Workum 02-05-1886

Sjoerd-Sierk Gerbens Hobma 1857-1943
timmerman, later lid van de firma S.S. Hobma & Zn, handel in bouwmaterialen en betonwerken te Workum
zoon van
Gerben Sjoerds Hobma en Janke Tromp van Noord
timmerman te Workum
foto: Jakob de Vries Gzn. Harlingen
16
Sjoerd-Sierk Gerbens Hobma
*Workum 24-08-1857 - +Workum 18-06-1943
timmerman, later lid van de firma S.S. Hobma & Zn, handel in bouwmaterialen en betonwerken te Workum
zoon van
Gerben Sjoerds Hobma en Janke Tromp van Noord
timmerman te Workum

x Workum 02-05-1886

Eke Reinders Stuur 1858-1941
dochter van
Reinder Alberts Stuur en Geertje Alberts Potma
bakker (1848), boer (1849-1851), pannenbakker (1853-1861),
bakker Súd 40 (1872)

17
Simkje Folkerts Schootstra
*Workum 14-06-1862 - +Workum 24-03-1916
dochter van
Folkert Johannes Schootstra en Leentje Gerbens Deinum
horloge- en uurwerkmaker te Workum, Súd 38

x Workum 03-06-1883

Albert-Harmen Reinders Stuur 1854-1934
brood- en koekbakker te Workum, Súd 40
zoon van Reinder Alberts Stuur en Geertje Alberts Potma
bakker (1848), boer (1849-1851), pannenbakker (1853-1861),
bakker Súd 40 (1872)

foto: J.H. Slaterus, Leeuwarden
18
onbekend
19
onbekend
20
Godert Cornelis' Posthumus
*Harlingen 09-11-1871 - +Harlingen 07-01-1928
houthandelaar te Harlingen (1901)
zoon van
Cornelis Goderts Posthumus en Trijntje Alberts Stuur
mast-, blok- en pompmaker, later houtkoper te Harlingen (1901)

x Den Helder 05-08-1901

Cornelia Riemens
*Amsterdam 04-12-1876 Amsterdam
zonder beroep te Helder (1901)
dochter van
Jacobus Hendrik Valentijn Riemens en Hillechien Siegers
magazijnmeester bij de marine te Helder (1901)

Godert Posthumus, de foto is gemaakt in 1896 in Stockholm.
Ik moet me sterk vergissen als foto nummer 20 in uw album niet een foto is van een iets jongere Godert Posthumus.

mededeling
Hilda Posthumus (09-08-2017)

21
Folkert Alberts Stuur
*Workum 10-01-1886 - +Workum 31-07-1952
brood- en koekbakker te Workum. Súd 40
zoon van
Albert-Harmen Reinders Stuur en Simkje Folkerts Schootstra
brood- en koekbakker te Workum, Súd 40

x Workum 06-08-1926

Grietje Ates Klein 1896-1981
dochter van
Ate Sakes Klein en Jetske Tjepkes Boersma
brood- en koekbakker te Harlingen, Heiligeweg 28

foto: Obbema Grootzand Sneek
Dit is de verlovingsfoto van Godert Posthumus, gemaakt op 19 februari 1900.
De meneer met pet, links op de foto, is Kornelis Posthumus (zie ook foto 11 )
De vrouw naast hem is zijn echtgenote Trijntje Reinders Stuur.
Op deze foto staan hun zes dochters en twee zonen.

Uw foto nummer 34 is volgens mij een van deze dochters.
Aangezien er maar twee dochters getrouwd waren, denk  waarvan één pas op 39-jarige leeftijd,
denk ik dat dit Joukje Posthumus is.

mededeling
Hilda Posthumus (08-09-2017)

22
onbekend

foto: Photographie J.H. Slaterus
Leeuwarden Weerd K 12 hoek Beijnestraat
23
onbekend
24
onbekend
25
onbekend
26
onbekend

foto: R. Velsink Doetinchem
27
onbekend
28
onbekend
29
onbekend
30
onbekend
31
onbekend
32
Maaike Rients' Prins
*Sneek 24-11-1838 - +Harlingen 13-01-1921
dochter van
Rients Johannes' Prins en Lolkje Alberts de Gorter
timmerman te Sneek (1838) en winkeliersche te Sneek (1866)

x Sneek 25-11-1866

Folkert Johannes' Schootstra 1834-1885
horloge- en uurwerkmaker te Workum

foto: J. Hillebrand
33
"Uw Vriend Ys B Haagsma Sep 16 1900"
IJsbrand Baukes Haagsma
*Workum 06-06-1856 - +Manhattan 08-02-1927

Geëmigreerd als 15-jarige naar de Verenigde Staten in 1871.
Probeerde in 1900 de 14-jarige Folkert Alberts Stuur naar Amerika te halen.
Het krantenartikel komt uit de Workumer krant Friso.
zoon van
Bauke Broers Haagsma en Baukjen Jetzes de Jong
veearts te Makkum (1852); veearts te Workum (1856, 1871)

x Sonora Twp. Hancock Ill. 10.1.1877

Ada Mary Hall
*Nauvoo Illinois 19.2.1856 - +Chicago 19.6.1925
dochter van
Orlando J.Hall en Eleanor Ann Cordry
kinderen:
1. LUCY ELLEN geb. Sonora, Hancock, Illinois 27.11.1877, tr. 1) Evanston, Cook, Illinois 14.2.1899 Andrew S. Thomas; tr. 2) NN.
2. ORLAND geb. St. Louis 13.9.1880, ovl. Chicago, Cook, Illinois 9.7.1941, tr. 1.1.1903 Gail Lowell Gaines, geb. 17.3.1879, ovl. 15.8.1968.

foto: Stevens Mc Vickers Theatre Chicago Platino Panel Souvenir

Bovenstaande gegevens aangevuld door de heer Wiebe Haagsma, Weert d.d. 16-04-2013 met o.a. onderstaande foto en de mededeling:
Volgens zijn enige nog levende mannelijke nakomeling, een kleinzoon van Orland, was IJsbrand “miner” en later president van American Iron.


34
Willem-Hendrikus Franciscus' Rietveld
*Utrecht 30-09-1863 - +Utrecht 30-06-1939
hoofd eener bijzondere school (1903); oprichter van De Marschbach Fröhefled Stichting te Utrecht, de naam herinnert aan zijn voorouders en had tot doel geldelijke steun te verlenen aan in Nederland wonende  ongehuwde  predikantendochters, die 'door ziekte, lichaams- of zielsgebreken of andere rampspoedige omstandigheden niet of niet voldoende in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien of de kosten van haar verpleging, zie die verricht wordt, te betalen en die voldoen aan de in de statuten vastgelegde vereischten" (24/09/1938)
zoon van
Franciscus Jacobus Rietveld en Antonia Adriana Marsbach

x Harlingen 22-07-1903

Joukje Cornelis' Posthumus
*Harlingen 13-07-1875 - +Utrecht 16-02-1935
dochter van
Cornelis Goderts Posthumus en Trijntje Alberts Stuur
mast-, blok- en pompmaker, later houtkoper te Harlingen (1901)

Aangezien er maar twee dochters getrouwd waren, denk  waarvan één pas op 39-jarige leeftijd, denk ik dat dit Joukje Posthumus is.


mededeling
Hilda Posthumus (08-09-2017)

35
Harmen Reinders Stuur
*Workum 23-04-1856 - *Workum, Súd 40  06-06-1949
timmerman
zoon van
Reinder Alberts Stuur en Geertje Alberts Potma
bakker (1848), boer (1849-1851), pannenbakker (1853-1861),
bakker Súd 40 (1872)

x Menaldumadeel 09-05-1895

Sijke Jans van der Heide 1866-1931
onderwijzeres
dochter van Jan Reinders van der Heide en Trijntje Oreel
verver te Marsum
36
Sijke Jans van der Heide
*Marssum 21-01-1866
+Workum, Algeraburren 3  28-06-1931
onderwijzeres
dochter van Jan Reinders van der Heide en Trijntje Oreel
verver te Marsum

x Menaldumadeel 09-05-1895

Harmen Reinders Stuur 1856-1949
timmerman, bouwer van o.a. de woningen
in de "Stuursteeg" (Noard 122-128)
zoon van
Reinder Alberts Stuur en Geertje Alberts Potma
bakker (1848), boer (1849-1851), pannenbakker (1853-1861),
bakker Súd 40 (1872)

37
onbekend
  
38
Geertje Alberts Stuur
*Workum, Súd 40   20-03-1884 - +Bolsward 02-09-1967
dochter van
Albert-Harmen Reinders Stuur en Simkje Folkerts Schootstra
brood- en koekbakker te Workum, Súd 40

x Workum 07-03-1907

Anne Johannes' Lentz 1881-1941
stationschef te Bloemendaal
zoon van
Johannes Lentz en Geertje Donker
brievenbesteller te Workum


39
Anne Johannes' Lentz
*Workum 09-07-1881 - +Voorschoten 30-01-1941
stationschef te Bloemendaal
zoon van
Johannes Lentz en Geertje Donker
brievenbesteller te Workum

x Workum 07-03-1907

Geertje Alberts Stuur
*Workum, Súd 40   20-03-1884 - +Bolsward 02-09-1967
dochter van
Albert-Harmen Reinders Stuur en Simkje Folkerts Schootstra
brood- en koekbakker te Workum, Súd 40
40
onbekend
41
onbekend
42
Albert-Harmen Reinders Stuur
*Workum 06-09-1854 - +Workum 30-08-1934
brood- en koekbakker te Workum, Súd 40
zoon van
Reinder Alberts Stuur en Geertje Alberts Potma
bakker (1848), boer (1849-1851), pannenbakker (1853-1861),
bakker, Súd 40 (1872)

x Workum 03-06-1883

Simkje Folkerts Schootstra 1862-1916
dochter van Folkerts Johannes' Schootstra en Leentje Freerks Abma
43
Johannes Jans Meijer
*Workum 08-12-1888 - +Leeuwarden 22-03-1968
Hij is begraven op het kerkhof te Workum.
zoon van
Jan Johannes Meijer (*Arum 1860 - +Leeuwarden 1948), in leven kastelein van de Harmonie te Workum, en van Tjitsche Boorsma (*Burgwerd 1861 - +Workum 1911), beiden begraven te Workum.
Johannes Meijer was een broer van onder meer Ruurdje Meijer (zie Wie staan op deze foto). In het fotoalbum van Stuur-Schootstra kwam ik een foto tegen die ik ook in mijn verzameling heb. Ik stuur hierbij een variant hiervan:

mededeling Bram Meijer, Voorburg d.d. 25-09-2012

44
Wieger Rinses de Jong
*Workum 13-02-1885
+Workum 30-03-1972
schilder te Workum
zoon van
Rinze Feikes de Jong en Grietje de Jong
goudsmidsknecht te Workum (1885, 1913)

x Workum 08-02-1913

Jeltje Arends Sutorius 1883-1945
dochter van Arend Sutorius en Elisabeth van Terwisga
bakker te Workum (1873); "bakker op een Suesboot" (1883)
45
Tjalke-Tjerk Jans Gaastra
*Workum 20-03-1886
+Sneek, Thabor 16-04-1963
zoon van Jan-Tjerk Gaastra en Saapke Feddes Schotsman
kuiper te Workum (1886)
46
Reinder Alberts Stuur
*Workum, Súd 40  31-05-1891 - +Koudum 09-07-1976
bakker te Warns
zoon van
Albert-Harmen Reinders Stuur en Simkje Folkerts Schootstra
brood- en koekbakker te Workum, Súd 40

x Hemelumer Oldeferd 15-04-1920

Rink Quarré 1891-1955
dochter van Sjouke Quarré en Ybeltje Jansma
voerman te Koudum
47
onbekend

48
onbekend
49
onbekend
50
Reinder Alberts Stuur
*Harlingen 13-08-1822 - +Workum, Súd 40  08-03-1872
bakker (1848), boer (1849-1851), pannenbakker (1853-1861),
bakker, Súd 40 (1872)
zoon van
Albert Harms Stuur en Pietje Wopkes van der Stel
kapitein van een kofschip, reder en zeehandelaar, firmant Hubert Jansz. & Co., houtkopers te Harlingen

x1 Workum 22-03-1848
Trijntje Gerbens Deinum
*Workum 03-12-1824 - +Workum 14-01-1849
dochter van Gerben Jarichs Deinum en Aaltje Siebrens Deinum
bakker, later koopman te Workum

x2 Workum 29-05-1850
Geertje Alberts Potma
*Workum 24-03-1822 - +Workum, Súd 40  20-11-1888
dochter van Albert Lieuwes Potma en Eke Harmens van Wetzinga
secretaris van Workum
51
Johannes (Jo, Joop) Annes Lentz
zoon van
Anne Johannes' Lentz en Geertje Alberts Stuur

52
opening van bakkerij Stuur op Súd 40 te Workum in 1872
53
Pietje Reinders Stuur
*Workum 11-02-1853 - +Alkmaar 09-07-1927
huishoudster te Alkmaar
dochter van
Reinder Alberts Stuur en Geertje Alberts Potma
bakker (1848), boer (1849-1851), pannenbakker (1853-1861), bakker, Súd 40 (1872)

foto: C. van der Aa Hofphot. Alkmaar