Fotoalbum Jeltje Baukes Gaastra

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


Fotoalbum van
de familie
Jeltje Baukes Gaastra
gehuwd met Alexander Hioolen
Hioolen een fabrikantenfamilie uit Kralingen en Gaastra een koopmansfamilie uit Workum
deze foto's zitten in een bijna geheel leeg gehaald album
thans eigendom van de familie P.H. Gaastra
uit de nalatenschap van Engeltje Gaastra-Gerritsen.
Eerst werd gedacht, dat het een album was uit de familie Vrolijk-van der Zijpp,
omdat er drie losse foto's uit deze familie in zaten.

Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Jeltje Baukes Gaastra nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
  
1
Isaac Alexander Willems (Alexander) Hioolen
*Kralingen 11-02-1845 - +Wageningen 02-03-1930
fabriekant te Kralingen (1878)

zoon van
Willem Hioolen en Cornelia van Leeuwen
fabriekant te Kralingen (1878)
had een meelfabriek met de molen "De Ster"
later werd het een "snuifmolen"

x Workum 01-08-1878

Jeltje Baukes Gaastra
*Workum 05-04-1856 -  +'s-Gravenhage 26-05-1940foto: Photographisch Atelier J. Baer
Schiedamschen Singel 55 Rotterdam
  
2
Jeltje Baukes Gaastra
*Workum 05-04-1856 -  +'s-Gravenhage 26-05-1940
zonder beroep te 's-Gravenhage

dochter van
Bauke Sijmons Gaastra (1817-1895) en
Dieuke Jans Bonnema (1822-1886)
koopman te Workum (1843, 1857, 1871);

x Workum 01-08-1878

Isaac Alexander Willems Hioolen
*Kralingen 11-02-1845 - +Wageningen 02-03-1930
fabriekant te Kralingen (1878)
foto: onbekend
  
3
IJfke Jans Gaastra
*Dordrecht, Wijk C nr 161 Voorstraat 11-05-1882
+Dordrecht 13-12-1965
dochter van
Jan Baukes Gaastra en Anna Abrahams Stokhuijzen
koopman, koffie- en theehandelaar te Dordrecht

x Dordrecht 27-11-1907

Hendrik Gijsbert Willem Gijsberts van Aardenne
*Dordrecht 1878/1879 - +Dordrecht 26-07-1955
fabrikant te Dordrecht, 76 jaar (1955)
zoon van
Gijsbert Johannes' van Aardenne en
Willemina Ida Teuna Adams Hogerzeil

mededeling Okko van Aardenne te Wassenaar
21-02-2020


foto: Henri de Louws Hoffotograaf Prinsesstraat 59 's-Gravenhage


  
4
Yfke Baukes Gaastra
*Workum 11-10-1857 - +Workum 08-06-1944
ongehuwd

dochter van
Bauke Sijmons Gaastra (1817-1895) en
Dieuke Jans Bonnema (1822-1886)
koopman te Workum (1843, 1857, 1871);
foto: F.H. Slaterus Photograaf
Leeuwarden Weerd K13 hoek Bagijnestraat
  
5
verloofde van Yfke Baukes Gaastra
naam onbekend


foto: F.H .Slaterus Photograaf
Leeuwarden Weerd K13 hoek Bagijnestraat
6
Maria Jacobus' (Marie) van Benten
*Leiden Apothecarsdijk 24-10-1845
+'s-Gravenhage 02-02-1937
dochter van
Jacobus Abrahams van Benten en
Maria Elisabeth Abrahams Stokhuijzen
klerk ter secretarie van Rijnland te Leiden (1841,1845)

x Leiden 03-06-1885

Jan Baukes Gaastra
Workum 02-05-1846 - +'s-Gravenhage 24-12-1921
koopman, koffie- en theehandelaar in Dordrecht
zoon van
Bauke Sijmons Gaastra (1817-1895) en
Dieuke Jans Bonnema (1822-1886)
koopman te Workum (1871)

mededeling Okko van Aardenne te Wassenaar
21-02-2020


foto: Photographisch Atelier van H. Jonker
Leiden Apothekersdijk No 7
7
onbekend

foto: Broersma Photographische Kunstinrichting Leeuwarden Nieuwe Stad k 93
8
onbekend

foto: J. Baer Photographe Rotterdam
9
onbekend

foto: J. Baer Photographe Rotterdam
10
onbekend

foto: L. van de Winkel Photographie
Parisienne Rotterdam 123 Rue Van Oldenbarnevelt 123
  
11
Dieuke Hioolen
*Kralingen 04-03-1886 - +Wageningen 16-10-1960
ongehuwd

dochter van
Isaac Alexander (Alexander) Hioolen en Jeltje Baukes Gaastra
fabrikant te Kralingen


foto: L. van de Winkel Photographie
Parisienne Rotterdam 123 Rue Van Oldenbarnevelt 123
12
onbekend

foto: L. van de Winkel Photographie Parisienne Rotterdam 123 Rue Van Oldenbarnevelt 123
13 voorzijde
D.A.C. Artz
,,Chez la Grandmêre"

David Adolphe Constand Artz ('s-Gravenhage 1837 - Londen 1890) is een van de belangrijkste schilders van de Haagse School. Hij werd vooral bekend om zijn prachtige weergegeven voorstellingen van het vissersleven in Scheveningen. Hierin is de invloed van zijn vriend en voorbeeld, de kunstschilder Jozef Israels, gemakkelijk te herkennen.
In het Rijksmuseum te Amsterdam is een tentoonstelling van hem te zien geweest.
13 achterzijde
Jan Davidz de Heem
,,Nature morte"       ,,Stilleven"

Jan Davidsz. de Heem (Utrecht, april 1606 – Antwerpen, tussen 18 september 1683 en 18 september 1684) was een Nederlands kunstschilder. Hij schilderde uitsluitend stillevens, waarmee hij grote welstand verwierf.

In het museum Boymans te Rotterdam is een tentoonstelling van hem te zien geweest. De tekst staat op de kaart, maar er staat geen foto bij. De kaart is echter aan de andere zijde gebruikt voor een andere tentoonstelling en de tekst is doorgehaald.
14
Lol Cornelis Tjebbes
*Koudum 27-08-1852 - + Makkum 23-09-1884
dochter van
Cornelis Tjebbes (koopman te Koudum 1852; koopman en wethouder te Workum 1883, 1884)
(zoon van Tjebbe Klazes Tjebbes en Catharina Gerlsma, Hindeloopen)
en
Esther Hendriks Vrolijk
(dochter van Hendrik Franses Vrolijk en Lol Kool Pieters Heyes, Hindeloopen)
x Workum 08-08-1883
Willem Jans Maas
*Makkum 21-03-1848 - +Reden 26-09-1923
fabrikant (kalkbrander en touwslager) te Makkum (1883, 1884)
zoon van
Jan Willem Maas (fabrikant- kalkbrander en touwslager - te Makkum 1848, 1883)
(zoon van Willem Maas, predikant, en Bottje Martens Kingma, Makkum)
en
Dieuwke Tjebbes
(dochter van Tjebbe KLazes Tjebbes, koopman en dijkgraaf, en Catherina Cornelis' Gerlsma, Hindeloopen)

Op 19-09-1884 wordt hun zoon Jan Willem Maas te Makkum geboren. Vier dagen later overlijdt Lol.
Op 18-03-1886 hertrouwt Willem Jans Maas met Tedde Cornelis' Tjebbes (*Koudum 18-05-1862) - +Utrecht 02-06-1943), een jongere zuster van Lol.

foto: Photographische Kunstinrichting C.B. Broersma
Willemskade Noord Zyde F 12 by de Prins Hendriksbrug Leeuwarden
  
15
onbekend


foto: Albert Greiner Koninklijke Hof Photograaf
Amsterdam Nieuwendijk L 89
16
onbekend

foto: Photographie Parisienne
Nieuwendijk No 60 bij de Martelaarsgracht Amsterdam
17
Koningin Emma
Adelheid Emma Wilhelmina Theresia
*Arolsen 02-08-1858
+'s-Gravenhage 20-03-1934
Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Waldeck-Pyrmont,
was de tweede echtgenote van koning Willem III van 1879 tot zijn dood in 1890 en
koningin-regentes der Nederlanden van 1890 tot 1898.
Als regentes nam zij het koninklijk gezag waar;
eerst enkele dagen voor de dood voor haar echtgenoot,
de daarop volgende jaren voor haar minderjarige dochter Wilhelmina, de Koningin.
dochter van George Victor, Vorst van Waldeck en Pyrmont, en Helena, Prinses van Nassau-Weilburg
x 07-01-1879 Koning Willem III (1817-1890)

Prinses Wilhelmina
Wilhelmina Helena Pauline Maria
*'s-Gravenhage 31-08-1880
+Apeldoorn 28-11-1962
Prinses der Nederlanden (1880-1890, 1948-1962),
Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Limburg (1890-1948),
Hertogin van Mecklenburg (1901-1962), Koningin der Nederlanden (1890-1948)
dochter van Willem III en  Emma van Waldeck-Pyrmont
x 07-02-1901 Prins Hendrik (Hendrik Wladimir Albrecht Ernst) (1876-1934)


foto: Adolphe La Haye De Riemerstraat 21
Anvers 1885 Paris 1886
achterop staat: M.J. Visser Jr. Spuistraat 36
18

foto: M.J. Visser Jr. Photographs 36 Spuistraat The Hague
19
De schilder, lithograaf en latere fotograaf Franz Hanfstaengl (1804-1877) vestigde in 1833 een lithografisch bedrijf in München. Hij vermenigvuldigde niet alleen portretten, maar wijde zich ook vooraal aan de reproductie van kunst. Vanaf het midden van de 19e eeuw maakte hij gebruik van de fotografie als nieuw reproductiemiddel. De naam „Kunstverlag Franz Hanfstaengl“ werd in ieder geval voor het eerst door zijn zoon Edgar (1842-1910) ingevoerd, toen hij in 1868 het bedrijf van zijn vader overnam. Meerdere generaties bleef het "Verlag" in familiebezit en bleef bestaan tot 1980.

"Der Kunstverlag Franz Hanfstaengl, Kgl. Bayer. Phot. Hof-Kunstanstalt", gaf regelmatig catalogi uit over de door hem ontvangen reproducties van kunstwerken van "Alter Meister" en van de "Galerie Moderner Meister". De catalogus "Moderner Meister" van 1904 heeft meer dan 11.000 kunstwerken.
20
achterop staat: 25c
uit de Gallerie Moderner Meister
21
achterop staat het cijfer 12

Losse foto's:
22
onbekend

foto: onbekend
23
onbekend

foto: C.J.L. Vermeulen
Toussaintkade 11 's-Gravenhage        Nieuwe Gracht 50 Utrecht
24
onbekend

foto: onbekend
25
Mevr. Vrolijk
Joltje Wytzes van der Zijpp
*Molkwerum 27-10-1870
+Workum 25-08-1942
boerin op Catharina Hoeve, Heidenskipsterdyk 7, it Heidenskip (1917-1928); Op de Hoek fan de Stâl, Súd 154, Workum (1928-1942)
dochter van Wytze van der Zijpp en Grietje Hendriks Bajema
x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 10-05-1894
Klaas Franses Vrolijk (1865-1951)

foto: F.O. Strüppert Leeuwarden
26
Klaas Vrolijk
Klaas Franses Vrolijk
*Hindeloopen 22-10-1865
+Workum 01-08-1951
boer op Catharina Hoeve, Heidenskipsterdyk 7, it Heidenskip (1917-1928); Op de Hoek fan de Stâl, Súd 154, Workum (1928-1947).
Vanaf 1938/1939 samen met zijn zoon Frans, die in 1947 overleed.
Samen met zijn schoondochter Jantje Douwes de Boer en kleindochter Joltje (*1942) ging hij aan de Tiaralaan wonen.
Was tevens boekhouder van de polder "De Vooruitgang" in It Heidenskip.

zoon van Frans Hendriks Vrolijk en Antje Sybolts de Boer
x Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 10-05-1894
Joltje Wytzes vand er Zijpp (1870-1894)

foto: F.O. Strüppert Leeuwarden

27
Klaas Franses Vrolijk
* Workum 30-06-1925
+Workum 06-05-1931
zoon  van Frans Klazes Vrolijk (1895-1947) en
Jantje Douwes de Boer (1898-1972)
kleinzoon van Klaas Franses Vrolijk en Joltje Wytzes van der Zijpp

foto: Fotografie "de Jong,,
30, Kleinzand, Sneek
De boerderijen Heidenskipsterdyk 7 (Catharina Hoeve) en Heidenskipsterdyk 9 (Vlietzicht) waren eigendom van de familie Gaastra.

Klaas Vrolijk woont op Catharina Hoeve van 1917 tot 1928.
Zijn zoon Frans Vrolijk woont op Vlietzicht van 1924 tot 1938/1939.

In 1928 trouwt Arij Gaastra, de zoon van de eigenaar van de boerderij. Arij en Engeltje Gaastra-Gerritsen komen de Catharina Hoeve.
Klaas en Joltje Vrolijk-van der Zijpp verhuizen naar de boerderij Op de Hoek by de Stâl, Súd 154 te Workum. Waar zijn op 28 maart 1928 overleden broer Sybolt Vrolijk (*Hindeloopen 04-08-1861) op boerde.

In 1931 overlijdt Klaas, de enige zoon van Frans Vrolijk, nog maar 5 jaar oud. Hij is verdronken in It Fliet.

In 1938/1939 komen Frans en Jantje Vrolijk-de Boer ook naar Workum.
In 1942 overlijdt Joltje Vrolijk-van der Zijpp. En in 1947 hun zoon Frans.

Klaas Vrolijk verhuist samen met zijn schoondochter en kleindochter Joltje naar de Tiaralaan. Waar hij in 1951 komt te overlijden.

Jacob van Dijk en Grietje Douwes de Boer, een zuster van Jantje Vrolijk-de Boer, komen met dochter Grietje en schoonzoon Pieter van der Valk op de boerderij.


Friso zaterdag 9 mei 1931