Fotoalbum Haitsma, Hijlkema en Smits 2

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


Fotoalbum van
de familie
Haitsma, Hijlkema en Smits 2
een boerenfamilie uit it Heidenskip in de gemeente Workum
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Haitsma, Hijlkema en Smits 2 nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
1
onbekend

foto: L. v.d. Feer,  Sneek en Bolsward
  
2
Engeltje Baukes Haitsma
*it Heidenskip 20-07-1864
+Workum 08-02-1955
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1884-1913), Noard 18, Workum (1913-1955)
dochter van Bauke Sjerps Haitsma en Sietske Jacobus' Posthuma
x1 Workum 03-09-1885 Jentje Rincks Smits 1857-1892
x2 Workum 18-05-1901 Marten Klazes Hijlkema 1848-1919
foto: Photographie Instantee A. Molenaar
Bolsward Gr. Dijlakker
3
Jentje Rincks Smits
*Koudum 26-02-1857
+it Heidenskip, Sint Ursula 22-02-1892
boer oude Sint Ursula boerderij (1879-1884) en een van de twee nieuwe Sint Ursulaboerderijen, Ursuladyk 3 (1884-1892)
zoon van Rinck Jentjes Smits en Grietje Jans van der Meulen
x1  Workum 08-05-1879 Abeltje Durks Hoekstra 1859-1884
x2 Workum 03-09-1885 Engeltje Baukes Haitsma 1864-1955


foto: L. van der Feer
Bothniakade Sneek
  
4
Marten Klazes Hijlkema
*Oudega-W. 06-06-1848
+Workum 04-12-1919
boer op boerderij tussen Ursulapoel en Heidenskipsterdyk (1881-1901) (zie foto 8) en Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1901-1913); rustend veehouder Noard 18, Workum
zoon van Klaas Martens Hijlkema en Ytje Ygrams van Ketel
x1 Sneek 07-05-1881 Doedtje Harings Abma 1854-1900
x2 Workum 12-05-1901 Engeltje Baukes Haitsma 1864-1955


foto: Photographie J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14 Leeuwarden
5
Engeltje Baukes Haitsma
*it Heidenskip 20-07-1864
+Workum 08-02-1955
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1884-1913), Noard 18, Workum (1913-1955)
dochter van Bauke Sjerps Haitsma en Sietske Jacobus' Posthuma
x1 Workum 03-09-1885 Jentje Rincks Smits 1857-1892
x2 Workum  `18-05-1901 Marten Klazes Hijlkema 1848-1919foto: Photographie J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14 Leeuwarden
  
6
Rinck Jentjes Smits  
*it Heidenskip 09-03-1883
+ Zandvoort 03-02-1963
zoon van Jentje Rinckes Smits en Abeltje Durks Hoekstra
x Ameland 19-11-1908 Antje Jacobs Schols 1879-1972foto: Photographie J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14 Leeuwarden
7
onbekend

foto: Photogr. Atelier C. Deltenre
Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 633 over de Remise
  
8
Haring Martens Hijlkema
*it Heidenskip 04-04-1882
+Koudum 08-04-1950
boer op de op 02-11-1954 afgebrande boerderij ten oosten van de Alde Heidenskipsterfeart tussen de Heidenskipsterdyk en de Ursulapoel. De boerderij is vervangen door de boerderij Sate Linquenda, Heidenskipsterdyk 38
zoon van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma
x Workum 22-05-1913 Grietje Jentjes Smits 1886-1963
foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden
Heerenveen Sneek
9
Grietje Jentjes Smits
*it Heidenskip  01-10-1886
+ Koudum 10-05-1963
boerin op de op 02-11-1954 afgebrande boerderij ten oosten van de Alde Heidenskipsterfeart tussen de Heidenskipsterdyk en de Ursulapoel. De boerderij is vervangen door de boerderij Sate Linquenda, Heidenskipsterdyk 38
dochter van Jentje Rinckes Smits en Engeltje Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Haring Martens Hijlkema 1882-1950

foto gemaakt in 1910
foto: Fotogr. Atelier De Jong (1910)
Leeuwarden Nieuwestad 53
Sneek Kl. Zand
  
10
Klaas Martens Hijlkema
*it Heidenskip 01-03-1884
+Workum 16-04-1960
boer Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1960)
zoon van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma
x Workum 22-05-1913 Sietske Jentjes Smits (1888-1961)

Klaas zat tijdens zijn militaire dienst bij de Limburgse Jagers
zie Wikipedia: Limburgse Jagers
foto: C. J. L. Vermeulen, Den Haag, Tousaintkade 11
Intercommunal Telephoon 774
Utrecht, Nieuwe gracht 50 Telephoon No 750
11
Sietske Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 24-08-1888
+Workum 23-10-1961
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip(1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1961)
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Klaas Martens Hijlkema (1884-1960)foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden Heerenveen Sneek
  
12
Minke Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 23-01-1890
+Heerenveen 23-01-1987
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
xWorkum 30-05-1918 Cornelis-Livius Feikes Nauta (1887-1963)
hij is monteur te Sneek (1918)

Minke was twee jaar toen haar vader Jentje Rincks Smits op 22-02-1892 overleed. De doodskist van haar vader en haar bedje stonden in dezelfde kamer.foto: de Jong, Leeuwarden Heerenveen Sneek
13
IJttje Martens Hijlkema
*it Heidenskip 23-02-1891
+Amsterdam 17-07-1971
dochter van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma
x Workum 30-05-1918 Jan Bonnes Wielinga 1896-1983
groentekweker te Koudum (1918-1931) en
bloemist te Amsterdam (1931-..)
De zaak is overgenomen door zoon Marten Wielinga en dochter Nelly Wielinga (x Dolf de Haan).
Daarna is de zaak overgenomen door de zo(o)n(en) van Nelly, Jan en/of Paul de Haan.

de foto is gemaakt in 1910foto: Fotogr. Atelier De Jong (1910)
Leeuwarden Nieuwestad 53
Sneek Kl. Zand
  
14
Sytze-Tjalkes Doekeles Gerritzen
*Gaastmeer 30-09-1842
+It Heidenskip, Koaidyk 4  26-03-1911
zoon van
Doekele Gerrits Gerritzen en Wiepkje Siemens Attema
mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012

foto: Photographie Instantanee J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station
bij de nieuwe Veemarkt Let W No 14 Leeuwarden
15
Janke Pieters van der Meulen
*Broek onder Joure 21-10-1864
+Sneek 12-02-1943
dochter van
Pieter Gosses van der Meulen en Grietje Marcus' van der Hoek
x 1889 Sytze-Tjalkes Doekeles Gerritzen


mededeling Lize van der Hoek-Gerritzen, Visalia Californië
juli 2012

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden Heerenveen Sneek
  
16
Brechtje Doekeles Gerritsen
*Gaastmeer 03-06-1844
+Workum 02-08-1917
boerin Koaidyk 6, it Heidenskip
dochter van Doekle Gerrits Gerritsen en Wypkjen Sijmens Attema
x Sneek 15-05-1875 Douwe Lolkes Dijkstra 1843-1908

foto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54 Sneek Telefoon 37
17
Douwe Lolkes Dijkstra
*Oudega-W. 31-05-1843
+Workum 05-05-1908
boer Koaidyk 6, it Heidenskip
zoon van Lolke Jeltes Dijkstra en Feikjen Douwes de Boer
x Sneek 15-05-1875 Brechtje Doekles Gerritsen 1844-1917
foto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54 Sneek Telefoon 37
  
18
onbekend


foto: L. van der Feer Pzn., Sneek, Nieuwe Kade 58
19
onbekend


foto: L. van der Feer Pzn,. Sneek, Nieuwe Kade 58
  
20
Doekele Douwes Dijkstra
*Oudega-W. 23-04-1876
+Koudum 22-02-1964
boer Koaidyk 6, it Heidenskip
zoon van Douwe Lolkes Dijkstra en Brechtje Doekeles Gerritsen
x Workum 10-05-1906 Akke Douwes Bouwstra (1881-1953)
foto: J. H. Slaterus, Leeuwarden
21
Akke Douwes Bouwstra
*Hemelum 16-07-1881
+Koudum 01-10-1953
boerin Koaidyk 6, it Heidenskip
dochter van Douwe Jans Bouwstra en Aukje Freerks Steiginga
x Workum 10-05-1906 Doekele Douwes Dijkstra (1876-1964)


foto: J. H. Slaterus, Leeuwarden
  
22
Klaas Martens Hijlkema
*it Heidenskip 01-03-1884
+Workum 16-04-1960
boer Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1960)
zoon van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma
x Workum 22-05-1913 Sietske Jentjes Smits (1888-1961)foto: Obbema Sneek Grootzand
23
onbekend

foto: Fotogr. Atelier de Jong Nieuwestad 53 Leeuwarden
Heerenveen Sneek
24
Gerben Tjeerds Stellingwerf
*it Heidenskip 12/06/1886
+Workum 24/05/1969
boer Heidenskipsterdyk 27, it Heidenskip (1912-1952);
rustend veehouder te Workum (1952-1969)
zoon van Tjeerd Gerbens Stellingwerf en Duttje Douwes Kooistra
x Workum 02-05-1912 Froukje Durks Piersma (1887-1980)

foto: Obbema Sneek
25
Froukje Durks Piersma
*Heeg 04-02-1887
+Workum 24-08-1980
boerin Heidenskipsterdyk 27, it Heidenskip (1912-1952);
daarna te Workum (1952-1980)
dochter van Durk Harings Piersma en Baukje Wattes Nauta
x Workum 02-05-1912 Gerbren Tjeerds Stellingwerf (1886-1969)

foto: de Jong Leeuwarden Heerenveen Sneek
  
26
Doekle Sijtzes Gerritsen
*it Heidenskip onder Nijega 12-05-1893
+It Heidenskip onder Nijega 19-05-1943
zoon van Sijtze Gerlofs Gerritsen en Janke Pieters van der Meulen

x Workum 05-05-1920

Trijntje Jelles Sikkes
*Workum 05-05-1899 - +It Heidenskip onder Nijega 21-10-1949
dochter van
Jelle Willems Sikkes en Elisabeth Taekes Deinumfoto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54 Sneek Telefoon 37
27
Sietske Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 24-08-1888
+Workum 23-10-1961
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip(1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1961)
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Klaas Martens Hijlkema (1884-1960)foto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54 Sneek Telefoon 37
28
onbekend

foto: Atelier Obbema Sneek Interc Telefoon 37
29
Grietje Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip  01-10-1886
+ Koudum 10-05-1963
boerin op de op 02-11-1954 afgebrande boerderij ten oosten van de Alde Heidenskipsterfeart tussen de Heidenskipsterdyk en de Ursulapoel. De boerderij is vervangen door de boerderij Sate Linquenda, Heidenskipsterdyk 38
dochter van Jentje Rinckes Smits en Engeltje Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Haring Martens Hijlkema 1882-1950

Zij staat ook in het Fotoalbum Haitsma-Hijlkema-Smits 3 foto nr 65 links. Op beide foto's heeft zij dezelfde jurk aan.
Met vriendelijke groet,
Akke en Dorien
(beppe- en oerbeppesizzers van Grietje Jentjes Smits)
foto: Atelier Obbema Sneek Interc Telefoon 37
  
30
onbekend


foto: de Jong Leeuwarden Sneek
31
onbekend


foto: Obbema Sneek
  
32
Hiltje Roels Leenstra
*Abbega 23-05-1889
+Heerde, De Borchgrave 01-02-1965
dochter van Roel Leenstra en Wybrigje de Boer

x Workum 28-07-1910 Sjerp SytzeYbema 1882-1954
(hervormd predikant)
meer informatie Genealogie IJbemafoto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden Heerenveen Sneek
33
Aaltje Ates Dijkstra
*Tzum 15-04-1889
+It Heidenskip 23-05-1938 (woont Brouwersdyk, Workum)
dochter van Ate Ages Dijkstra en Anna-Johanna Pieters Hilarides

x 01-05-1913 Sjoerd Sytzes Ybema 1880-1963
(veehouder Brouwersdyk Workum)
meer informatie Genealogie IJbema


foto: de Jong Leeuwarden Heerenveen Sneek
34
onbekend

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden Heerenveen Sneek
35
onbekend

foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden Heerenveen Sneek
  
36
Antje (Anna) Sijbes Haagsma
*Workum 18-01-1880 - +Maarseveen 03-04-1915
dochter van
Sijbe Ynzes Haagsma en Sjoukje Jans Wesselius
x Workum 27-08-1903
Booy Meiles Horjus
*Hoorn 22-12-1880 - +Zutphen 02-08-1936
veehouder, 22 jaar (1903)
zoon van Meile Martens Horjus (stoombootondernemer te Hoorn 1900) en Hendrikje Boois Bosman
Twee huwelijk van Booy Horjus:
x Utrecht 20-01-1916
Johanna-Mathilde Prins
*Aalten 18-06-1878 - +Hilversum 17-03-1937
dochter van Jan Mathus Prins en Johanna Geertruida Schotman
Mededeling Jelle de Jong, Doetinchem 28-07-2014

foto: onbekend
37
Grietje Hendriks van der Meulen
*Molkwerum 06-11-1885
+Koudum 16-12-1936

dochter van Hendrik Sijbes van der Meulen en Janke Thomas' Conradi


foto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54 Sneek Telefoon 37
  
38
onbekend


foto: de Jong Leeuwarden Sneek
39
onbekend

foto: Obbema Sneek Grootzand
  
40
Wiepkjen Sijtzes (Wieke) Gerritzen
*It Heidenskip onder Nijega 07-07-1891
+Hilversum 20-04-1957
dochter van
Sijtze Tjalkes Gerritzen (landbouwer te It Heidenskip 1893) en
Janke van der Meulen (boerin te It Heidenskip 1893)

x Hemelumer Oldeferd 10-05-1918

Jozeph Sieks Dijkstra
*Koudum 21-01-1894 - +Hilversum 25-01-1985
zoon van
Siek Uilkes Dijkstra en Wypkje Jozeps Schurer


foto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54 Sneek Telefoon 37
  
41
Grietje Sijtzes (Griet) Gerritzen
*It Heidenskip onder Nijega 08-07-1890
+Amsterdam 17-08-1938
dochter van
Sijtze Tjalkes Gerritzen (landbouwer te It Heidenskip 1893) en
Janke van der Meulen (boerin te It Heidenskip 1893)

x Hemelumer Oldeferd 08-05-1919

Roeloef Jolles Stoffelsma
*Nijega 26-07-1891 - +Joure 26-01-1947
zoon van
Jolle Uilkes Stoffelsma en Geertje Roelofs Dijkstra)


foto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54 Sneek Telefoon 37
42
onbekend

foto: M. H. Laddé, Amsterdam, 57-59 Nieuwendijk
43
Wiepkjen (Wieke) Martens Hijlkema
*it Heidenskip 09-03-1895
+Workum 29-02-1964
dochter van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma
x Workum 20-10-1918 Ype Bonnes Wielinga (1894-1970)
hoofdonderwijzer aan de christelijke lagere school te Workumfoto: Obbema en de Bruin
Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54 Sneek Telefoon 37
  
44
Sietske Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 24-08-1888
+Workum 23-10-1961
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip(1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1961)
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Klaas Martens Hijlkema (1884-1960)foto: L. van der Feer Bothniakade Sneek
45
Minke Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 23-01-1890
+Heerenveen 23-01-1987
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
xWorkum 30-05-1918 Cornelis-Livius Feikes Nauta (1887-1963)
hij is monteur te Sneek (1918)foto: onbekend
46
onbekend

de foto is gemaakt in 1911

foto: Fotogr Atelier De Jong (1911)
Leeuwarden Nieuwestad 53    Sneek Kl Zand
47
links onbekend

rechts:
Aaltje Ates Dijkstra
*Tzum 15-04-1889
+It Heidenskip 23-05-1938 (woont Brouwersdyk, Workum)
dochter van Ate Ages Dijkstra en Anna-Johanna Pieters Hilarides
x 01-05-1913 Sjoerd Sytzes Ybema 1880-1963
meer informatie familie Ybema


foto: Atelier Obbema Sneek Interc Telefoon 37
  
48
Sietske Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 24-08-1888
+Workum 23-10-1961
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip(1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1961)
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Klaas Martens Hijlkema (1884-1960)foto: Photographisch Atelier L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60 Nieuwe Kade Sneek
49
onbekend

foto: Photographisch Atelier L. van der Feer Pzn.
Bothnia Kade 60 Nieuwe Kade Sneek
  
50
links: Wiepkjen (Wieke) Martens Hijlkema
*it Heidenskip 09-03-1895
+Workum 29-02-1964
dochter van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma
x Workum 20-10-1918 Ype Bonnes Wielinga (1894-1970)
hoofdonderwijzer aan de christelijke lagere school te Workumen

rechts: IJttje Martens Hijlkema
*it Heidenskip 23-02-1891
*Amsterdam 17-07-1971
dochter van Marten Klazes Hijlkema en Dutje Harings Abma
x Workum 30-05-1918 Jan Bonnes Wielinga 1896-1983
groentekweker te Koudum (1918-1931) en
bloemist te Amsterdam (1931-..)foto: L. van der Feer Bothniakade Sneek
51
Doekle Sytses Gerritzen
*It Heidenskip (Nijega), Koaidyk 4  12-05-1893
+It Heidenskip, Koaidyk 4  19-05-1943
veehouder Koaidyk te It Heidenskip, Koaidyk 4
zoon van Sytse Tjalkes Gerritzen (landbouwer te It Heidenskip 1893) en Janke van der Meulen (boerin te It Heidenskip 1893)
x Workum 05-05-1920
Trijntje Jelles Sikkes (1899-1949)
dochter van Jelle Sikkes en Elisabeth Deinumfoto: L. van der Feer Pzn Bothnia Kade 60 Nieuwe Kade Sneek
  
52
links:
Grietje Sijtzes (Griet) Gerritzen
*It Heidenskip onder Nijega 08-07-1890
+Amsterdam 17-08-1938
dochter van
Sijtze Tjalkes Gerritzen (landbouwer te It Heidenskip 1893) en
Janke van der Meulen (boerin te It Heidenskip 1893)

x Hemelumer Oldeferd 08-05-1919

Roeloef Jolles Stoffelsma
*Nijega 26-07-1891 - +Joure 26-01-1947
zoon van
Jolle Uilkes Stoffelsma en Geertje Roelofs Dijkstra


en

rechts:
Wiepkjen Sijtzes (Wieke) Gerritzen
*It Heidenskip onder Nijega 07-07-1891
+Hilversum 20-04-1957
dochter van
Sijtze Tjalkes Gerritzen (landbouwer te It Heidenskip 1893) en
Janke van der Meulen (boerin te It Heidenskip 1893)

x Hemelumer Oldeferd 10-05-1918
Jozeph Sieks Dijkstra
*Koudum 21-01-1894 - +Hilversum 25-01-1985
zoon van
Siek Uilkes Dijkstra en Wypkje Jozeps Schurer


foto: Obbema Sneek Grootzand
53
onbekend


foto: J. H. Austermühle voorheen A Molenaar
Photogr Atelier Bolsward
Losse foto's
54
onbekend

foto: onbekend

  
55
Sietske Jentjes Smits
*Sint Ursula, it Heidenskip 24-08-1888
+Workum 23-10-1961
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip(1913-1955);
daarna Noard 18, Workum (1955-1961)
dochter van Jentje Rincks Smits en Engel Baukes Haitsma
x Workum 22-05-1913 Klaas Martens Hijlkema (1884-1960)
met dochter
Engel Klazes Hijlkema
*Sint Ursula, It Heidenskip 26-03-1914
+Ielânen, Sneek 16-06-2001
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1955-2000)
dochter van Klaas Martens Hijlkema en Sietske Jentjes Smits
x Workum 21-05-1941 Doekele-Johannes Willems Hengst (1911/1912 - 1981)
inspecteur van De Paardeverzekerings Maatschappij Wonseradeel (t/m 1981);
boer Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1955-1981)foto: onbekend
56
ds. Jan Attes Nauta
*Ypecolsga 20-03-1881
+Cillaarshoek 05-03-1953
begraven te Cillaarshoek
zoon van Atte Piebes Nauta en Trijntje Jans Nauta
de ouders zijn neef en nicht
de vader is de zoon van Piebe Lolles Nauta en Trijntje Attes de Boer
de moeder is de dochter van Jan Lolles Nauta en Tjitske Wybes Zijlstra

Op 23-12-1917 kwam ds. Nauta van Mijnsheerenland naar Workum, waar hij predikant van de Hervormde Gemeente werd. Op 27-05-1923 ging hij naar Katwijk aan Zee.

x Wymbritseradeel 07-02-1907

Wilhelmina-Jacoba Bernardus' Mantz (Mies)
*Breskens 08-08-1884
+Sonneborgh, Leeuwarden 24-01-1986
begraven Noorder Begraafplaats Leeuwarden
dochter van Bernardus Martinus Mantz en Lucretia van Santen

Leeuwarder Courant 07-08-1984:
Mevrouw Nauta werd op 8 augustus 1884 geboren in het Zeeuwse Breskens. Zij trouwde op haar 23ste met ds. J. Nauta Az. en heeft als predikantenvrouw overal gewoond, onder meer in Sexbierum. Dat ze steeds moest verhuizen als haar man ergens beroepen werd, heeft mevrouw Nauta nooit erg gevonden. "Het was ook wel een uitdaging om ergens opnieuw te beginnen". zegt zij daarvan. Mevrouw Nauta kreeg - op latere leeftijd - twee kinderen: een zoon en een dochter. Ze heeft zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Haar man overleed in 1953...
Leeuwarder Courant 07-08-1985
..."Hij was niet de enige dominee in de familie. Mijn grootvader was ook predikant, mijn zoon is predikant in Meppel en mijn schoonzoon is predikant in St. Nicolaasga", vertelt mevrouw Nauta.
Leeuwarder Courant 27-01-1986
LEEUWARDEN - Op de leeftijd van 101 jaar is vrijdag mevrouw Wilhelmina Jacoba Nauta-Mantz uit Leeuwarden overleden. Mevrouw Nauta was de oudste bewoonster van het bejaardenhuis Sonnenborgh. Zij kwam daar wonen toen zij 95 jaar was. Sinds 1953 was zij weduwe van ds. J. Nauta Az. Ook haar grootvader was predikant, evenals haar zoon en schoonzoon. In Sonnenborgh stond zij erom bekend, dat zij graag sokken breide. Bij 101-ste verjaardag, op 7 augustus vorig jaar, kon zij vertellen dat zij met het 56-ste paar bezig was, sinds haar komst naar het bejaardenhuis.
57
ds. Jan Attes Nauta
met zoontje
Ate Piebe Nauta
*Workum 06-02-1923 - +Middelburg 17-10-2014
x 20-07-1951
Marianne Kornelia Cohen Stuart
*Poerwakarta (Java N.O.I.) 05-01-1924 -  Middelburg 23-08-2011

Standplaatsen ds Jan Attes Nauta:
foto proefpreek te Utrecht zomer 1905
Groningen (candidaat) 1906 - 1907
woont te Utrecht 07-02-1907
Zoeterwoude van 17-02-1907 tot 1910
Parrega van 1910 tot 1914
Mijnsheerenland-Moerkerken van 03-05-1914 tot 17-12-1917
Workum van 23-12-1917 tot 27-05-1923
Katwijk aan Zee van 03-06-1923 tot 20-03-1927
Sexbierum van 28-03-1927 tot 01-07-1934
g.v. "Zon en Schild" Amersfoort 05-07-1934 tot 15-04-1939
Amersfoort bijzonder werk "Zon en Schild" 16-04-1939 tot 01-06-1946
emeritus 01-06-1946
woonplaats Amersfoort, "De Pastorie", Utrechtseweg 280 (febr. 1947)
overleden te Cillaarshoek 05-03-1953

Standplaatsen ds. Ate Piebe Nauta:
Utrecht: afgestudeerd 1951
Elkerzee-Scharrendijke van 29-07-1951 tot mei 1956
Elkerzee 01-02-1953 geëvacueerd uit de Herv. Pastorie
Elkerzee-Scharrendijke tot 1956
Sint Johannesga van 06-05-1956 tot 29-01-1961
Middelburg van 05-02-1961 tot 26-06-1966
Vlaardingen, Bethelkerk van 03-07-1966 tot 26-09-1976
Meppel van 26-09-1976 tot 30-09-1987
emeritus 30-09-1987
verhuist naar Middelburg en overlijdt daar op 17 oktober 2014.

kinderen Jan (*20-05-1953), Herman-Gerard-Carel (*20-05-1953), Bernard-Marius-Pieter (St. Johannesga 27-07-1960) en Maarten-Johannes (*Middelburg 19-09-1962)


Standplaatsen ds. Willem Koole
*Weesp 29-03-1926 - +Sneek 08-09-2001
Amsterdam, kandidaat 1953
Wissekerke tot 1963
Leeuwarden van 1963
24-01-1986 woont te Sint Nicolaasga en is
gehuwd met Joke L. Nauta (*Katwijk aan Zee november 1926)
kinderen Wim-Pieter, Wilma en Carien
58
onbekend

foto:  A. Greiner Photograf Nieuwendijk L 87 Amsterdam
  
59
v.l.n.r.: Martha Klazes Hijlkema, Engel Klazes Hijlkema, Dutje Harings Hijlkema, Dutje Klazes Hijlkema, IJtje Harings Hijlkema, Engel Harings Hijlkema en Sietske Harings Hijlkema

"de heit fan ús heit, wie troud mei de mem fan ús mem"
(Sietske Harings Dijkstra-Hijlkema)

foto: Foto De Jong Kleinzand 30 Sneek

dochters van Klaas Martens Hijlkema en Sietske Jentjes Smits

Engel Klazes Hijlkema
*Sint Ursula, It Heidenskip 26-03-1914
+Ielânen, Sneek 16-06-2001
boerin Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1955-2000)
x Workum 21-05-1941 Doekele-Johannes Willems Hengst (1911- 1981)
inspecteur van De Paardeverzekerings Maatschappij Wonseradeel (t/m 1981);
boer Sint Ursula, Ursuladyk 3, it Heidenskip (1955-1981)


Doetje Klazes Hijlkema
*Sint Ursela, It Heidenskip 10-11-1916
+Emmeloord 23-03-1998


Martha Klazes Hijlkema
*Sint Ursel, It Heidenskip 13-04-1920
x Diedert Hotses Wiersma (1922-1996)
dochters van Haring Martens Hijlkema en Grietje Jentjes Smits

Doetje Harings Hijlkema
*It Heidenskip 13-06-1915
+Bolsward 10-05-2004
boerin op de op 02-11-1954 afgebrande boerderij ten oosten van de Alde Heidenskipsterfeart tussen de Heidenskipsterdyk en de Ursulapoel. De boerderij is vervangen door de boerderij Sate Linquenda, Heidenskipsterdyk 38; daarna Koudum, Gerben Ypmastraat 1
x 01-10-1941Freerk Doekeles Dijkstra (1913-2002)
boerin op de op 02-11-1954 afgebrande boerderij ten oosten van de Alde Heidenskipsterfeart tussen de Heidenskipsterdyk en de Ursulapoel. De boerderij is vervangen door de boerderij Sate Linquenda, Heidenskipsterdyk 38; daarna rustend veehouder te Koudum, Gerben Ypmastraat 1


Engel Harings Hijlkema
*It Heidenskip 17-11-1917
+Koudum 11-07-1970
x Wiebren B. Dijkstra (1916-1975)


Sietske Harings Hijlkema
*It Heidenskip 30-12-1920
+Workum 26-03-2012
x Hielke Louws Dijkstra (1920-1989)
onderwijzer in it Heidenskip, Workum en Ferwoude


Ytje Harings Hijlkema
*It Heidenskip 28-02-1923
+Bolsward 25-02-2002
x 19-02-1947 Jan Pieters Feenstra (1923-1976)