Fotoalbum Kooistra-Landstra

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Auke Foppes Kooistra
*1894 Oentsjerk(Oenkerk)
zoon van Foppe Romkes Kooistra en Antje Willems van der Meulen
x 04.05.1921 Baarderadeel
Trijntje Jans Landstra
*1895 Boazum (Bozum)
dochter van
Jan Gerrits Landstra en Riemke Pieters Kamstra

de foto's zijn afkomstig uit de nalatenschap van
Foppe Kooistra (1921-2008) en Agatha Kooistra-Wijn (1927-2007)
onderaan deze pagina staat de kwartierstaat van Foppe Aukes Kooistra
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
"Kooistra-Landstra nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
01
Jan Theunis Oosterhout
*Dearsum 04-09-1786 - +Wiuwert 11-09-1876
~Deersum/Poppingawier 15-10-1786; woont te Wiuwert (1810); belijdenis Ned.Herv. gem. Britswert en Wiuwert (17-05-1811)  
boer onder Wiuwert op de boerderij Zwaanwerd (1810-1876)

zoon van
Theunis Jans Oosterholt (+Dearsum) en
Ruthje Rieurds / Ruurdtje Ruurds Hemstra (+Wiuwert)

kleinzoon van
Jan Jacobs Oosterhout (+Dearsum) en Rigtje Teunis (+Dearsum)
en
Ruurd Ruurds (+Britswert) en Froukjen Jentjes (+Britswert)

x1 Britswert/Wiuwert Ned.Herv. 06-05-1810
Jeltje Kornelis Roorda
*Wiuwert 1788/1789 - +Wiuwert (Nummer 9) 26-10-1826, 37 jaar
woont te Wiuwert (1810); gedoopt en belijdenis Ned.Herv.gem. Britswert/Wiuwert (18-05-1812); huisvrouw te Wiuwert (1826)

x2 Baarderadeel 26-09-1829
Jacomina Meintes Dijkstra (1799-1877)

Mededeling: Grardus Oosterhout (21-09-2019)

foto: Photographie E Fuchs Leeuwarden
02 waarschijnlijk:
Jacomina/Jacomijntje Meintes Dijkstra
*Boksum 08-11-1799- +Wiuwert 05-12-1877
~Boksum en Blessum Ned.Herv. 24-11-1799; negenentwintig jaren, dienstmeid te Wieuwerd, doch voor den twaalfden Mei dezes jaars gewoond hebbende te Sybrandaburen (1829)

dochter van
Meinte Gerbens Dijkstra en Pietje Joukes Kuperus
arbeider te Boksum (1829)

x Baarderadeek 26-09-1829

Jan Theunis Oosterhout (1786-1876)

03
Pieter Jacobs Kamstra
*Wommels 10-07-1827 - +Hennaarderadeel 27-12-1906
zoon van
Jakob Hendriks Kamstra/Kampstra en
Johantje Johannes van der Dijk/Postma
xHennaarderadeel 16-05-1855
Rinske Thomas Steenstra
*Easterein (Oosterend) 01-12-1834 - +Hennaarderadeel 05-04-1923

Mededeling mevrouw Berber Salwiczek-de Vries uit Goes (08-05-2012)


foto: Photographie H J Craije Azn firma Ringler
Schoolstraat 9 Leeuwarden Oostersingel B 150 Dokkum
04
Rinske Thomas Steenstra
*Easterein (Oosterend) 01-12-1834 - +Hennaarderadeel 05-04-1923
dochter van
Thomas Tjitzes Steenstra en Meindertje Tjepkes van der Meer
xHennaarderadeel 16-05-1855
Pieter Jacobs Kamstra
*Wommels 10-07-1827 - +Hennaarderadeel 27-12-1906


Mededeling mevrouw Berber Salwiczek-de Vries uit Goes (08-05-2012)


foto: Photographie H J Craije Azn firma Ringler
Schoolstraat 9 Leeuwarden Oostersingel B 150 Dokkum
05 oom Jacobus
Jacobus Gerrits Landstra *Wiuwert (Wieuwerd) 30-09-1869
zoon van Gerrit Gerbens Landstra en Trijntje Jans Oosterhout
foto: A. Molenaar Fotograaf Bolsward Gr. Dylakker
06 Jan Landstra, Sneek
foto: Fotogr. Atelier de Jong Nieuwestad 53
Leeuwarden Heerenveen Sneek
07 vader
Jan Gerrits Landstra
*Wiuwert (Wieuwerd) 15-08-1867 - +Wiuwert (Wieuwerd) 22-10-1927
zoon van Gerrit Gerbens Landstra en Trijntje Jans Oosterhout
x Baarderadeel 01-06-1895
Riemke Pieters Kamstra
*Wommels 19-12-1873 – +Wiuwert (Wieuwerd) 05-07-1957

foto: Photographie Instantanee J. H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let W No 14 Leeuwarden
08
Riemke Pieters Kamstra
*Wommels 19-12-1873 – +Wiuwert (Wieuwerd) 05-07-1957
dochter van Pieter Jacobs Kamstra en Rinske Thomas Steenstra
x Baarderadeel 01-06-1895
Jan Gerrits Landstra *Wiuwert (Wieuwerd) 15-08-1867 - +Wiuwert (Wieuwerd) 22-10-1927

Op basis van gelijkenis en sieraad van foto’s die ik in mijn bezit heb, durf ik te zeggen dat foto nr. 08 ook Riemke Piters Kamstra betreft.
Mededeling mevrouw Berber Salwiczek-de Vries uit Goes
08-05-2012

foto: Photographie Instantanee J H Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let W No 14 Leeuwarden
09 Gerrit Trijntje Renske en Pieter
De kinderen van Jan Gerrits Landstra (foto 07) en
Riemke Pieters Kamstra:
Gerrit *Wiuwert (Wieuwerd) 14-10-1898 - +20-03-1968
Trijntje *Boazum (Bozum) 01-08-1895 - +Workum 25-03-1997
Rinske *Wiuwert (Wieuwerd) 01-08-1897 x Baarderadeel 01-06-1920 Adolf Egberts de Vries *Duurswoude
Pieter *Wiuwert (Wieuwerd) 24-06-1901
foto: Fotogr. Atelier de Jong Nieuwestad 53
Leeuwarden Heerenveen Sneek
10 onbekend
dezelfde meisjes staan ook op foto 11
Zijn dit Rinske (*Hemelumer Oldeferd 06-11-1892) en Maaike (*Menaldumadeel 02-11-1896), de dochters van Symen Visser en Henderika Kamstra? Vergelijk Maaike met foto nummer 18
foto: Fotogr. Atelier de Jong Nieuwestad 53
Leeuwarden Heerenveen Sneek
11 onbekend
de meisjes zijn dezelfde als op foto 10
Is dit de familie Symen Visser en Henderika Kamstra?
Vergelijk Henderika Kamstra met foto nummer 23.
het formaat foto is zeer klein 4,5 bij 3,2 cm.
foto: wordt niet vermeld, maar is vrij zeker
Fotogr. Atelier de Jong Nieuwestad 53
Leeuwarden Heerenveen Sneek
12 Trijntje
Trijntje Jans Landstra
*Boazum (Bozum) 01-08-1895 - +Workum 25-03-1997
dochter van Jan Gerrits Landstra (foto 07) en Riemke Pieters Kamstra
gehuwd Baarderadeel 04-05-1921 met
Auke Foppes Kooistra
*Oentsjerk (Oenkerk) 26-12-1894 – +Workum 06-08-1973
hebben een kruidenierswinkel te Wiuwert (Wieuwerd), beiden begraven te Wiuwert (Wieuwerd)
13 Pieter Landstra
Pieter Jans Landstra
*Wiuwert (Wieuwerd) 24-06-1901
zoon van Jan Gerrits Landstra (foto 07) en Riemke Pieters Kamstra

14 Rensche
Rinske Jans Landstra
*Wiuwert (Wieuwerd) 01-08-1897 - +20-07-1984
dochter van Jan Gerrits Landstra (foto 07) en Riemke Pieters Kamstra
x Baarderadeel 01-06-1920
Adolf Egberts de Vries *Duurswoude 01-05-1897 - +27-02-1977
15 Minke Sietema-Landstra
Minke Jans Landstra *Wiuwert (Wieuwerd) 1905/1906 - +Heerenveen 28-03-1993
dochter van Jan Gerrits Landstra (foto 07) en Riemke Pieters Kamstra
x 1927
Sybe Foppes Sijtema
                   *Reduzum (Roordahuizum) 06-04-1902 - +14-05-1987


16 Doet Kamstra
17  Rensche Strikwerda
Rinske Ymes Strikwerda *Hindeloopen 14-08-1893
Haar ouders zijn neef en nicht, de beppes zijn zusters:
vader:Yme Strikwerda *Bozum,
grootouders: Dirk Klazes Strikwerda en Riemke Thomas Stienstra
moeder : Meindertje Kamstra *Wommels
grootouders: Pieter Jacobs Kamstra en Rinske Thomas Steenstra
18 Maaike Visser nicht
Maaike Symons Visser *Deinum 02-11-1896
dochter van
Henderika Pieters Kamstra (foto 23)
en Symon Foppes Visser
x Baarderadeel 16-09-1916
Hendrik Bottes Sparrius *Hollum
19 Naentje haar moeder
20 Naentje Wiersma
21 Naentje
22 oom Tjitsche
Tjitze Pieters Kamstra
*Wommels 21-02-1867
zoon van
Pieter Jacobs Kamstra en Rinske Thomas Steenstra (foto 24)
x Hennaarderadeel 06-05-1897
Wypkjen Pieters Robijn *Wommels
23 tante Hendrika
Henderika Pieters Kamstra
*Wommels 25-01-1869
dochter van
Pieter Jacobs Kamstra en Rinske Thomas Steenstra (foto 24)
x Hindeloopen 02-04-1892
Symen Foppes Visser *Molkwerum
24 Beppe Rensche Wommels
Rinske Thomas Steenstra
*Easterein (Oosterend) 01-12-1834 - +Hennaarderadeel 05-04-1923
dochter van
Thomas Tjitzes Steenstra en Meindertje Tjepkes van der Meer
xHennaarderadeel 16-05-1855
Pieter Jacobs Kamstra
*Wommels 10-07-1827 - +Hennaarderadeel 27-12-1906
25 Ruurdje Boonstra vriendin
Ruurdtje Boonstra *Wiuwert (Wieuwerd) 31-10-1895 - 28-04-1931
dochter van Jan Kornelis Boonstra en Romkje Sybrens Wiersma
x Baarderadeel 21-03-1917
Hendrik Dirks van der Mei
                                   *Boazum (Bozum) 10-11-1895 - +03-07-1967
zoon van Dirk Hendriks van der Mei en Sjoukje Jans Kuindersma
beide begraven te Boazum (Bozum)
26 Pietje Wiersma vriendin
27 Anna Douma zuster van Feike Douma
Antje (Anna) Tjeerds Douma *Baarderadeel 12-05-1895 en
Feike Tjeerds Douma *Baarderadeel 01-11-1902
zijn kinderen van
Tjeerd Geerts Douma (*Jorwert/Jorwerd) en
Martje Nolkes van Asperen (*Wuiwert/Wieuwerd).
Ze hebben in Britswert (Britswerd) gewoond (1893)
28 Aukje Schaafsma-van der Goot
Aukje Uiltjes van der Goot *Wiuwert (Wiuwert) 25-07-1895
dochter van Uiltje Martens van der Goot en Jeltje Willems Koopmans
x Baarderadeel 01-10-1921
Thomas Gerrits Schaafsma, *Witmarsum
29 Joh. Zwierstra
30 Bart Zwierstra ook geboren te Wieuwert overleden in Amerika
31 Fokje Zwierstra Amerika
32 onbekend
33 onbekend
34 onbekend
35 onbekend
stempel op de achterkant
"SIMON v. d. MEER Wommels"
36
1. muoike Tryntsje, Skraard, frou fan omke Piter (5)
2. Doet fan muoike Tryntsje (1)
3. Doutsen , dochter fan omke Tsjitse (9) en muoike Wiep (6) (koe se moai sjonge). Nei Amearika letter gien ( man wie oargelist)
4. muoike Tryntsje
5. omke Piter fan Skraard, man fan muoike Tryntsje (1)
6. muoike Wiep frou fan omke Tsjitse (9)
7. omke Ipe
8. muoike Doetsje
9. omke Tsjitse, man fan muoike Wiep (6)
10. omke Hindrik, man fan Tryntje
11. omke Simen Visser (Bears) man fan muoike Hendrika (of omke Yme Strikwerda, man fan muoike Meintsje)
12. muoike Jehansje (frou fan Douwe B...sma)
13. omke Adolf
14. muoike Sjoukje frou fan omke Japik
15. muoike Rinske
16. muoike fan muoike Hendrika

Zeer waarschijnlijk is de foto in mei 1927 gemaakt tijdens het 25-jarige huwelijk van Ype Louws de Boer en Doedtje Pieters Kamstra.
Op de site van Tresoar staat de onderstaande akte:
Huwelijksakte Baarderadeel, 1902
Man : Ype Louws de Boer, oud 32 jaar, geboren te Wieuwerd
Ouders: Louw Aukes de Boer en Diegjen Ypes Kamminga
Vrouw : Doedtje Pieters Kamstra, oud 25 jaar, geboren te Wommels
Ouders: Pieter Jacobs Kamstra en Rinske Thomas Steenstra
Datum : 21 mei 1902, akte nr. 30


Ype Louws de Boer en Doedtje Pieters Kamstra hadden geen kinderen (mededeling mevrouw Berber Salwiczek-de Vries uit Goes 25-05-2012)

foto: onbekend
37
foto: onbekend
38 School Britswert (Britswerd) ca 1927
foto: onbekend
Generatie 1

1.Foppe Aukes Kooistra * Wiuwert (Wieuwerd) 09-06-1921 - +Sneek 28-04-2008
studeerde aan de Zuivelschool te Bolsward, assistent bij de zuivelfabriek "Het Klaverblad" in Donkerbroek, directeur zuivelfabriek "De Wiersse" te Vorden, directeur zuivelfabriek "Warns en omstreken" te Warns (1956-1964) en directielid zuivelfabriek "De Goede Verwachting" te Workum (1964-1981).
gehuwd 11-06-1951 met Agatha Wijn *Nieuwe Niedorp 06-02-1927 - +Sneek 02-12-2007Generatie 2

2. Auke Foppes Kooistra *Oentsjerk (Oenkerk) 26-12-1894 – +Workum 06-08-1973
x Baarderadeel 04-05-1921
3. Trijntje Jans Landstra *Boazum (Bozum) 01-08-1895 - +Workum 25-03-1997
hebben een kruidenierswinkel te Wiuwert (Wieuwerd), beiden begraven te Wiuwert (Wieuwerd)
kinderen: Foppe (zie 1) en Jan *Wiuwert (Wieuwerd) 28-06-1923 - +Wiuwert (Wieuwerd) 07-07-1941 (begraven te Wiuwert (Wieuwerd).


Generatie 3

4.Foppe Romkes Kooistra *Oentsjerk (Oenkerk) 19-11-1859 - +Mûnein/Oentsjerk (Molenend/Oenkerk) 22-11-1939
x Tietjerksteradeel 14-12-1889
5. Antje Willems van der Meulen *Burgum (Bergum) 09-12-1859 - +Mûnein/Oentsjerk (Molenend/Oenkerk) 21-02-1946
kinderen: Romke *Tietjerksteradeel 18-05-1890, Willem *Tietjerksteradeel 18-04-1893, Auke (zie 2), Bauke *Tietjerksteradeel 24-12-1897, Meint *Tietjerksteradeel 28-05-1899 - +Tietjerksteradeel 16-04-1903;, Martinus *Tietjerksteradeel 18-10-1901.

6. Jan Gerrits Landstra *Wiuwert (Wieuwerd) 15-08-1867 - +Wiuwert (Wieuwerd) 22-10-1927
x Baarderadeel 01-06-1895
7. Riemke Pieters Kamstra *Wommels 19-12-1873 – +Wiuwert (Wieuwerd) 05-07-1957
kinderen: Trijntje (zie 3); Rinske/Rensche *Wiuwert (Wieuwerd) 01-08-1897 - +20-07-1984 (x Baarderadeel 01-06-1920 Adolf Egberts de Vries *Duurswoude 01-05-1897 - +27-02-1977) , Gerrit *Wiuwert (Wieuwerd) 14-10-1898 - +20-03-1968 (x Dieuwke Walinga *20-04-1903 - +16-07-1986), Pieter *Wiuwert (Wieuwerd) 24-06-1901, Minke *Wiuwert (Wiuwert) 1905/1906 - +Heerenveen 28-03-1993 (x1927 Sybe Foppes Sijtema *Reduzum (Roordahuizum) 06-04-1902 - +14-05-1987).


Generatie 4


8. Romke Aukes Kooistra *Oentsjerk (Oenkerk) 02-07-1821 - +Tietjerksteradeel 10-02-1889
x Tietjerksteradeel 14-05-1846
9. Dieuwke Meints Velstra *Aldtsjerk (Oudkerk) 03-07-1819 - +Tietjerksteradeel 01-03-1896
kinderen: Rinske *Tietjerksteradeel 04-12-1846 - +Tietjerksteradeel 04-04-1926, Meint *Tietjerksteradeel 06-03-1848, Auke *Tietjerksteradeel 31-07-1850 - +Tietjerksteradeel 27-02-1919, Grietje *1853/1854 - +Tietjerksteradeel 24-07-1940; Meint *Tietjerksteradeel 26-10-1857 - +Tietjerksteradeel 23-04-1933, Foppe (zie 4), Arend *Tietjerksteradeel 13-01-1862

10. Willem Martinus van der Meulen *1825/1826 - +Tietjerksteradeel 01/08/1905
x
11. Baukje Taedes Jagersma *1820/1821 - +Tietjerksteradeel 06-12-1889
ook wel genaamd Willem Martens (1893).
kinderen: Martinus *Burgum 17-07-1852 - +Tietjerksteradeel 18-04-1923 (x Tietjerksteradeel 16-05-1896 Jeltje Klazes Laverman *Aldtsjerk (Oudkerk), 30 jr), Folkje *Burgum 01-10-1857 - +Tietjerksteradeel 02-12-1893 (x Tietjerksteradeel 09-01-1886 Johannes Jacobs Douma *Veenwouden, 30 jr), Antje (zie 5), Taede *Burgum 30-11-1862 (x Tietjerksteradeel 16-10-1886 Trijntje Daniëls de Jager *Akkerwoude, 21 jr)

12. Gerrit Gerbens Landstra *Wiuwert (Wieuwerd) 06-03-1834 - +Baarderadeel 21-08-1902
x Baarderadeel 29-09-1864
13. Trijntje Jans Oosterhout *Wiuwert (Wieuwerd) 1839 - +Wiuwert (Wieuwerd) 04-10-1889.
hij is bij het huwelijk 30 jaar en zij 25 jaar (1864); beroep verwer te Wiuwert (Wieuwerd) (1865, 1869).
1e huwelijk Rauwerderhem 07-06-1857 Harmke Tjeerds Abma (dochter van Tjeerd Harmens Abma en Neeltje Barteles Boersma)*Terhorne 27-08-1834 - +Baarderadeel 09-05-1863, 28 jr: levenloos kind */+ 13-03-1858; Gerben *Wiuwert (Wieuwerd) 03-04-1859 (xBaarderadeel 20-05-1882 Berber Uiltjes Wynia, 20 jr *Beetgum), Neeltje*Baarderadeel 10-01-1861 - +Baarderadeel 28-06-1861 (5 maanden), Neeltje *Baarderadeel 30-05-1862 - +Baarderadeel 27-06-1862 (4 weken)
kinderen met Trijntje Jans Oosterhout: Minke *Wiuwert (Wieuwerd) 31-10-1865 (x Baarderadeel 12-05-1888 Eelke Willems van der Valk *Lekkum, 23 jr), Jan (zie 7), Jacobus *Wiuwert (Wieuwerd) 30-09-1869, Jacomina *Baarderadeel 08-06-1871, levenloos kind */+ 05-05-1873, Sybren *Baarderadeel 30-05-1876, Sybren *Baarderadeel 13-05-1880.

"Oer Pake's tiid" (Leeuwarder Courant 9-1-1993):
Doe't Piter Jakobs Kamstra en Renske Kamstra-Steensma út Wommels yn 1905 fyftich jier troud wienen, hawwe hja dizze foto meitsje litte.
Sittend fan lofts nei rjochts: Johanna, Sjoukje, pake Piter, Doetsje, beppe Renske.
Steand fan lofts nei rjochts: Riemke, Thomas, Piter, Hendrika, Meintsje, Jabik, Tsjitse en Tryntsje.
De foto is fan A. Kamstra-Jongeling, Pier Winsemiusleane 1, Winsum. Hja is in pake- en beppesizzer fan it gouden breidspear.
Reaksjes kinne nei H. Brandsma-Haagsma, Suderseestrjitte 11, De Lemmer.

Pake Piter was "veedrijver".

Rensche, dochter van Riemke heeft nog verbeteringen aangebracht:

Ook heeft ze er nog bij gezet wie waar naar toe is gegaan: Tsjitse (Wommels); Jabik (Workum, Skil 12); Piter (Schraard); Thomas (Wommels molkfaerder). Meintsje (beppe van Rudie staande vrouw rechtsachter pake Piter). De vrouw naast pake Piter wordt aangeduid als Hantsje (Wommels).
Mededeling mevrouw Berber Salwiczek-de Vries uit Goes (30-05-2012)

14. Pieter Jacobs Kamstra *Wommels 10-07-1827 - +Hennaarderadeel 27-12-1906
xHennaarderadeel 16-05-1855
15. Rinske Thomas Steenstra *Easterein (Oosterend) 01-12-1834 - +Hennaarderadeel 05-04-1923
kinderen:Jacob *Hennaarderadeel 07-01-1857, Meindertje *Wommels 01-03-1858 (x Hennaarderadeel 15-05-1880 Yme Dirks Strikwerda *Boazum (Bozum) 25 jr, hij is een neef van haar, zijn ouders zijn Dirk Klazes Strikwerda en Riemke Thomas Stienstra) , Johanna *Hennaarderadeel 06-01-1861, Sjoukjen *Hennaarderadeel 10-12-1862 (x Wonseradeel 13-11-1886 Jacob Sybolts Bouma *Parrega, 22 jr), Thomas *Hennaarderadeel 19-06-1864 (x Hennaarderadeel 17-05-1890 Sytske Robijns Robijn *Waaxens 24 jr), Tjitze *Wommels 21-02-1867 (x Hennaarderadeel 06-05-1897 Wypkjen Pieters Robijn *Wommels 23 jr)  , Henderika *Wommels 25-01-1869 (x Hindeloopen 02-04-1892 Symen Foppes Visser *Molkwerum, 24 jr), Doede *Hennaarderadeel 15-07-1871, Riemke (zie 7), Doedtje *Wommels 20-03-1877 (x Baarderadeel 21-05-1902 Ype Louws de Boer *Wiuwert (Wieuwerd), 32 jr)  , Pieter *Hennaarderadeel 18-01-1880, Trijntje *Hennaarderadeel 25-03-1881.

Generatie 5

16. Auke Romkes Kooistra *Oentsjerk (Oenkerk) 1789/1790 - +Tietjerksteradeel 13-05-1850
x Tietjerksteradeel 18-11-1819
17. Rinske Foppes Lijsinga/Lyzinga/Lysinga/Liesinga *Oentsjerk (Oenkerk) 1798 - +Tietjerksteradeel 04-03-1834
kinderen: Foppe *Oentsjerk (Oenkerk) 09-04-1920 (x Tietjerksteradeel 01-01-1847 Ytje Dirks Talsma *Aldtsjerk (Oudkerk) 18 jr) , Romke (zie 8), Binne *Dantumadeel 03-06-1823, Baukje *Dantumadeel 03-06-1823, Grietje *Tietjerksteradeel 02-10-1827, Trijntje *Tietjerksteradeel 12-06-1829

18. Meint Andries Velstra *Aldtsjerk (Oudkerk) 1794/1795 -+Tietjerksteradeel 16-02-1866
x Tietsjerksteradeel 23-05-1818
19. Rinske Hendriks *Wânswert (Wanswerd) 1788 - +Tietjerksteradeel 17-11-1859
kinderen: Dieuwke (zie 9), Andries *Tietjerksteradeel 13-02-1828 - +Tietjerksteradeel 09-12-1901

20. Martinus Hendriks van der Meulen *Burgum (Bergum) 17-11-1791 – +Sumar (Suameer) 31-08-1860
x Tietjerksteradeel 07-12-1822
21. Antje Willems Wielinga/Wielenga *Jistrum (Eestrum) 30-11-1800 - +Sumar (Suameer) 21-01-1882
kinderen: Jitske *1823 - +Tietjerksteradeel 04-12-1824 (1 jr), Hendrik *1823/1824 - +Tietjerksteradeel 11-11-1898, Willem (zie 10), Jitske *1827/1828 - +Tietjerksteradeel 15-12-1909; Egbert *1829/1830 – Tietjerksteradeel 17-08-1901, Trijntje *1842/1843 – Tietjerksteradeel 26-02-1915

22. Teede/Taede Sytzes/Zytzes Jagersma *Veenwouden 1789/1790
x Dantumadeel, mairie Dantumawoude 16-07-1814
23. Folkje/Volktjen Tammes Sijvers/Sijffers/Cijffers *Akkerwoude 1792/1793
Kinderen: Jetske/Jitske *Dantuma, mairie Veenwouden 26-11-1814 - +Tietjerksteradeel 01-12-1907 (ongehuwd). Hendrik *Kuikhorne 24-11-1816 (x Tietjerksteradeel 07-05-1853 Jantje Willems van Veen *Hoogeveen 21 jr); Antje *Achtkarspelen 21-09-1818, Antje *Achtkarspelen 23-10-1819, Baukje *1820/1821 (zie 11), Tamme *Kooten 25-10-1823 - +Dantumadeel 15-10-1913 (x Tietjerksteradeel 22-06-1850 Tjitske Gerkes van der Veen *Burgum (Bergum) 21 jr), Sytze *Kooten 30-12-1825 - +Dantumadeel 01-11-1886 (x1 Dantumadeel 12-05-1853 Grietje Dirks de Vries *Dantumawoude, 21 jr; x2 Dantumadeel 2606-1856 Dieuke Jacobs Hoogeboom *Brantgum, 25jr; x3 Dantumadeel 22-02-1877 Tjetje Jakobs Westra *Veenwouden, 41 jr), Anne *Burgum (Bergum) 06-02-1830 - +Tietjerksteradeel 19-03-1920 (xTietjerksteradeel 19-05-1864 Teetske Pieters Hoeksma *Drogeham 28 jr), Jitse *Tietjerksteradeel 05-10-1832, Antje *Tietjerksteradeel 21-08-1836

24. Gerben Sybrens Landstra *1785 - +Baarderadeel 28-11-1863
x Baarderadeel (mairie Bozum) 02-07-1815
25. Minke Gerkes Schaafsma *1795 -+Baarderadeel 09-09-1847
kinderen: Gerke *Britswert (Britswerd) 1817/1818 – Rauwerderhem 20-02-1906 (x Baarderadeel 11-05-1842 Minke Hanses Bosma *Britswert (Britswerd), 27 jr), Dirkjen *Baarderadeel 22-05-1821 - +Baarderadeel 10-07-1855, Gerritje *Wiuwert (Wieuwerd) 25-11-1824 (x Baarderadeel Folkert Hessels Visser *Wiuwert (Wieuwerd), 27 jr), Gerrit (zie 12)

26. Jan Theunis Oosterhout *Dearsum (Deersum) 04-09-1786  ~Dearsum/Poppenwier Ned.Herv. 15-10-1786 - +Zwaanwerd onder Wiuwert (Wieuwerd) 11-09-1876
x Baarderadeel 26-09-1829
27. Jacomijntje/Jacomina Meintes Dijkstra *Boksum 08-01-1799 - +Wiuwert (Wieuwerd) 05-12-1877
hij woont in Wiuwert (Wieuwerd) en neemt de naam “Oosterhout” aan, kinderen Akke 2 jr en Teunes 26 weken (1813); In de Leeuwarder Courant van 10-02-1854 wordt door Gedeputeerde Staten de runderen van o.a. Jan Theunis Oosterhout te Wiuwert (Wieuwerd) gezond verklaard; Op 15-09-1876 plaatst Jacomina een rouwadvertentie in Leeuwarde Courant: In den hoogen ouderdom van 90 jaren en 8 dagen overleed heden morgen mijn waarde Echtgenoot en de vele Kinderen zorgdragende Vader, JAN THEUNIS OOSTERHOUT, in leven Landbouwer en oud-Kerkvoogd alhier. Niet minder dan 66 jaren was hij Landman op één en dezelfde Landhoeve en gedurende 45 jaren Kerkvoogd te dezer plaatse. Begin 1877 wordt door de weduwe J.T. Oosterhout gebruikte zathe op Zwaanwerd onder Wiuwert (Wieuwerd), groot 21 bunder, 88 roede en 77 el, alles greidland verkocht. Dat zelfde jaar 05-12-1877 overlijdt ook Jacomina Meintes Dijkstra “na eene ongesteldheid van eenige weken.”
kinderen van Jan Teunes Oosterhout en Jeltje Kornelis Roorda: Akke *1811, Teunes *Baarderadeel, mairie Bozum 25-04-1813, Ruurdtje *Baarderadeel, mairie Bozum 25-03-1816, Jantje *Baarderadeel 05-08-1818, Kornelis *Baarderadeel 09-12-1821 - +Baarderadeel 10-03-1855, Ids *Baarderadeel 03-10-1824 – +Baarderadeel 01-11-1825
kinderen van Jan Theunis Oosterhout en Jacomina Meintes Dijkstra: Pietje *Baarderadeel 19-09-1830, Ids *Baarderadeel 02-08-1832, Jeltje *Baarderadeel 07-08-1835, Meinte *Baarderadeel 08-02-1839, Trijntje (zie 14)

28. Jakob Hendriks Kamstra/Kampstra *Wommels 1788 -+Hennaarderadeel 02-12-1852
x Hennaarderadeel 27-07-1822
29. Johantje Johannes van der Dijk/Postma *Wommels 1794 - +Hennaarderadeel 09-03-1850
hij woon in Witmarsum en neemt de naam “Kamstra” aan (1813)
op 29 jarige leeftijd te Wonseradeel 09-05-1818 eerste huwelijk met Doedtje Sybrens Bokshoorn/Boxhoorn, 26 jr, zij overleed op 11-05-1819, 28 jr.
kinderen uit eerste huwelijk: Doedje *24-04-1819 - +Hennaarderadeel 20-06-1832. De voornaam is nog voor de ondertekening veranderd van “Antje” in “Doedtje”.
kinderen uit tweede huwelijk: Hendrica *Hennaarderadeel 28-02-1822 - +Hennaarderadeel 01-03-1822; Hendrika *Wommels 1823/1824 (x Wonseradeel 21-04-1855  Pieter Goverts Kuiper *Makkum, 31 jr); Pieter (zie 14), Sjoukjen Kampstra *Hennaarderadeel 29-06-1829 , Doede Kamstra *Hennaarderadeel 16-06-1833, Doedtje Kamstra *Hennaarderadeel 09-06-1839

30. Thomas Tjitzes Steenstra *Easterein (Oosterend) 1790 – +Hennaarderadeel 17-01-1861
x Wonseradeel 08-09-1821
31. Meindertje Tjepkes van der Meer *Arum 1800 - +Hennaarderadeel 27-04-1875
zijn vader neemt de naam “Steenstra” aan, Thomas is dan 20 jaar en woont in Easterein (Oosterend).
haar vader neemt de naam “Van der Meer” aan, Meindertje is dan 11 jaar en woont in Arum.
kinderen uit huwelijk(Hennaarderadeel, mairie Oosterend 08-05-1816) met Hylkjen Sybrens *Kimswerd 1787/1788 - +Hennaarderadeel 02/01/1821 (dochter van Sybren Gerrits en Baukjen Ages): Baukjen *Easterein (Oosterend) 1818/1819 (x Baarderadeel 27-07-1842 Sjoerd Pieters Steigstra, 25 jr *Warga), Trijntje *1821 - +Hennaarderadeel 27-09-1821 (9 maanden).
kinderen uit huwelijk met Meindertje Tjepkes van der Meer: Tjitze +Hennaarderadeel 09-01-1822 (1 jr), Tjitze *Hennaarderadeel 02-03-1822 -+Hennaarderadeel 17-03-1822, Riemke *Hennaarderadeel 18-10-1823 (x Hennaarderadeel 03-04-1848 Dirk Klazes Strikwerda 25 jr *Boazum (Bozum), Trijntje *Hennaarderadeel 25-11-1826, Trijntje +Hennaarderadeel 08-01-1827 (6 weken), Trijntje *Easterein (Oosterend) 26-01-1828 (x Hennaarderadeel 15-04-1846 Jacobus Gooytzens Scheffer 24 jr *Dearsum (Deersum), Tjitze *Hennaarderadeel 07-05-1831 – +Hennaarderadeel 05-08-1833 , Tjepke *Hennaarderadeel 07-05-1831 - +Hennaarderadeel 09-05-1831, Rinske (zie 15), Tjitze *Easterein (Oosterend) 28-07-1838 (x Hennaarderadeel 30-08-1862 Jantje Johannes van Dijk 27 jr *Oosterlittens). , Trijntje *Easterein (Oosterend) 26-01-1828 ( x Hennaarderadeel 15-04-1846 Jacobus Gooytzens Scheffer 24 jr *Dearsum (Deersum)