Fotoalbum Lycklama à Nijeholt-Van Balen

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


Fotoalbum van
de familie
Frans Hoytes Lycklama à Nijeholt
*1845 Reduzum
boer te Reduzum
zoon van Hoyte Lubatus Lycklama à Nijeholt (1793 Sneek - 1874 Jirnsum) en Ytje Ates Zijlstra (1803-1872)
en
Trijntje Aukes van Balen
*1841 Jirnsum
dochter van Auke Sybrens van Balen (1818 Jirnsum - 1885 Jirnsum) en Feikje Klazes Haringsma (1816-1886)
uit de nalatenschap van Johanna Lycklama à Nijeholt (Reduzum 23/02/1884 - Bolsward 21/01/1964)
27/05/1922 te Raerd gehuwd met
Bouke Siebrens Dijkstra, veehouder in it Heidenskip (it Heidenskip 06/02/1881 - it Heidenskip 13/01/1957)
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Lycklama à Nijeholt-van Balen nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
blz. 1
1
Frans Hoytes Lyklama à Nijeholt, geboren 13-01-1845 te Reduzum overleden 1929.
Zoon van Hoyte Lambartus Lyklama á Nijeholt, geboren 1793 overleden 1874. Die in 1825 te Idaarderadeel gehuwd was met Yttje Ates Zijlstra, geboren 1803 overleden 1872.

Frans Hoytes Lyklama à Nijeholt was gehuwd met Trijntje Aukes van Balen, geboren 25-03-1841 te Jirnsum (zie foto onderaan deze bladzijde).
Trijntje Aukes van Balen is de dochter van Auke Sybrens van Balen (1818 Jirnsum - 1885 Jirnsum) (foto 9) en gehuwd met Feikje Klazes Haringsma (1816-1886).
Met dank aan de heer Sjors Boersma (29-05-2010)
foto: Photografisch Atelier Studio van H.S. Frank
Folkingestraat, hoek Folkingedwarsstraat, Groningen
2
Johannes Paulus' Tolsma, zoon van Paulus Johannes' Tolsma (boer) en Gelbrig Anes Terpstra, is geboren op vrijdag 3 mei 1839 te Almenum (Bar.), is overleden op maandag 22 maart 1909 te Chicago. Johannes werd 69 jaar.
Johannes trouwt op zaterdag 28 mei 1864 in Rauwerderhem, trouwt (kerk) (r.k.) op zaterdag 28 mei 1864 te Irnsum (coram oliquibus testibus) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Hoites Lycklama à Nijeholt (zie foto nr 3)
(mededeling de heer Sible Hettinga, Harlingen 10-06-2009)

foto: J.J. Hille, 3452 South Halsted Street, Chicago
3
Anna Hoites Lycklama à Nijeholt ook genaamd Johanna, dochter van Hoite Lebartus Lycklama à Nijeholt (boer) en Yttje Ates Zijlstra. Anna is geboren op woensdag 9 december 1840 te Roordahuizum (Ida.), is overleden op zondag 13 januari 1901 te Chicago, is begraven op dinsdag 15 januari 1901 te Chicago (r.k. begraafplaats Mount Olivet). Anna werd 60 jaar.
Anna trouwt op zaterdag 28 mei 1864 in Rauwerderhem, trouwt (kerk) (r.k.) op zaterdag 28 mei 1864 te Irnsum (coram oliquibus testibus) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Paulus' Tolsma (zie foto nr 2)
(mededeling de heer Sible Hettinga, Harlingen 10-06-2009)

foto: J.J. Hille, 3452 South Halsted Street, Chicago
4
dit is waarschijnlijk
Paulus Johannes' Tolsma is geboren op zondag 30 januari 1870 in Barradeel, zoon van Johannes Paulus' Tolsma (zie foto 2) en Anna Hoites Lycklama à Nijeholt (zie foto 3)
Een tante van mij is in het bezit van vele brieven die mijn overgrootouders uit Chicago hebben ontvangen en ook foto´s. Onder die foto´s de foto nummer 4, van de afgebeelde persoon wordt gemeld dat hij een zoon is van Johannes Tolsma, waarschijnlijk Paulus.
(mededeling de heer Sible Hettinga, Harlingen 10-06-2009)

foto: J.J. Hille, 3452 South Halsted Street, Chicago
afbeelding van de achterzijde van de foto's gemaakt door
J.J. Hille, 3452 South Halsted Street, Chicago
5
onbekend
foto: J.J. Hille, 3452 South Halsted Street, Chicago
6
onbekend
foto: J.J. Hille, 3452 South Halsted Street, Chicago
De foto's nrs 1 t/m 6 betreffen de familie Tolsma - Lycklama à Nijeholt. De gezinsstaat van Johannes Paulus´ Tolsma staat hiernaast. Johannes was een broer van mijn overgrootmoeder Hiske Paulus´ Tolsma, gehuwd met Acronius Tjebbes Hettinga.

Een tante van mij is in het bezit van vele brieven die mijn overgrootouders uit Chicago hebben ontvangen en ook foto´s. Onder die foto´s de foto nummer 4, van de afgebeelde persoon wordt gemeld dat hij een zoon is van Johannes Tolsma, waarschijnlijk Paulus.

Ik kan u helaas geen definitieve oplossinge geven. De foto´s 2 en 3 zouden Johannes Tolsma en Anna Lycklama a Nijeholt kunnen zijn, maar daarvoor lijken ze mij wat te jong. Ik weet niet wanneer het gezin naar Amerika is vetrokken. Zeker is dat de man op foto 1 lijkt op mijn overgrootmoeder Hiske Tolsma.

Met vriendelijke groet,

Sible Hettinga,
Harlingen
hettinga.sible  @  home.nl
(10-06-2009)  
7
onbekend
foto: J.H. Slaterus, Leeuwarden, Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt Let. W No 14
8
Aaltje Hoytes Lycklama à Nijeholt
*Reduzum (Roordahuizum)  24-11-1825 - +Jirnsum 27-02-1905
xRauwerderhem 12-10-1844
Gerrit Sijbrens van Balen
*Jirnsum (Irnsum) 06-07-1813 - +Jirnsum 05-02-1887
Met dank aan mevrouw Laura Verpalen, het is haar over-overgrootouder van haar moederskant (16-05-2010)
foto: Johs van der Heijden, Amsterdam, Sophiaplein
de fotograaf heeft over zichzelf er bij vermeld:
Munt Eere Diploma Utrecht 1893
9
"A. van Balen, Irnsum" staat in handschrift achter op de foto geschreven. Zie ook de bijna identieke foto nummer 45
Dit is Auke Sybrens van Balen (1818 Jirnsum - 1885 Jirnsum), gehuwd met Feikje Klazes Haringsma (1816-1886). Zij zijn de ouders fan Trijntje Aukes van Balen
foto: Th. M. Staas, Firma E Fuchs, Leeuwarden,
Z.M. des Konings der Nederlanden
10
onbekend
foto: H.J. Busé, op de Grachtswal Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr
te Franeker bij D.A. Lentz
te Workum bij H. Tjalsma
11
onbekend
foto:Photografisch Atelier "Studio"
Folkingestraat, hoek Folkingedwarsstraat, Groningen
12
onbekend
foto: Photographie Studio,
Groote Hoogstraat No 9 naby de Brol, Leeuwarden
13
onbekend
foto: Fotogr. Atelier de Jong
Nieuwestad 53 Leeuwarden
Heerenveen Sneek
14
onbekend
foto: G.E. Westerborg, Arnhem
15
onbekend
foto: Photographic Studio buiten de voorm Vrouwenpoort Leeuwarden
16
onbekend
foto: onbekende fotograaf
17
onbekend
foto: Photographisch Atelier Meyer & Co
Groningen, Gedempte Zuiderdiep S 258
18
Mathilde, Clasine en Marie
foto: Photographie St Germain Stanislas
Paris, 8 Rue de l Ancienne
Comedie Pres le Boulevard St Germain
Op 3 november 1903 kwamen twee kaarten voor Mademoiselle J. Lyclama à Nijeholt, Sienzerburen, Roodahuizum, Friesland, Hollande
aan op het postkantoor van Roordahuizum (Reduzum)uit Frankrijk met het poststempel van PARIS, TRIBUNAL DE COMCE (=Commerce)
van Clasine Decrauw een met de afbeelding van Chateau de Chantillly en een met de afbeelding van de kerk van Esbly.

Bij foto 18 staat e.e.a. over 2 kaarten op 03 november 1903 verzonden door Clasine Decrauw deze zijn gericht aan Mademoiselle J. Lyclama à Nijeholt, Sienzerburen, Roordahuizum, Friesland, Hollande. Dit betreft zeker Johanna Lycklema á Nijeholt, zij was op betreffende datum 19 jaar oud en woonachtig op de Tsienzerbuorren, Reduzum.
Sjors Boersma (22-05-2010)

19
onbekend
foto: Atelier Vermeulen, Heerenstraat 6, Amsterdam
20
onbekend
foto: H.J. Busé op de Grachtswal te Leeuwarden
te Bolsward bij Joh. F. Knorr
te Franeker bij D.A. Lentz
te Workum bij H. Tjalsma
  
21
Marijke Meijes Flapper
geboren te Oosthem op 18-03-1846
overleden te Bolsward op 06-09-1927.
Gehuwd op 21-05-1870 te Wymbritseradeel
Sible Johannes Huitema
geboren 31-10-1847 te Hartwerd
overleden 14-07-1921 te Leeuwarden.
(met dank aan de heer Sjors Boersma 15-12-2010)


foto: P.J. Bieseman, Photographe, Zwolle, Sassenpoort
22
onbekend
foto: Offenberg
Photographe De S. M. La Reine des Pays Bas
Damstraat, Amsterdam
23
onbekend
foto: B. v. d. Heide, Photograaf, Harlingen
24
onbekend
foto: onbekende fotograaf
25
onbekend
foto: Maison H. Ph. J. Schuiten, Amsterdam
Successeur J. P. Oppers
Kalverstraat E No 55
26
onbekend
foto: Atelier de Photographe H. Ph. J. Schuiten, Amsterdam
27
onbekend
foto: onbekende fotograaf
28
onbekend
foto: Offenberg
Photographe de S. M. la Reine des Pays Bas
Damstraat, Amsterdam
29
onbekend
foto: Photographic Studio buiten de voorm Vrouwenpoort Leeuwarden
30
onbekend
foto: Fotogr. Atelier de Jong, Nieuwestad 53, Leeuwarden
Heerenveen b/d Gr. Kerk
31
onbekend
foto: Photographisch Atelier H. Brustgrün, Heerenveen
32
onbekend
foto: Photographie Instantanee J.H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let . W No. 14
33
onbekend
foto: Ateliers Jakob de Vries Gzn, Harlingen, Bolsward en Sneek
34
onbekend
foto: Fotogr. Atelier de Jong, Nieuwestad 53, Leeuwarden
Heerenveen b/d Gr. Kerk
35
onbekend
foto: Offenberg Photographe, Damstraat, Amsterdam
achterop staat o.a. "Exposition 1877"
36
onbekend
foto: Th. M. Staas, Hofphotograaf, Leeuwarden, Willemskade W 1
37
onbekend
foto: onbekende fotograaf
38
onbekend
foto: Photografic Instantanée G.C. Hubers
Korte Zandstraat Buiten den Noorenberg, Deventer
39
onbekend
foto: Photographisch Etablissement voor De Provincie Friesland
van H.J. Busé
                                                   
40
onbekend
foto: L.R. Werner, voorheen P Carstensen
Nieuwendijk H 201, Amsterdam
41
onbekend
foto: Th. M. Staas, Photograaf van Z M den Koning der Nederlanden
Firma Fuchs, Leeuwarden, Willemskade Zuidzijde Let. W 1
42
Franciscus Titus Terwisscha van Scheltinga
geboren Heerenveen 31-05-1821
overleden Jirnsum 05-06-1884
pastoor te Jirnsum 1859-1884
meer informatie op
met dank aan de heer Piet Postma, beheerder van het Religieuzenarchief RK Friesland (04-06-2009)

foto: Th. M. Staas, Photograaf van Z M den Koning der Nederlanden
Firma Fuchs, Leeuwarden, Willemskade Zuidzijde Let. W 1
43
onbekend
foto: Photographisch Etablissement voor De Provincie Friesland van H.J. Busé
                                                           
44
onbekend
foto: H. Siderius, Harlingen
stempel achter op de foto
45
bij foto nummer 9 staat achterop geschreven: "A. van Balen, Irnsum"
Dit is Auke Sybrens van Balen (1818 Jirnsum - 1885 Jirnsum), gehuwd met Feikje Klazes Haringsma (1816-1886). Zij zijn de ouders fan Trijntje Aukes van Balen
foto: Hofphotograaf van Z.M. den Koning der Nederlanden
Th. M. Staas, Firma E. Fuchs
Leeuwarden, Willemskade Zuidzijde Let. W 1 over de Beurs
46
onbekend
foto: Photographie Instantanée A. Molenaar, Bolsward, Gr Dijlakker
47
onbekend
foto:  Firma E. Fuchs, Leeuwarden
ZM des Konings der Nederlanden
48
Jacobus Johannes' Tolsma
geboren Sexbierum 30-01-1802
overleden Sexbierum 10-09-1882
begraven Midlum 14-09-1882
x
Tjietske Bleeker
Dit is een bidprentje. De tekst staat hieronder vermeld.
foto: L.J. Cordes, Sneek


Een zuster van Frans Hoytes Lycklama à Nijeholt,
Maryke (*Reduzum 14/01/1836)
is op 27/06/1863 te Raerd getrouwd met
Sikke Jacobus' Tolsma
(Sexbierum 05/01/1831 - Witmarsum 09/05/1896).
Sikke is de zoon van Jacobus Johannes' Tolsma
48 (achterzijde)
49
onbekend
foto:  L.R. Werner voorheen P Carstensen
Nieuwendijk H 201, Amsterdam
50
onbekend
foto: De Jong, Leeuwarden-Heerenveen-Sneek
51
Maria (Mareike) Lycklama á Nijeholt
geboren 29-12-1881 op Tsienzerbuorren te Reduzum
overleden 07-03-1976 te Workum
Gehuwd 11-05-1907 te Grou met
Franciscus Jacobus Boersma
geboren 02-05-1881 te Hidaard
overleden 19-03-1954.
Zij hadden een melkveebedrijf(je) in de Brekkenpolder tussen Sloten en Lemmer.

Maria Lycklama á Nijeholt was een van de 3 zusters van Johanna Lycklama á Nijeholt (zij die het foto-album heeft nagelaten aan "It Warkumserfskip").

Hun ouders waren:
Frans Lycklama á Nijeholt, geb 13-01-1845 te Reduzum en Trijntje Aukes van Balen, geb 25-03-1841 te Irnsum
Zij woonden aan de Tsienzerbuorren te Reduzum.
Zij kregen vier dochters:
1. Yttje Lycklama á Nijeholt geb 29-06-1877, gehuwd 28-05-1910 te Grouw met Jan Bosma, geb 11-01-1879 te st. Nicolaasga. Zij woonden te Irnsum.
2. Feikje (Sophie) Lycklama á Nijeholt geb Irnsum 19-10-1879, ovl. 09-08-1942 te Groningen (woonde in Doniawerstal) gehuwd met Cornelis Johannes de Jong geb. 12-02-1869 Joure, ovl 19-12-1955 Sint Nicolaasga (nazaat van Douwe Egberts  de Jong)
3. Maria (Mareike) Lycklama á Nijeholt geb 29-12-1881 op Tsienzerbuorren te Reduzum, ovl 07-03-1976 te Workum
Gehuwd 11-05-1907 te Grouw met Franciscus Jacobus Boersma, geb 02-05-1881 te Hydaard ovl 19-03-1954
4. Johanna Lycklama á Nijeholt, geb 23-02-1884, ovl 21-01-1964 te Bolsward gehuwd met Bauke Siebrens Dijkstra, geb 06-02-1882, ovl 13-01-1957 te Workum.Bauke Dijkstra was veehouder aan de Ursuladyk 24 (thans fam. Smeding) in It Heidenskip, op hun oude dag zijn zij gaan wonen aan de Brouwersdyk 15 te Workum. Johanna en Bauke Dijkstra hadden geen kinderen zodoende werd de inboedel nagelaten aan "Warkums Erfskip".
Met dank aan de heer Sjors Boersma te Workum, zijn vader Jacobus Boersma was een zoon van Mareike (22-05-2010)
foto: Photographie Studio
Groote Hoogstraat No 9 naby de Brol, Leeuwarden
52
onbekend
foto: Photographie Instantanée J.H. Slaterus
Langemarktstraat tegenover het Station bij de nieuwe Veemarkt
Let. W No. 14, Leeuwarden


In het album
zitten ook nog
twee losse foto's

53
Cornelis Johannes de Jong geboren 12-02-1869 Joure, overleden 19-12-1955 Sint Nicolaasga (nazaat van Douwe Egberts de Jong) gehuwd met Feikje (Sophie) Lycklama á Nijeholt (foto 51)geboren Jirnsum 19-10-1879, overleden 09-08-1942 te Groningen (woonde in Doniawerstal).Mijn grootouders Frans Boersma en Mareike Lyklama á Nijeholt boerden op de pleats in de Brekkenpolder bij Sleat en eigendom van fam. DE de Jong te Joure.
Mededeling de heer Sjors Boersma (29-05-2010)

foto: de Jong
54
onbekend
foto: onbekende fotograaf

Een foto in bezit van mijn moeder van Frans Hoytes Lyklama á Nijeholt en Trijntje Aukes van Balen op oudere leeftijd:

En een foto van de zusters Lyklama á Nijeholt van links naar rechts Yttje, Sophie, Mareike (foto 51) (mijn grootmoeder) en Hanna de schenkster van het album.

Sjors Boersma (29-05-2010)

Ik hie Jelle de Jong fan 'e Lemmer alris frege oft hy ek noch bepaalde minsken koe op de foto's fan de Lycklama's. Al syn foto's dy hy hie fan de famylje de Jong binne by it Titus Brandsma Museum yn Boalsert bedarre.

Ik ha noch wol in pear foto's fan de pleats dêr't Frans Hoites Lycklama buorke hat en ûnder oare ek Johanna (Hanne) Lycklama à Nijeholt berne is.
gr. Michiel Galama (06-06-2010)

Voor de goede orde. De foto's van de familie De Jong zijn niet bij het Titus Brandsma Museum (Grote Dijlakker 11 te Bolsward) 'bedarre' maar bij de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland (Grote Dijlakker 12 te Bolsward).
Groet,
Sible Hettinga (30-08-2010)
  
Sible Johannes Huitema
geboren 31-10-1847 te Hartwerd
overleden 14-07-1921 te Leeuwarden
Gehuwd op 21-05-1870 te Wymbritseradeel
Marijke Meijes Flapper
geboren te Oosthem op 18-03-1846
overleden te Bolsward op 06-09-1927

Zojuist zat ik te bladeren op jullie site en kwam daar een prachtige foto tegen van mijn overgrootmoeder Marijke Meyes Flapper echtgenote van Sible Joh. Huitema. Zou het mogelijk zijn om van die foto een origineel te ontvangen, bijv. een scan van die foto?
Ik zou dat prachtig vinden en mijn inmiddels 90-jarige moeder zou dat ook prachtig vinden!
Graag lees ik jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Odilia hiemstra, Oranjewoud
d.v. Marie Hiemstra- Teernstra,
zij is weer dochter van Oeke en Bonte Teernstra- HUITEMA
(06-01-2012)

Samen met mijn moeder zal ik alle foto’s nog wel eens langs lopen en wellicht heeft mijn moeder nog meer info. Wij hebben zelf ook nog wel een foto van het echtpaar  Sible Huitema en Marijke Meyes Flapper, heeft u daar ook belang bij?
Met vriendelijke groet,
Odilia Hiemstra (12-01-2012)

Bij deze stuur ik u de beloofde foto van Marijke Meyes Flapper gehuwd met Sible Johannes Huitema. Marijke is overleden 1926 in Bolsward en Sible is overleden in 1921 in Bolsward t.g.v. maagkanker.
Zie boek Fam. Huitema, Fonger Huites Huitema, voorgeslacht en nakomelingen tussen 1695 en 1993 op en rond Oldeclooster
Met vriendelijke groet,
Odilia Hiemstra, Oranjewoud (13-01-2012)