Fotoalbum De Jong-Ottema

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Rinze Wiegers de Jong
*1881 Workum
zoon van Wieger Michiels de Jong en Teetske Wybrens Blanksma
vóór 1919 uit Workum vertrokken, o.a. typograaf te Hoorn
x 04.08.1917 Workum
Jetske Cornelis' Ottema
*1892 Tjerkwerd, Wonseradeel
dochter van Cornelis Sijbolts Ottema en Joukje Ruurds Jorritsma
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
"de Jong-Ottema nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
blz. 1
blz. 2
01
onbekend
foto: De Jong Leeuwarden Heerenveen Sneek
02
Meindert Wiegers de Jong
* Workum 10-12-1888
zuivelfabrieksknecht te Workum
adres 1918: Wijk A nr 90bb (Schoolstraat of Panwurk, Workum)
adres 1928: Wijk B nr 104 (Súd 161, Workum)
gehuwd met Aaltje Melles Postma
tweelingbroer van Rinze Wiegers de Jong
(mededeling Gerrit Mulder, Tsjerkwert)
foto: De Jong Leeuwarden Sneek
achterop zit een restand van een sticker met de woorden "Verkrijgbaar" en  "Gaastra Bzn". Gaastra was de uitgever van de Workumer krant Friso. Het bedrijf is in 1901 in Workum gevestigd.
blz. 3
03
onbekend
foto: B. Reekers, Enkhuizen
blz. 4
04
onbekend
foto: Obbema en De Bruin,  Leeuwarden Sneek
05
onbekend
foto: M.H. Laddé, Amsterdam, 57 59 Nieuwendijk
06
onbekend
foto: A Héron, Rotterdam, 97 Weste Wagenstraat
07
onbekend
foto: C.J.L. Vermeulen, Heerenstraat 6,
Heiligenweg, hoek Singel, Amsterdam
blz. 5
08
onbekend
foto: H. v. d. Zijl, Amsterdam, Nieuwendijk 60
09
onbekend
foto:  M.H. Laddé,  Amsterdam, 57-59 Nieuwendijk
10
onbekend
foto: Th. F. v. d. Pol, Amersfoort-Harderwijk
11
onbekend
foto: A. Héron, Rotterdam, 97 Weste Wagenstraat
Tilburg, 285 Zwijssenstraat
blz. 6
12
onbekend
Foto: Obbema en De Bruin, Leeuwarden en Sneek
13
onbekend
Foto: De Jong Leeuwarden Sneek,
in het logo achter op staat  bovenaan "1909"


14
onbekend
foto: H.P.E. de la Roche Busé, Heerenveen
15
De drie dames hier boven zijn ons ook niet bekend.
De foto was eerst groter,  maar is om het passend te maken voor het  album kleiner gemaakt.
Achterop stond een tekst. Helaas is hier weinig meer van over. Misschien had dit het raadsel op kunnen lossen.
De middelste dame staat ook op foto nr 29 links voor.
blz. 7
16
onbekend
Foto: De Jong,
Leeuwarden, Nieuwestad 53
Sneek, Kl Zand
in het logo achter op staat  bovenaan "1909"
17
onbekend
Foto: De Haan, Huyenholtz en Veldman, Arnhem
18
onbekend
Foto: A. Molenaar, Bolsward, Gr Dijlakker
19
onbekend
foto op dun papier
blz. 8
20
onbekend
foto op dun papier
21
onbekend
foto op dun papier
blz. 9
22
onbekend
Foto: Fotografie Studio
Groote Hoogstraat No 9
5de huis van den Brol
Leeuwarden
23
onbekend
Foto: Fotografie Studio
Groote Hoogstraat No 9
5de huis van den Brol
Leeuwarden

In het album
zitten ook nog
drie losse foto's


24
drie heren
zeer waarschijnlijk de drie gebroeders: v.l.n.r
Rinze Wiegers de Jong * Workum 10/12/1888
(typograaf te Hoorn)
Wiebren Wiegers de Jong * Workum 07/04/1874
(kleermaker te Sint Annaparochie)
Meindert Wiegers de Jong * Workum 10/12/1888
(zuivelfabrieksknecht te Workum)
mededeling Gerrit Mulder, Tsjerkwert
Foto: Atelier Serré, Amersfoort - Baarn - Zeist, (Kamp 1).
25
Het personeel van de uitgeverij P. de Jong te Bolsward.
De krant op de tweede rij: "Schilderscourant" (van de Friesche Schildersvereeniging)
De kranten op de eerste rij v.l.n.r.: "De Jong's Advertentieblad",
"Westergoo Nieuws- en Advertentieblad Bolsward en Omstreken" en "De Bakkerij"
links: Rinze Wiegers de Jong * Workum 10/12/1888
mededeling Gerrit Mulder, Tsjerkwert


26
vier heren om een grammofoon
links: Rinze Wiegers de Jong * Workum 10/12/1888
mededeling Gerrit Mulder, Tsjerkwert

uit de fotocollectie van
Gerrit Mulder, Tjerkwerd
27
Meindert Wiegers de Jong en Aaltje Melles Postma
gehuwd te Workum 21-10-1916
28
Rinze Wiegers de Jong en Jetske Cornelis' Ottema
gehuwd te Workum 04-08-1917
29
de mevrouw links voor staat ook op foto nr 15 midden
  
30
De brievenbestellers van Workum in 1895. Derde van links Johannes Jetzes Lentz. Vierde van links Michiel Wiegers de Jong. Geheel rechts Wieger Michiels de Jong. De foto is waarschijnlijk genomen achter het postkantoor, dat toen gevestigd was op ’t Noard in het pand, dat we goed hebben gekend als “Wymertshof”.