Bruinsma
Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

de gegevens zijn verstrekt door

Mariette van Beek

mmvanbeek@hotmail.com

link:


Pytter Gosses Bruinsma
*1706
x met Marijke Jansdr. op 15/4/1736
+ 1766 te Workum
Gosse Pieters Bruinsma
* 30/9/1740
x in Workum met Wobbeltje Klazes van Dijk  op 29/10/1769
+ 30/3/1825
Pieter Gosses Bruinsma
*28/2/1779 te Workum
x in Witmarsum met Grietje Siebes Yetsinga op 28/5/1815
+ 27/5/1827 te Witmarsum
Lysbeth Gossesdr. Bruinsma
* 30/1/1775 te Workum
x in Workum met Frans Franszn. Burghgraef op 11/10/1795
+ 16/6/1852 te Franeker

x
Frans Franszn. Burghgraef werd geboren op 3/4/1766 in Wedde. Hij overleed na 1829.

Ouders van Frans Franszn. Burghgraef zijn
Francois Hindrik Burghgraef geboren 29/1/1745 in Philippine, Vlaanderen, gestorven 21/10/1825 in Wonseradeel; en Catharina Willemsdr. Cranssen, geboren in Bourtange en gedoopt in Wedde op 15/9/1748
Gosse Franszn. Burghgraef
*10/5/1809 te Workum
x in Exmorra met Aagje Broersdr. Abbema op 19/5/1832
+ 15/6/1899 te Wons


x
Aagje Abbema werd geboren op 17/7/1814 in Wons. Zij overleed 30/3/1887 in Wons

Ouders van Aagje zijn Broer Jacobszn. Abbema, overleden 31/7/1819 en Foekje Tjalkesdr. Zijlstra, geboren 12/2/1788 en overleden 7/9/1818
Foekje Gossesdr. Burghgraef
*10/10/1846 te Wons
x te Wonseradeel op 10/1/1867 met Dedde Taekes de Jong
+ 15/3/1916 te Makkum
x
Dedde Taekes de Jong werd geboren op20/5/1838 te Makkum. Hij overleed op 28/12/1908 te Makkum

Ouders van Dedde Taekes zijn Taeke Deddes de Jong, geboren 1/10/1795 te Workum en overleden 6/12/1863 te Makkum; en Lyckeltje Jansdr. Hofstra, geboren 30/7/1815 en gestorven 24/5/1879 te Makkum
Broer Deddes de Jong
*14/7/1881 te Makkum
x te Leiden met Sara Maria van Houten op 9/11/1905
+ 23/9/1957 te Haarlem
Foekje de Jong
* 23/8/1914
x Nicolaas van Beek 27/5/1942 te Medemblik
Maria van Beek
* 1/5/1946 te Amsterdam