Textiel
Museum Warkums Erfskip   |   start
Boeken   |   Kaarten   |   Textiel   |   Diversen
  Textiel
Onderstaande artikelen zijn verkrijgbaar in het Museum Warkums   Erfskip, Merk 4 (het waaggebouw) te Workum (denk om de openingstijden). Ook kunt u een artikel bestellen door het bedrag (plus verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL66 RABO 0132 7344 43 ( BIC: RABO NL 2U ) t.n.v. Museum Warkums Erfskip onder vermelding van de naam van het product.
Spoedbestellingen alleen mogelijk d.m.v. spoedbetaling (telefonische overboeking)
  
P.S.:
Binnen Workum worden
geen verzendkosten berekend

De verzendkosten voor adressen binnen Nederland zijn maximaal € 6,75. U kunt de verzendkosten van de verschillende door u te bestellen producten bijelkaar optellen.

De verzendkosten zijn voor adressen buiten Nederland hoger.
Op verzoek zullen wij u hiervan een prijsopgave doen toekomen.
Bij vragen mailen naar: warkumserfskip@hetnet.nl

Fryske bûsdoek 1 / Friese zakdoek 1

met opschrift:
in goede fries
is altyd
ferkâlden

€ 2,00
+
verzendkosten
(verzendkosten maximaal € 6,75)
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekendFryske bûsdoek 2 / Friese zakdoek 2  

met opschrift:
Fryslân, om nea
te ferjitten

€ 2,00
+
verzendkosten
(verzendkosten maximaal € 6,75)
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

Fryske bûsdoek 3 / Friese zakdoek 3  

met opschrift:
In goede Fries is net...
snotterich

€ 2,00
+
verzendkosten
(verzendkosten maximaal € 6,75)
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend


slab  

met opschrift:


ús lyts boefke

€ 2,50
+
verzendkosten
(verzendkosten maximaal € 6,75)
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekendslab  

met opschrift:


lytse griemer

€ 2,50
+
verzendkosten
(verzendkosten maximaal € 6,75)
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekendslab  

met opschrift:


ús lyts prinseske

€ 2,50
+
verzendkosten
(verzendkosten maximaal € 6,75)
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend


friese Elfsteden ijsmuts Workum  

met het wapen van

Workum

€ 7,00
+
verzendkosten
(verzendkosten maximaal € 6,75)


Binnen Workum worden geen verzendkosten berekendfryske pompeblêd mûtse   
friese plompeblad muts

met opschrift

Fryslân

€ 6,00
+
verzendkosten
(verzendkosten maximaal € 6,75)

Bij bestelling vanaf
10 mutsen € 5,50 per stuk
(meer dan 10 mutsen,
dan bestelling alleen via internet)

Binnen Workum worden geen verzendkosten berekendfryske mûtse   
friese muts

met opschrift

Fryslân

€ 7,00
+
verzendkosten
(verzendkosten maximaal € 6,75)
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

Bij bestelling vanaf
10 mutsen € 6,50 per stuk
(meer dan 10 mutsen,
dan bestelling alleen via internet)fryske sjaal  
friese sjaal

met opschrift

Fryslân

€ 5,00
+
verzendkosten
(verzendkosten maximaal € 6,75)
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend


terug