Kaarten
Museum Warkums Erfskip   |   start
Boeken   |   Kaarten   |   Textiel   |   Diversen
  


Kaarten
Onderstaande artikelen zijn verkrijgbaar in het Museum Warkums   Erfskip, Merk 4 (het waaggebouw) te Workum (denk om de openingstijden). Ook kunt u een artikel bestellen door het bedrag (plus verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL66 RABO 0132 7344 43 ( BIC: RABO NL 2U )t.n.v. Museum Warkums Erfskip onder vermelding van de titel van de kaart.
Spoedbestellingen alleen mogelijk d.m.v. spoedbetaling (telefonische overboeking)


  verzendkosten (binnen Nederland)
1-4 kaarten € 0,44
5-10 kaarten € 0,88
11-20 kaarten € 1,32
21-50 kaarten € 1,76
P.S.:
Binnen Workum worden
geen verzendkosten berekend

De verzendkosten zijn voor adressen buiten Nederland hoger.
Op verzoek zullen wij u hiervan een prijsopgave doen toekomen.
Bij vragen mailen naar: warkumserfskip@hetnet.nl
Kaart van de Workumer toren  
€ 1,00 + verzendkosten

Kaart van de toren van Workum. Reproductie van een van de vele tekeningen van Yke Klazes Nauta (1865-1928).

  Kaarten interieur museum
Interieur 1
Interieur 2
per kaart € 0,20+ verzendkosten
  Antje van der Werf

Workum

per stuk € 1,00

Fersbylden / Beeldverzen  
€ 12,50 + verzendkosten
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

10 Kaarten met schilderijen van Doet Boersma en gedichten van Pim Rodenburg. Met enveloppen. Verpakt in een keurig doosje. Leuk als kado.

Auteur: Doet Boersma
It Frysk Skildershûs. Leeuwarden
2008 | 10 kaarten

zie ook Bertegrûn


  Kaarten met oude rebussen
Rebus 1
Rebus 2
Rebus 3
Rebus 4
Rebus 5
Rebuskaarten per stuk € 0,80
per setje van 5 stuks € 3,50


bij bestelling het nummer van de rebus vermelden of "setje"

  Kaarten van Bauke Feenstra

kaart 1: Museum Warkums Erfskip in de waag uit 1650 kaart 2: Friese 'stjelp'boerderij
kaart 3: skûtsje kaart 4: Strontrace Workum-Warmond v.v.
kaart 4: skûtsje kaart 5: vissende Staverse jol
kaart 6: gezicht op Workum vanaf sluis   kaart 7: ûleboerd (type Z.W.-Fryslân)

kaart 8: Workum, waag en
              Sint Gertrudis, kerstkaart

kaart 9: Schokker (visserman)


kaart 10: klipper "De Hoop"

  kosten per kaart € 1,00
+
bij bestelling het nummer
van de kaart vermelden

Noba-kaarten  

Begin 2005 stopte de familie R.F. de Boer met de winkel de Noorder Bazar (Noba). De grote voorraad ansichtkaarten werden cadeau gedaan aan de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip met het doel ze te verkopen. Nadat de vereniging van elke kaart een paar in haar eigen collectie heeft gestopt, biedt ze de rest te koop aan voor slechts € 0,20 per stuk. Alle 28 voor slechts € 4,00

bij bestelling graag vermelden Noba nr...
zie ook verzendkosten

Noba 1
Sluis, Ybema's molen, Inthiemasingel
foto's gemaakt door R.F. de Boer
Noba 2
Huize Sint Gertrudis, Camping It Soal, Trekvaart, Ybema's molen
foto's gemaakt door R.F. de Boer
Noba 3
Sluis
Noba 4
Zeilboot op IJsselmeer, Sint Gertrudis Kerk, Trekvaart met vissersboot van Rintje J. Visser, Camping It Soal
Noba 5
Nijlander Molen, Westzijde van de stad Workum met toren, Toren Sint Gertrudes Kerk, Burevaart bij Thomashof, Trekvaart
Noba 6
Súd met toren
Noba 7
Súd oost- en westzijde met zicht op de toren; Camping It Soal, Diepe Dolte met vissersboot van Rintje J. Visser
Noba 8
Visserboot op IJsselmeer; Wapen met tekst op waaggebouw, bruggetje bij IJsselmeerdijk van Tillefonnepaad, Diepe Dolte bij de sluis.
Noba 9
Merk met Stadhuis, Waaggebouw en Sint Gertrudis Kerk en Toren
Noba 10
Diepe Dolte bij de sluis, Noard westzijde gezien vanaf de Merk, Camping It Soal, visser op het IJsselmeer, Gemeentehuis, Toren gezien vanaf it Súd
Noba 11
Trekvaart Workum
Noba 12
Waaggebouw Workum
Noba 13
Stadhuis van Workum
Noba 14
Kolkgevel op it Dwarsnoard
Noba 15
Sint Gertrudis Kerk
Noba 16
Trapgevels op it Dwarsnoard
waarvan een het voormalig café De Zwaan
Noba 17
Nijlander Molen, Sint Gertrudis Kerk met waaggebouw, luifeltje onder de toren
Noba 18
Sint Gertrudis Kerk en Waag
Noba 19
Sint Gertrudis Kerk te Workum, Monnikmolen De Snip met daarachter de boerderij Sate Catharina in it Heidenskip en de waag te Workum
Noba 20
Waag, Kerk en Toren te Workum
Noba 21
Waag te Workum
Noba 22
Sint Gertrudis Kerk
Noba 23
Vissershuisje in it Hynstegat bij Séburch
Noba 24
Strontrace, Beurtveer en Visserijdagen in de haven van Workum bij Séburch
Noba 25
Elfstedentocht op weg naar Workum, Kerk-Waag-Toren en surfen op het IJsselmeer
Noba 26
Toren, wapen in gevel stadhuis, Sint Gertrudis Kerk, waag en beschrijving van de historie van Workum
Noba 27
Trekvaart met boerderijtje/timmerwinkel en bloem
Workum en haar natuur
Noba 28
Algeraburren met toren Rooms Katholieke Kerk Sint Werenfridus, trapgevels op Dwarsnoard bij Trekvaart (w.o. het voormalige café De Zwaan), geveltje op it Súd bij de Hoek fan de Stâl, Noorderbrug