Familie Jan Hendriks de Vries
Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31


zie ook

stamboom is gemaakt door:

Jacob Wiersma
wiersma.j@hetnet.nl

auteur van:
informant van:STAMBOOMGEGEVENS
FAMILIE JAN HENDRIKS DE VRIES
Het begint  met  de voorouders en ouders van
Zij trouwde op 19 september 1830 te Workum met
Teekle Hommes  wordt als eerste genoemd,
gehuwd met
Beertje Sjoerds.
Zij zijn op 29 april 1714 te Makkum getrouwd.
Teekle Hommes was scheepstimmerman van beroep.
Zij hadden samen 3 kinderen, t.w.
Yttie Teekles, gedoopt op 18 november 1714 te Makkum.
Sjoerd Teekles gedoopt op 20  september 1716 te Makkum
Aaltie Teekles gedoopt op 8 december 1726 te Makkum.
Sjoerd Teekles  
trouwt op Zondag 31 december 1741 in de N.H.Kerk te Workum met de 21 jarige
Hinke Rienks,
dochter van Rienk Greeults en Nijsjen Salling.
Hinke is gedoopt op Zondag 30 juni 1720 te Workum.
Sjoerd  was werkzaam als pottenbakkersknecht.
Zij kregen samen 6 kinderen,
het laatste kind is in deze reeks van belang n.l. Sierk Sjoerds Hobma
Sierk Sjoerds Hobma  ,
geboren 24 februari 1755 te Workum en aldaar overleden 22 januari 1845, koopman en winkelier. Hij werd bijna 90 jaar.
Hij trouwde op 30 januari 1780 met
Sietske Wiegers Metselaar,
dochter van Wieger Cornelis en Fokjen Foppes.
Zij is gedoopt op 19 februari 1755 te Workum en aldaar overleden op 4 mei 1816.  
Sierk en Sietske hadden 3  zonen, Sjoerd, Wieger en Greeult.

(bladzijden uit de familiebijbel Hobma-de Vries)
Sjoerd Sierks Hobma    
Geb.Workum 03-03-1782   
Ovl.  Workum 05-06-1850   
gehuwd met
op 22-12-1805
te Workum
Wijke Gerbens Ibema
geb. Workum 18-06-1779
ovl.  Workum 01-10-1855
Hun kinderen waren (allen geboren en op de 2e Sietske na,overleden in Workum)

Foukjen
Foukjen  
Sietske
Sietske
Gerben
geboren
02-10-1806
10-10-1808
11-07-1811
13-10-1814
24-09-1817
overleden
01-10-1807
13-04-1886
15-06-1814
20-09-1846 en te Tjerkwerd begraven
09-03-1890

.
HIERNA VOLGEN DE GEGEVENS VAN
DE FAMILIE DE VRIES
Claas Claassen   gehuwd met
op 18-6-1722
te  Hemelum.
Antje Roelofs
gedoopt Hemelum
23-05-1697
Zij kregen één zoon:
Klaas Clases
Klaas Clases  
Gedoopt Hemelum  
13-11-1722.
gehuwd met
op 23-11-1755
te Hemelum
Wopkje Dirks
gedoopt Hemelum
15-05-1735
Zij kregen acht kinderen(allen geboren en gedoopt te Hemelum):
geboren: gedoopt:
Claas
Claas
Durk
Antje
Otte
Durk
Willem
Zijts

10-08-1761

19-04-1765

26-03-1771
18-06-1774
16-02-1777
03-09-1758
16-08-1761
09-10-1763
21-04-1765
01-05-1768
29-03-1771
03-07-1774
02-03-1777
Otte Klazes de Vries   
Ged.Hemelum 01-05-1768.
Ovl. Workum 19-03-1838 (69 jr)
aardappelschipper/winkelier
gehuwd met
op 05-05-1793
te Gaastmeer
Sybrig Jans Visser
geb. Gaastmeer 04-03-1770.
ovl. Workum 23-04-1838 (68jr.)

Zij kregen 6 kinderen (allen geboren en gedoopt te Workum)
Jan
Klaas
Hendrik
Willem
Huitje
Huite
22-10-1795
17-04-1799

01-01-1805
17-06-1807
19-05-1809
08-11-1775
28-04-1799
28-09-1801
13-01-1805
26-06-1807
04-06-1809
Hendrik Ottes de Vries  
Geb. Workum 28-09-1801
Ovl.  Workum 29-10-1855 schipper
gehuwd met
op 19-09-1830
te Workum
Foukjen Sjoerds Hobma  
geb. Workum 10-10-1808
ovl.  Workum 12-04-1886
Zij hadden samen 11 kinderen:
Geboren te Workum: Overleden:
Wijke
Sybrig
Sietske
Wopkjen
Sjoerd
Otte
Willem
Gerben
Hendrikje
Iemkje    
Gerben
18-07-1831
06-05-1833
04-10-1835
06-11-1837
12-11-1839
18-09-1841
26-11-1843
29-12-1845
05-11-1847
04-05-1850    
24-11-1853
06-08-1857
29-09-1859
27-03-1860
16-07-1881
in 1863 uitgezeild met de Zeeleeuw (2e stuurman en in de
Atlantische Oceaan omgekomen
niet bekend (naar de V.S.
geëmigreerd).
27-06-1923
09-02-1846


15-02-1888
21-10-1854
Sybrig Hendriks  de Vries  
Geb. Workum 06-05-1833   
Ovl. Workum 29-09-1859
gehuwd met
op 12-10-1857
te Workum
Douwe Pieters Wiersma
geb. Workum 13-10-1832
ovl.  In de Noordzee tussen
21 en 22 dec. 1862 als schipper op de palingschuit de "Catharina"
Zij kregen 2 kinderen geboren te Workum:
geboren overleden
Hendrik
Sybrig
07-02-1858
07-09-1859
10-06-1858 te Workum.
20-05-1930 te Enkhuizen.
Het gezin van Ote Broksma en Siebrig Wiersma, ± 1900 te Workum
Kinderen v.l.n.r. achter : Jan, Douwe, Rintje Jan en Grietje Foukje;
voor: Sine, Henk en Iemkje.

Sybrig Douwes Wiersma  
Geb. Workum   :07-09-1859
Ovl. Enkhuizen :20-05-1930
gehuwd met
op 27-05-1883
te Workum
Ote Jans Broksma  
geb. Workum     17-09-1853
ovl.  Enkhuizen  07-04-1916
tot 1902 schipper te Workum,
na 1902 winkelier te Enkhuizen
zoon van
Jan Otes Broksma en
Grietje Hendriks Leenstra
Zij kregen in Workum 9 kinderen,t.w.

Foukje
Grietje
Jan

Douwe

Rintje Jan    

Grietje Foukje

Siene

Iemkje

Hendrik
Geboren te Workum:
11-03-1884
11-03-1886
04-09-1888   
x Frederica Boogaard
02-08-1890
x Maartje Houten   
13-02-1892
x Henderica Bais
09-02-1894
x Jan Vriend
22-10-1895
x Elisabeth Swier  
02-12-1896
x Reinder Koppedraayer
02-10-1898
x Johanna Molenaar
Overleden
13-05-1886 te Workum
17-07-1890 te Workum
17-12-1965 te Empe
(290616)
23-12-1975 te Enkhuizen
(210617)
17-01-1971 te Enkhuizen    
(200319)
06-05-1922 Enkhuizen

29-08-1964 Enkhuizen  
(240523)
onbekend

05-03-1984 te Heilo

Deze familie Broksma is op 15 april 1902 naar Enkhuizen verhuisd
Sietske Hendriks de Vries  
Geb.Workum 04-10-1835
Ovl. Workum 27-03-1860
gehuwd met
op 22-05-1859
te Workum
M.J.F.Casander (baardscheerder)
geb.Workum 05-03-1833
ovl. Workum 22-06-1868.
Zij kregen 1 zoon, Frans M.Casander geboren Workum 11-03-1860.
Frans trouwt in 1883 te Velp met Maria Jenetta Chaudron,geboren te Harlingen op 18-03-1865
Zij kregen 2 dochters, Jitske geboren op 20-10-1885 en Adriana geboren op 26 -09-1887.
Frans Casander is op 08-12-1905 te  Velp overleden en in Rheden begraven.
Wopkje Hendriks de Vries  
Geb. Workum 06-11-1837
Ovl. Workum 16-07-1881

gehuwd met
op 24-11-1861  
te Workum
Bauke Tjeerds Gaastra
geb.Workum 30-04-1836
ovl. Workum 04-02-1900
Koperslagersknecht
Zij kregen drie kinderen:(allen geboren en overleden in Workum)
Foukje
Grietje
Hendrik
20-09-1862
21-12-1866
15-05-1875
15-08-1884  21 jr.
06-07-1884  17 jr.
11-07-1885  10 jr.  
Otte Hendriks de Vries  
Geb. Workum 18-09-1841
Ovl.  Onbekend
gehuwd met
op 04-01-1872
Galveston USA
Agatha Dorothea Hansing
Geb.onbekend
Ovl. 15-01-1903
Zij kregen voor zover bekend, drie kinderen:
Hendrik geboren: 22-10-1872
Nicolai  geboren 25-01-1876
Willem  geboren 22-10-1883
Van Willem is bekend dat hij op 29-11-1909 vader is geworden van een tweeling (2 meisjes)
Willem Hendriks de Vries  
Geb. Workum 26-11-1843
Ovl.  Workum 27-06-1923
Zijn beroep was verwer.
gehuwd met
op 11-05-1873
te Workum
Trijntje K.de Jong
geb. Heeg op 04-03-1845
ovl. te Franeker op 06-12-1914
Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, t.w.:

Wijke    
Sietske    
Hendrik
Keimpe    

Sjoerd    
Keimpe
Geboren (te Workum)
15-02-1874
05-01-1876
20-02-1877
09-04-1879

31-07-1881
16-01-1884
overleden:
te Rees(Duitsland) 09-09-1905
te Workum 22-09-1946
te Workum 23-11-1952
te Workum 26-07-1882 (verdronken)
te Groningen  05-04-1938
te Workum 18-11-1887
Wiebe Duyes Glastra voor zijn winkel ‘Lange Workummer Koekfabriek’, die met witte sik, zijn handen in zijn zij, pet op en in wit schort trots voor de deuropening staat te poseren.
Het graf van Wiebe valt zoals u zeker wel weet nog terug te vinden op het kerkhof te Workum.
De 2e vrouw rechts naast hem op de foto betreft zijn dochter Foukje Glastra, geboren 28-03-1886 te Workum en de man voor de etageruit met de tekst ‘Van Houtens Cacao’ zijn zoon Jouke Glastra, geboren 01-01-1883 te Workum is. Beide kinderen hielpen hem in de winkel en/of bezorgden de boodschappen thuis bij de klanten.
Leeuwarder Courant vrijdag 28 oktober 1887
Wiebe Duyes Glastra  
fotocoll. Jan Jaap Vergers
Ymkje Hendriks de Vries  
Geb. Workum 04-05-1850
Ovl. Workum 15-02-1888
gehuwd met
op 18-05-1879
te Workum
Wiebe Duyes Glastra (bakker)
geb.Gorredijk op 09-02-1833
ovl. Workum op  15-10-1914  
Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren,t.w.:

Hendrik
Jouke
Sjoerd
Foukje
Geboren te Workum:
09-02-1881
01-01-1883
07-01-1884
28-03-1886

Wiebe met een aantal van zijn kinderen. Van links naar rechts: Hendrik, Grietje Evers Faber als echtgenote van Bote, Bote (geboren 23-08-1869 te Workum, overleden 24-11-1942), Wiebe zelf, Jouke en Foukje.
fotocollectie Jan Jaap Vergers

Foukje en Sjoerd Glastra
fotocollectie Jan Jaap Vergers

Geheel rechts de "Lange Workummer Koekfabriek"
fotocollectie Jan Jaap Vergers
Wijke Willems de Vries  
Geb. Workum 15-02-1874
Ovl. Rees   09-09-1905
gehuwd met
op 07-05-1898
te Workum
Ulbe Heeres Sterkenburgh
geb.  02-02-1874
ovl. Arnhem oct.1919
Bakkersknecht.
Zij kregen 4 kinderen, t.w.:

Trijntje
Heere
Willem

IJnze Sjoerd
Geboren :
28-01-1900
22-04-1901
02-09-1903 te Rees
a/Rijn.Duitsland
30-08-1905 idem
overleden:
27-06-1900 te Hommerts
IJnze is overgekomen uit Rees in oktober 1905 en naar zijn vader teruggekeerd op 24-07-1909
Sietske Willems  de Vries  
Geb.Workum 05-01-1876
Ovl. Workum 22-09-1946
gehuwd met
op 19-01-1901
te Workum.
Piebe Cornelis Visser (visser)
geb Workum 08-02-1877
ovl.Workum 19-11-1952
Zij kregen in totaal 9 kinderen,t.w.:

Cornelis
Trijntje

Dieuwke

Cornelis
Cornelis

Willem
Willem

Daniël    
Daniël
Geboren te Workum:
23-04-1902
09-09-1903
x W. de Waard
25-08-1905
x D.v.d.Heide
31-07-1907
08-12-1908
x G.Bakker
23-06-1910
26-11-1911
x G.v.d.Burg
28-07-1913
01-06-1915
x A.Hamstra
Overleden:
06-08-1906 te Workum
03-02-1974 Enkhuizen

30-07-1976 Enkhuizen

01-09-1908 te Workum.
04-04-...................

30-05-1911 te Workum
30-03-1992 te Bolsward

30-04-1914  te Workum
29-07-1991 te Den Oever
Sietje Ages Feenstra
Hendrik Willems de Vries  
Geb. Workum 20-02-1877
Ovl.  Workum 23-11-1952                              
(schilder)
1. gehuwd met
op 17-05-1902
te Workum

2. gehuwd met
op  05-10-1917
te Workum.
Sietje Ages Feenstra
geb. Workum 12-05-1877
ovl.  Workum 08-10-1915

Trijntje J.Hamstra
geb. Workum  18-12-1893
ovl.  Workum 16-03-1971
Zij kregen 4 kinderen, t.w.:

Willem

Jan

Trijntje

Heije

Geboren te Workum:
03-04-1919
x M.Smit
11-12-1920
x J.P. de Vries
14-04-1923
x J.v.Leeuwen
09-04-1927
x S.de Boer    
Overleden:
24-07-1979 (Leeuwarden)

05-03-1984 (Workum)

03-09-1993 (Rotterdam)
Sjoerd Willems de Vries  
Geb. Wk.     31-07-1881
Ovl. Gron    05-04-1938
gehuwd met
op 19-05-1906
te Workum
Hielkje S. Muller
geb Wk.   04-02-1879
ovl.Gron. 09-03-1943
Zij kregen eveneens 4 kinderen t.w.:

Anna             


Willem Hendrik
Jacob Ernst
Sipke
Geboren:
19-02-1907 Workum
gedoopt 19-05-1907 door
Ds.Zwart. A.Hensums
09-07-1908 Workum
01-06-1910 Workum
24-02-1917 Groningen
Gehuwd met:E.Mooy
H.Wagenborg