Pier Hessels


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

de gegevens zijn verstrekt door

link:
V

58) Pier Hessels, ged. Workum (Geref. Kerk) 28-04-1730, overl. na 1794
schipper won. Rotterdam, huwt 1) Workum 02-01-1752 (Geref.Kerk) met Aag Tjeerds van Workum, huwt 2) Rotterdam (Geref.Kerk) 23-12-1764 (ondertrouw 09-12-1764) met Josijna Schollaert


VI

116) Hessel Feddes, van Workum, overl. 1745/49
schipper, verkrijgt burgerrechten van Workum in 1732, koopt huis op "de Noort" te Workum,
huwt 2) Workum (Geref.Kerk) 12/11-1740 (ondertrouw 29-10-1740) met Reynoutje Luijtjens (1749: weduwe Hessel Feddes "doet winkelnering")
huwt 1) 27-12-1724 Workum (Geref. Kerk) met
117) Swapke Piers, ged. Workum (Geref.Kerk) 12-11-1693, overl. 1739/40,
winkelierster


VII

234) Pier Piers, ged. Workum (Geref.Kerk) 18-03-1663
smakschipper
huwt Workum (Geref. Kerk) 01-01-1693 (ondertrouw 17-12-1692) met
235) Tet Pijters, van Workum


VIII

468) Pier Piers